Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Izery TOP projekt organizacyjny nowych form promocji i ochrony regionu 

Projekt Izery TOP - logotyp i znak towarowy ... zobacz też inne

Projekt Izery TOP

Mający na celu przybliżenie jego wartości
turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych

poprzez

demonstrację zastosowań technologii ochrony środowiska
naturalnego Gór Izerskich oraz Pogórza Izerskiego w drodze
technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej w
wyniku zastosowań niskoemisyjnych technologii ogrzewania HCA i
innych celowych pozyskania oraz odbioru ciepła traconego i zrzutowego
bez wpływu ubocznego dla komfortu tych obiektów a wręcz jego podniesienia
zarówno w aspekcie estetycznym, cieplnym jak i czysto ekonomicznym utrzymania
co winno się przełożyć na zyski tak gości jak i samych zarządców tego typu obiektów

Ochrona środowiska naturalnego Gór Izerskich z zastosowaniem technologii HCA

Niskoemisyjnego ogrzewania POLPANEL oraz recyklingu ciepła traconego w wyniku spalania oraz zrzutu ścieków a także odbioru ciepła słonecznego i jego kumulacji przez nasłonecznione części dachów i fasad budynków służących do wynajmu miejsc noclegowych.

Kaskadowy absorber ciepła zrzutowego ścieków ... więcej

Wynalazki

Absorber kaskadowy ciepła zrzutowego ścieków

Sposób odbioru ciepła
zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego
absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła


Przeznaczony do odbioru i kumulacji ciepła zrzutowego każdego ścieku
z części sanitarnych budynku oraz wszelkich urządzeń wytwarzających i/lub
zużywających ciepła wodę użytkową takich jak zlewy i zlewozmywaki, wanny,
prysznice i bidety, pralki i zmywarki do naczyń, muszle klozetowe i pisuary oraz
inne z których ściek o każdej możliwej temperaturze zrzucany jest z budynku do
kanalizacji i oczyszczalni miejscowej lub zbiorczej hotelu, pensjonatu, motelu czy
innych w których to obiektach występuje ponadnormatywne zużycie energii cieplnej

Łata dachowa do odbioru ciepła ... więcej

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad

Jedna z wersji wynalazku do realizacji kompleksowej
rozwiązań służących absorbcji płaszczyznowej ciepła z
powierzchni dachów i fasad budynków, prowadząca do redukcji i
obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb użytkowych tych
budynków oraz znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Łata poza możliwościami odbioru ciepła w tej wersji stanowi górny przejściowy
akumulator ciepła oraz system wytapiania zalegającego śniegu a dodatkowo po
doposażeniu i konfiguracji może stanowić przeciwpożarowy system dozoru gaśniczego.

Wynalazek realizowany jest łącznie w ramach kilku połączonych choć niezależnych
Projektów, ALU system cassette-composite PANEL, HCA system i czyste POWIETRZE
mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i redukcję emisji CO2

Sposób odbioru ciepła z dachu ... więcej

System odbioru ciepła z dachu i fasad
(podpowierzchniowy z pod poszycia dachu i fasad) tworzy
kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnym
zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń
zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego.

Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego
komponentów został zamknięty na ostatnim poziomie gotowości technologii
i jest przygotowany komplementarnie do wdrożeń przemysłowych lub zleconych
odpowiednim podmiotom trzecim w drodze udostępnienia pod Programy i dotacje UE.

System posiada udokumentowane i systematyczne prace badawczo-rozwojowe
oraz testowe w warunkach zbliżonych stosowania do rzeczywistych i użytkowych
oraz odpowiednią ochronę prawną całości rozwiązań dla stworzenia monopolu
i wyłączności na rynku w zakresie tego typu i szeregu rozwiązań do pozyskiwania ciepła.

... więcej

Magdalena ….. Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA

Znaki towarowe do Projektu

Projekt Izery TOP … Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich ®

Projekt Izery TOP … Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich ®

Projekt Izery TOP … Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich ®

Projekt Izery TOP … Magdalena ..... Apartamenty w Górach Izerskich ®

Obiekt Magdalena posiada również jako pierwszy w Polsce wszystkie niezbędne Licencje i Certyfikaty na stosowanie własności intelektualnej: wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how i praw autorskich KRAMARZ POLSKA

Domki, pokoje, apartamenty, noclegi w Górach Izerskich, wynajem - znaki towarowe

Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich ... więcej opis znaku i projektuMagdalena ..... Domki w Górach Izerskich ... więcej opis znaku i projektuMagdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich ... więcej opis znaku i projektu

Projekt Izery TOP

REZERWACJA ONLINE

Schronisko na Stogu Izerskim - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona środowiska poprzez zastosowanie technologii niskoemisyjnego ogrzewania HCA

Schronisko na Stogu Izerskim

Łąka Izerska - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona środowiska poprzez zastosowanie technologii niskoemisyjnego ogrzewania HCA

Łąka Izerska

Drogi Izerskie zimą - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona środowiska poprzez zastosowanie technologii niskoemisyjnego ogrzewania HCA

Drogi Izerskie zimą

Stóg Izerski - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona ich środowiska za pomocą systemu HCA do odbioru ciepła z dachu i fasad

Stóg Izerski

Zajęcznik w Górach Izerskich - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona ich środowiska za pomocą systemu HCA do odbioru ciepła z dachu i fasad

Zajęcznik w Górach Izerskich

Świerki Izerskie - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona ich środowiska za pomocą systemu HCA do odbioru ciepła z dachu i fasad

Świerki Izerskie

Pogórze Izerskie - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona ich środowiska za pomocą systemu HCA do odbioru ciepła z dachu i fasad

Pogórze Izerskie

Górna stacja gondolowa na Stogu Izerskim - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona ich środowiska za pomocą systemu HCA do odbioru ciepła z dachu i fasad

Górna stacja gondolowa na Stogu Izerskim

Trzylatek Izerski - Projekt Izery TOP - Góry Izerskie i ochrona środowiska poprzez zastosowanie technologii niskoemisyjnego ogrzewania HCA

Trzylatek Izerski