Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej 

Portfel patentowy - Patenty Kramarz - Patenty i Pierwszeństwa na wynalazki, Prawa Ochronne i Prawa z Rejestracji własnosci intelektualnej - KRAMARZ POLSKA ... zobacz też uaktualnianą listę naszych wynalazków

Patenty i
pierwszeństwa
na wynalazki powstałe w latach od 1992 do 2018

Prawa ochronne
na wzory przemysłowe
i znaki towarowe powstałe do nich w latach od 1992 do 2018


stworzone przez i na rzecz podmiotu praw
w osobie ich twórcy oraz uprawnionego do/i/z
nich KRAMARZ Józef POLSKA oraz Unia Europejska
jako przykład polskiej myśli technicznej i wkład w rozwój i postęp
cywilizacyjny nie tylko kraju i Unii Europejskiej ale i stanu techniki światowej


... zobacz też stale uaktualnianą listę naszych wynalazków

Dokumenty Patentowe i Patenty na wynalazki w sposobach i urządzeniach

Patent 205163 na wynalazek "Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu" - KRAMARZ POLSKAPatent 205165 na wynalazek "Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu" - KRAMARZ POLSKAPatent 190199 na wynalazek "Dokólna gąsienica samochodowa" - KRAMARZ POLSKAPatent 196383 na wynalazek "Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy" - KRAMARZ POLSKAPatent 198814 na wynalazki "Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy" - KRAMARZ POLSKAPatent 199683 na wynalazki "Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego" - KRAMARZ POLSKA"Patent na wynalazki "Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków" - KRAMARZ POLSKAPatent 199684 na wynalazki "Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań" - KRAMARZ POLSKAPatent 207154 na wynalazki "Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów" - KRAMARZ POLSKAPatent 205164 na wynalazki "Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej" - KRAMARZ POLSKAPatent 205162 na wynalazki "Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej" - KRAMARZ POLSKAPatent 208547 na wynalazk "Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji" - KRAMARZ POLSKAPatent 208542 na wynalazek "Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji" - KRAMARZ POLSKAPatent 200284 na wynalazki „Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia” - KRAMARZ POLSKAPatent 200318 na wynalazki „Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych” - KRAMARZ POLSKAPatent 200319 na wynalazki „System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem” - KRAMARZ POLSKAPatent 205160 na wynalazek „Powietrzno-termiczna listwa panelowa” - KRAMARZ POLSKAPatent 195174 na wynalazek „Spalinowy absorber ciepła” - KRAMARZ POLSKAPatent 193961 na wynalazek „Termiczna listwa panelowa” - KRAMARZ POLSKAPatent 196379 na wynalazek „Ściekowy absorber ciepła” - KRAMARZ POLSKAPatent 208546 na wynalazek „Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji” - KRAMARZ POLSKAPatent 208545 na wynalazek „Sposób zmiany wysokości i sylwetki uzyskany sposobem budowy przedziału bojowego załogi, czołgu nowej generacji” - KRAMARZ POLSKAPatent 215966 na wynalazek „Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów” - KRAMARZ POLSKAPatent 234841 na rzecz Kramarz Józef Polska ... więcej

Świadectwa Ochronne i Prawa Ochronne na znaki towarowe słowne i graficzne

Prawo Ochronne 294800 na znak towarowy „ALU-PANEL” - KRAMARZ POLSKAPrawo Ochronne 294801 na znak towarowy „ALU-Bed PANEL” - KRAMARZ POLSKAPrawo Ochronne 294226 na znak towarowy „Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący” - KRAMARZ POLSKAPrawo Ochronne 293895 na znak towarowy „ALU-Therm PANEL” - KRAMARZ POLSKAPrawo Ochronne 223927 na znak towarowy „POLPANEL” - KRMARZ POLSKAŚwiadectwo Rejestracji Znaku Towarowego Unii Europejskiej - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - KRAMARZ POLSKAPrawo Ochronne NR 312970 na znak towarowy "ART-RAM" - KRAMARZ POLSKA Świadectwo Ochronne i Prawo Ochronne na znak towarowy R.314081 "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" ... zobacz kompletny skanŚwiadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy R.318602 "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" ... zobacz kompletny skanŚwiadectwo i Prawo Ochronne na znak towarowy R.318603 "Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term" ... zobacz kompletny skanZnak towarowy R.322585 - Magdalena ..... Domki w Górach IzerskichZnak Towarowy R.322586 - Magdalena ..... Noclegi w Górach IzerskichR.319406 - POLPANEL ALU systemR.319405 - ALU Profil PANELR.319404 - ALU Solar PANEL

