Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Projekt "X" - koncepcyjny budowy czołgu nowej generacji - oznaczonej X 

Systemy uzbrojenia i konstrukcji zespolonych - Projekt X KRAMARZ POLSKA - koncepcyjny budowy czołgu nowej generacji x ... więcej pierwsze wynalazki i polski czołg nowej generacji

Projekt koncepcyjny budowy czołgu
nowej generacji oparty na nowatorskim podejściu,
uwzględniającym dotychczasowy stan wiedzy, zgromadzonej
przez lata budowy czołgów pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.


Odbiegający od ustalonego w nich trwale modelu budowy kadłuba, wieży i
zespołu trakcyjnego - lżejszy, szybszy, bezpieczniejszy dla załogi i trudno wykrywalny.

Zainicjowany przez autora już w 2004 roku pierwszymi zgłoszeniami do UPRP wynalazków ustalających stan techniki i wiedzy w tym okresie w obszarze czołgów i wynalazków wojskowych na przestrzeni kolejnych lat budowy i działań.

Wzbogacony obecnie o nowe rozwiązania z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki.

zobacz ... Projekt X w PDF

PROJEKT „X” dotyczący nowej technologii budowy czołgu IV generacji X po polsku

Projekt X KRAMARZ POLSKA - koncepcyjny budowy czołgu nowej generacji x ... więcej pierwsze wynalazki i polski czołg nowej generacji

PROJEKT „X”
dotyczący nowej technologii budowy czołgu IV generacji X


Projekt „X” tworzy: blisko 100, całkowicie nowych rozwiązań, kształtujących nową bryłę czołgu o zmiennych wymiarach, parametrach i możliwościach maskowania z obniżonym echem radarowym, trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi i zwiększeniu możliwości trakcyjnych dla celów logistyki i przerzutów w dalekie rejony działań.

Cel projektu: ujawnienie w części polskiej myśli technicznej i stanu techniki światowej w tym obszarze

Opis działań: publikacja częściowa nowych rozwiązań i sposobów budowy czołgu nowej generacji

Rezultaty projektu: prawa autorskie i przemysłowe w postaci tzw. własności intelektualnej

Systemy uzbrojenia i konstrukcji zespolonych - Projekt X - Patenty i Wynalazki - B+R Kramarz Polska

Prawa własności intelektualnej:01/ autorskie do koncepcji, nazw, wzorów, rysunków i opracowań techniczno-technologicznych
02/ autorskie do logotypów, znaków handlowych i znaków towarowych technologii i jej wyrobów
03/ twórcy wynalazku, pt. „Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu”
04/ twórcy wynalazku, pt. „Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej,
dwustopniowej i trzystopniowej”
05/ twórcy wynalazku, pt. „Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej,
dwu-jezdnej i jedno-jezdnej ”
06/ twórcy wynalazku, pt. Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu”
07/ twórcy wynalazku, pt. „Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie,
czołgu nowej generacji”
08/ twórcy wynalazku, pt. „Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania
zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji”
09/ twórcy wynalazku, pt.”Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy
przedziałów bojowych załogi, czołgu nowej generacji”
10/ twórcy wynalazku, pt.”Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla
i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji”
11/ pierwszeństwo z P.365351 (priority): „Chamber armour designed for construction, use and operation in
tanks of new generation”
12/ pierwszeństwo z P.364785 (priority): „One-piece, two-row integrated track chain for chamber armour of
tank of new generation”
13/ pierwszeństwo z P.364951 (priority): „Gradual pitch, integrated three-row track chain, for new generation
chamber armoured tank”
14/ pierwszeństwo z P.365352 (priority): „Pyramid-conical body - identical with pyramid shaped turret of
uniform model of tank body of new generation”
15/ pierwszeństwo z P.383584 (priority): „Body identical with tower in uniform model of body with fixed
curvature, new generation tank”
16/ pierwszeństwo z P.383785 (priority): „The manner of construction of combat crew compartment in order to
obtain variable characteristics of the height of new generation tank”
17/ pierwszeństwo z P.383583 (priority): „The manner of change of height and silhuette, obtained with the
methods used for building of combat crew compartments, new generation tank”
18/ pierwszeństwo z P.383786 (priority): „The manner of construction of combat crew compartment in version
of new stamp sleeves and increased stroke in order to obtain variable height characteristics of a new
generation tank”
19/ z praw przemysłowych za numerami Patentów - PL 205165, PL 205162, PL 205164, PL 205163,
PL 208546, PL 208542, PL 208545, PL 208547
20/ twórcy i uprawnionego z 60 wynalazków niejawnych, tworzących i zamykających projekt
21/ twórcy i uprawnionego z kilkudziesięciu wynalazków uśpionych dla celu ich wykorzystania w projekcie

Okres realizacji : od 04.02.2004 rok do odwołania

Zasięg : światowy

Autor i Koordynator : Józef Kramarz

Polska myśl techniczna - wyciąg z opisów patentowych PL - ujawnienie w części X

Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu

Wynalazek PL 365351 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 18.02.2004r. oraz fragmenty opisu patentowego wynalazku PL 205165

Polska myśl techniczna - Patent 205165 na polski czołg nowej generacji i Projekt X ... zobacz więcej

Przedmiotem wynalazku jest pancerz komorowy zwłaszcza czołgu do celu i dalszego stworzenia nowych sposobów budowy, przeznaczenia, zastosowania i działania czołgu nowej generacji. Dotychczasowe rozwiązania pancerza to z reguły pancerze monolitowe lub strukturalne o stałej, trwale i raz ustalonej strukturze oraz masie z możliwościami dodawania zewnętrznych modułów pancernych lub kumulacyjnych, stanowiących w sumie o grubości tego pancerza i jego masie oraz odporności na trafienia a także możliwościach przetrwania współczesnego pola walki. W obowiązującym stanie techniki znane są takie rozwiązania jak na przykład z opisu DE 19649709 reaktywny pancerz czołgu, składający się z ukośnie zamocowanej przedniej osłony w której pomiędzy przemieszczanymi w niej płytami zamocowano materiał wybuchowy lub PL174119 segmentowy pancerz reaktywny albo PL181177 pancerz pasywny czy też PL168122 czołg z pancerzem reaktywnym oraz PL156463 segmentowy pancerz aktywny oraz wiele innych podobnej budowy i działania, którymi też w żaden sposób nie da się osiągnąć zamierzonych celów wynalazku. Celem wynalazku jest stworzenie takiego rozwiązania, które poprzez konstrukcję pancerza pozwoli osiągnąć różne inne zadane cele dla budowy, zastosowania, działania i przeznaczenia nowego czołgu w tym min. maksymalnej i całkowitej ochrony załogi czołgu, różno zmiennej masy czołgu, przemieszczania środka ciężkości czołgu, zmiany wysokości i charakterystyki czołgu w każdych warunkach, rozpraszania energii kinetycznej trafienia, zastosowania nowych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego i stworzenia pseudo pola siłowego czołgu oraz wielu innych niejawnych. Cele te są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez i wraz z budową pancerza komorowego wolnego obszarami i komorami wewnętrznymi pancerza tworzącego kadłub czołgu …….