Świadectwa Rejestracji i Prawa z Rejestracji wzorów przemysłowych w RP i UE

Prawo z Rejestracji 6736 na wzór przemysłowy „Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin termiczno-akustycznych typu panel, do produkcji wyrobu SYLWIA PANEL” - KRAMARZ POLSKAPrawo z Rejestracji 23222 na wzór przemysłowy „Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących” - KRAMARZ POLSKA HCA systemPrawo z Rejestracji 23187 na wzór przemysłowy „Krosno malarskie” - KRAMARZ POLSKAPrawo z Rejestracji 973 na wzór przemysłowy "Listwa panelowa" - KRAMARZ POLSKAŚwiadectwo Ochronne 12167 na wzór zdobniczy "Płytka panelowa" - KRAMARZ POLSKAPrawo z Rejestracji 000938089-0001 na wzór wspólnotowy "Wall panel and floor acoustic and thermal-heating-cooling" czyli "Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo chłodzący" - KRAMARZ POLSKAPrawo z Rejestracji 13610 na wzór przemysłowy „Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący” - KRAMARZ POLSKAPrawo z Rejestracji 1545 na wzór przemysłowy „Grzejnikowa listwa panelowa” - KRAMARZ POLSKAPrawo z Rejestracji 24759 na wzór przemysłowy "Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących" - KRAMARZ POLSKA HCA systemPrawo z Rejestracji 25045 na wzór przemysłowy "Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących" - KRAMARZ POLSKA HCA systemPrawo z Rejestracji 25046 na wzór przemysłowy "Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący" - KRAMARZ POLSKA HCA systemPrawo z Rejestracji 24815 na wzór przemysłowy "Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący" - KRAMARZ POLSKA HCA systemPrawo z Rejestracji 25052 wzoru przemysłowego "Łata absorbująca ciepło" KRAMARZ POLSKA do systemu HCAKompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Prawo z Rejestracji NR 25214 wzoru przemysłowego na rzecz Kramarz PolskaPrawo z Rejestracji NR 25213 wzoru przemysłowego - Krosno malarskie ART-RAMŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło - Prawo z Rejestracji Wzoru Przemysłowego NR 25492Kaskadowy spiralny absorber ciepła - Prawo z Rejestracji Wzoru Przemysłowego NR 25423Spalinowy liniowy absorber ciepła - Prawo z Rejestracji Wzoru Przemysłowego NR 25491Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego - Prawo z Rejestracji NR 25678Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego - Prawo z Rejestracji NR 25631

Zaświadczenia i Dowody Pierwszeństwa do/i/z wynalazków ze zgłoszeń krajowych

Pierwszeństwo z wynalazku P.384272 „Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz układ wężownicy splecionej” - KRAMARZ POLSKAPierwszeństwo z wynalazku P.384253 „Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy” - KRAMARZ POLSKAPierwszeństwo z wynalazku P.388048 „Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe akumulatora ciepła” - KRAMARZ POLSKAPierwszeństwo z wynalazku P.388988 „Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ciepło” - KRAMARZ POLSKA Pierwszeństwo z wynalazku P.376081 "Proces technologiczny budowy domów i obiektów niezatapialnych w sposobie i urządzeniach" - KRAMARZ POLSKAPierwszeństwo z wynalazku P.383151 "Śluza antyterrorystyczna i antyzamachowa oraz antywłamaniowa i sposób tworzenia nimi obszarów bezpieczeństwa pewnego" - KRAMARZ POLSKAPierwszeństwo z wynalazku P.383787 „Tratwa pneumatyczna o obniżonym środku ciężkości i sposób składania, transportu oraz ekspediowania tratwy w rejon akcji” - KRAMARZ POLSKA

Potwierdzenia UPRP, EUIPO, EPO i WIPO zgłoszeń własności intelektualnej

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wzoru przemysłowego Wp.26422 - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - KRAMARZ POLSKAPotwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazków P.425026 "Sposób łączenie paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające" - KRAMARZ POLSKAPotwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku P.424994 "Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny" - KRAMARZ POLSKAPotwierdzenie UPRP zgłoszenia wzoru przemysłowego Wp.26421 "Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący" - KRAMARZ POLSKAPotwierdzenie EUIPO zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej 016455404 słownego „Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący” - KRAMARZ POLSKAPotwierdzenie UPRP zgłoszenia znaku towarowego Z.482372 słowno-graficznego „LICENCJA KRAMARZ POLSKA” - KRAMARZ POLSKA

...

Zobacz też jedno z ciekawszych rozwiązań do zastosowania w systemie HCA

Zgłoszone do opatentowania w postaci wynalazków, pt. "Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach" i kolejnych wersji tegoż wynalazku, pt. "Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad" a także będących w opracowaniu jego dalszych wersji rozwojowych wraz z wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi dla ochrony całości prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze celowym, udoskonalenia horyzontalnej transmisji ciepła słonecznego z nagrzanych części dachu i fasad budynków za pomocą meandra złożonego z jednego przewodu …..

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad ... więcej

System odbioru ciepła z dachu i fasad
(podpowierzchniowy z pod poszycia dachu i fasad) tworzy
kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnym
zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń
zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego.

Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego
komponentów został zamknięty na ostatnim poziomie gotowości technologii
i jest przygotowany komplementarnie do wdrożeń przemysłowych lub zleconych
odpowiednim podmiotom trzecim w drodze udostępnienia pod Programy i dotacje UE.

System posiada udokumentowane i systematyczne prace badawczo-rozwojowe
oraz testowe w warunkach zbliżonych stosowania do rzeczywistych i użytkowych
oraz odpowiednią ochronę prawną całości rozwiązań dla stworzenia monopolu
i wyłączności na rynku w zakresie tego typu i szeregu rozwiązań do pozyskiwania ciepła.

System odbioru ciepła słonecznego z dachu i fasad czy też elewacji budynków, wpisuje się w całości jego rozwiązań tak w zakresie sposobów jak i samych jego poszczególnych urządzeń w postaci nowych i różnych łat dachowych w cel "Projekt czyste POWIETRZE"

Projekt czyste POWIETRZE - KRAMARZ POLSKA ... więcej

Projekt czyste POWIETRZE

HCA ... to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorbcji i kumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia.

Zobacz też opis prac B+R w zakresie HCA w PDF

HCA to czyste powietrze - KRAMARZ POLSKA ... wiecej

HCA to czyste powietrze

Projekt HCA system - KRAMARZ POLSKA ... więcej

Projekt HCA system