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku, na który fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny bocznej części pancerza, fig. 2 - fragment części wewnętrznej pancerza w rzucie bocznym od strony wnęki, a fig. 3 - przekrój wzdłużno-poprzeczny przez ścianę boczną pancerza komorowego. Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu, składa się z ściany zewnętrznej 1 złączonej trwale ze ścianą wewnętrzną 2 wiekiem 3 wraz z zaworem wlewowo-zasypowym 5 oraz dnem wraz z zaworem wylewowo-wysypowym 6 tworząc nimi tak naczynie, formę i komorę 19 zalaną lub nie wypełnieniem 7. Pancerz ustalony ścianami 1 i 2 komory 19 posiada tak zewnętrznie powierzchnię spływu pancerza 9 oraz powierzchnię pod spływu 10 oraz krawędź spływu 8 a wewnętrznie ustaloną nimi wnękę 11 mieszczącą łącznik przelewowy 12 wraz z ustalonymi w nim zaworami przelewowo-przepustowymi 13 łączącymi poszczególne komory 19. Łącznik 12 posiada na swym obwodzie i obiegu pompy ssąco- tłoczące oraz pompy sprężające 14 regulujące przepływ wypełnienia 7 pomiędzy komorami 19 wyznaczonymi i ustalonymi tak grodziami 17 lub żebrami 18. Pancerz tak ustalony posiada zewnętrznie i wewnętrznie dodane moduły lub okładziny zewnętrzne 15 oraz wewnętrzne 16. Wynalazek może mieć zastosowanie w budowie nowej generacji czołgów o odrębnych przedziałach bojowych załogi, regulacji różno-zmiennej masy czołgu, sposobów przemieszczania środka ciężkości, sposobów zmiany charakterystyki oraz wysokości czołgu, sposobach rozpraszania i kierunkowania energii kinetycznej trafienia, użycia zmienno-różnych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego oraz wielu innych ……………..

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 205165 w PDF

Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej

Wynalazek PL 364785 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 04.02.2004r. oraz fragment opisu patentowego wynalazku PL 205162

Polska myśl techniczna - Patent 205162 na polski czołg nowej generacji i Projekt X ... zobacz więcej

Przedmiotem wynalazku jest gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej, wchodząca i tworząca wraz z drugą o odbiciu lustrzanym, parę układu trakcyjnego i jezdnego czołgu jako jedno z rozwiązań zintegrowanych takich układów dla i do dalszej integracji z i w pancerzu komorowym czołgu nowej generacji. Znane są w obowiązującym stanie techniki jak na przykład z opisu US 4640377 lub US 4568294 albo PLP-191455 rozwiązania układów trakcyjnych dla pojazdów terenowych oraz same pojazdy. Ujawnione są również w opisach PL 365351 i PL 364951 rozwiązania z których w pierwszym, przedstawiono sposób budowy pancerza z ustaloną obwodowo wnęką, kryjącą i mieszczącą parę gąsienic a w drugim samą gąsienicę dla tego typu pancerza. O ile dwa ostatnie z w/w rozwiązań celowych służą pośrednio celowi wynalazku o tyle trzy pierwsze w żadnym wypadku nie pozwalają na realizację celu wynalazku, którym jest stworzenie takiego rodzaju rozwiązania gąsienicy, która pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzną pancerza a już zwłaszcza usunąć jej część z obszaru wewnętrznego płyty podłogowej dla celów dalszych budowy nowych przedziałów bojowych załogi tego czołgu. Korzystnie dla trzech wersji wynalazków jest, że powstały tak wolny obszar w części udziału 1/3 długości oraz 2/3 szerokości gąsienicy tworzy i stanowi dla płyty podłogowej powierzchnię dodaną tak dla przedziału bojowego załogi jak i budowy stanowisk ogniowych, magazynowych oraz innych wskazanych ……………

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 przedstawia w rzucie z góry parę gąsienic dwurzędowych oraz wyznaczony linią przerywaną obszar celowy, wewnętrzny płyty podłogowej, Fig. 2 - w rzucie czołowym, gąsienicę w wersji bezstopniowej, Fig. 3 - gąsienicę w wersji dwustopniowej a Fig. 4 - gąsienicę w wersji trzystopniowej.
P r z y k ł a d: I
Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej składa się z gąsienicy zewnętrznej 1 o szerokości 1/3 udziału w tej gąsienicy, stanowiącej tak układ transmisyjno-trakcyjny połączony z gąsienicą wewnętrzną 2 i 3 o szerokości 2/3 udziału w całości tej gąsienicy w którym to układzie gąsienica wewnętrzna 2/3 została rozdzielona poprzecznie na dwie samodzielne gąsienice 2 i 3 w sposób który zwiększa powierzchnię płyty podłogowej 4 o część dodaną i wynoszącą udział łączny w 1/3 długości gąsienicy 1 oraz 2/3 szerokości całej gąsienicy dla celu budowy w nim przedziału bojowego załogi 5 stanowisk 6, 7, 8, i 9, znamienna tym, że wysokość gąsienicy 1 oraz 2 i 3 jest stała na całym obszarze tego układu.
P r z y k ł a d: II
Wynalazek i jego wersje celowe poza przeznaczeniem celowym, może mieć powszechne zastosowanie w budowie różnego rodzaju pojazdów cywilnych i ratunkowych oraz specjalnego przeznaczenia o układzie gąsienicowym trakcji a także połączonych układów kołowo-gąsienicowych w których stopniowy oraz rozdzielony system gąsienic
układu trakcyjnego może znaleźć zastosowanie …………

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 205162 w PDF

Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej

Wynalazek PL 364951 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 09.02.2004r. oraz opis patentowy wynalazku PL 205164 (fragmenty)

Polska myśl techniczna - Patent 205164 na polski czołg nowej generacji do Projektu X ... zobacz wiecej patentów

Przedmiotem wynalazku jest gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej, wchodząca i tworząca wraz z drugą o odbiciu lustrzanym, parę układu trakcyjnego i jezdnego czołgu jako jedno z rozwiązań zintegrowanych takich układów dla i do dalszej integracji z i w pancerzu komorowym czołgu nowej generacji. Dotychczasowe rozwiązania układu jezdnego czołgu to z reguły gąsienice jednorzędowe o ustalonych trwale parametrach tych gąsienic, tworzących w sumie stałe i niezmienne technicznie rozwiązanie jedno-jezdne dla czołgu jako pojazdu dwuśladowego. Znane są w obowiązującym stanie techniki jak na przykład z opisu US 4640377 lub US 4568294 albo PLP-191455 rozwiązania układów trakcyjnych dla pojazdów terenowych oraz same pojazdy. Ujawnione są również w opisach PL 365351 i PL 364785 rozwiązania z których w pierwszym, przedstawiono sposób budowy pancerza z ustaloną obwodowo wnęką, kryjącą i mieszczącą parę gąsienic a w drugim samą gąsienicę dla tego typu pancerza. O ile dwa ostatnie z w/w rozwiązań celowych służą pośrednio i częściowo celowi wynalazku o tyle trzy pierwsze w żadnym wypadku nie pozwalają na realizację celu wynalazku, którym to, jest stworzenie trzech różnych od siebie układów jezdnych, które w każdej z tych wersji pozwolą maksymalnie wpasować całą zintegrowaną tak gąsienicę w przestrzeń wewnętrzną pancerza. Wynalazek i jego wersje celowe poza przeznaczeniem celowym: budowy pancerza komorowego czołgu, sposobu przeniesienia napędu, sposobu przemieszczania środka ciężkości, sposobu zmiany wysokości i charakterystyki czołgu, metod krycia i maskowania, sposobu łączenia falangi i sposobu dowodzenia nią oraz innych, może mieć powszechne zastosowanie w budowie różnego rodzaju pojazdów cywilnych i ratunkowych oraz specjalnego przeznaczenia o układzie gąsienicowym trakcji a także połączonych układów kołowo-gąsienicowych w których kryty, wielorzędowy i rozdzielony system gąsienic układu trakcyjnego może znaleźć zastosowanie …….

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 przedstawia gąsienicę w wersji trzy-jezdnej w rzucie czołowym w układzie wzajemnym krycia i chowania we wnęce pancerza, Fig. 2 - gąsienicę w wersji dwu-jezdnej, Fig. 3 - gąsienicę w wersji jedno-jezdnej a Fig. 4 - gąsienicę w rzucie bocznym z uwidocznieniem kół zębatych, przekładni i mechanizmów.
P r z y k ł a d: I
Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej składa się z trzech rzędów samodzielnych gąsienic 1, 2 i 3 o stałej jak 1:1:1 szerokości i mechanizmów 4 i 5 oraz przekładni zębatych 6 i 7 a także kół zębatych 19, 20 i 21 na których napięto gąsienice, tworząc w sumie i całości jej aktywną wersję 10 o obrysie 11 dla celu krycia i chowania o wektor 16 we wnęce 12 ustalonej płaszczyzną spływu pancerza 13 oraz pod spływu 14 i krawędzi obwodowej spływu 15 wraz z zamocowanymi tak na niej modułami zewnętrznymi 17 a także modułami wewnętrznymi 18.
P r z y k ł a d: II
Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji dwu-jezdnej składa się z trzech rzędów samodzielnych gąsienic 1, 2 i 3 o stałej jak 1:1:1 szerokości i mechanizmów 4 i 5 oraz przekładni zębatych 6 i 7 a także kół zębatych 19, 20 i 21 na których napięto gąsienice, tworząc w wyniku rozsprzęglenia mechanizmem 4 gąsienicy 1 z przekładnią zębatą 6 jej aktywną w gąsienicach 2 i 3 wersję dwu-jezdną 9 o obrysie 11 dla celu krycia i chowania o wektor 16 we wnęce 12 ustalonej płaszczyzną spływu pancerza 13 oraz pod spływu 14 i krawędzi obwodowej spływu 15 wraz z zamocowanymi tak na niej modułami zewnętrznymi 17 a także modułami wewnętrznymi 18.
P r z y k ł a d: III
Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji dwu-jezdnej składa się z trzech rzędów samodzielnych gąsienic 1, 2 i 3 o stałej jak 1:1:1 szerokości i mechanizmów 4 i 5 oraz przekładni zębatych 6 i 7 a także kół zębatych 19, 20 i 21 na których napięto …..

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 205164 w PDF

Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu

Wynalazek PL 365352 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 18.02.2004r. oraz opis patentowy wynalazku PL 205163 w fragmencie

Polska myśl techniczna - Patent 205163 na polski czołg nowej generacji - Projekt X ... zobacz więcej

Przedmiotem wynalazku jest kadłub piramido-stożkoidalny czołgu, stanowiący konstrukcyjne rozwiązanie celowe dla różnych zadanych celów w tym jako jedno z rozwiązań, budowy modelu i bryły czołgu nowej generacji.
Znane i stosowane dotychczas, rozwiązania bryły czołgu to z reguły, kadłub samodzielny wraz z układem trakcyjnym oraz wieżą o ustalonych odrębnie płaszczyznach. Rozwiązania te tworzą zawsze niejednolitą i niejednolicie zespoloną bryłę czołgu, charakterystyczną dużymi powierzchniami bocznymi a zwłaszcza i niezmiennie, powierzchnią górną, poziomą i płaską wieży w bryle. Znane są w obowiązującym stanie techniki rozwiązania takie jak na przykład z opisu DE 19921194 lub EP 1050736 pojazd bojowy w szczególności pojazd pancerny z umieszczonym silnikiem poza osią pojazdu dla wygospodarowania użytecznej części składowo-bojowej w tylnej części pojazdu czy też PL 198424 pojazd bojowy, zwłaszcza transporter opancerzony lub PL 168122 czołg z pancerzem reaktywnym albo PL 194992 opancerzony wóz bojowy, które tworzą podobnie niejednolitą bryłę czołgu czy pojazdu i którymi też w żaden sposób nie da się osiągnąć zadanych i zamierzonych celów wynalazku w tym zwłaszcza znanych w stanie techniki rozwiązań takich jak PL 364785, PL 364951, PL 365351, PL 383583, PL 383584, PL 383785 i PL 383786.

Celem wynalazku jest stworzenie takiego rozwiązania kadłuba i wieży, które poprzez ich zespoloną konstrukcję pozwoli osiągnąć różne inne zadane cele dla budowy, zastosowania, działania i przeznaczenia nowego czołgu w tym min. maksymalnej i całkowitej ochrony załogi czołgu, różno zmiennej masy czołgu, przemieszczania środka ciężkości czołgu, zmiany wysokości i charakterystyki czołgu w każdych warunkach, rozpraszania energii kinetycznej trafienia, zastosowania nowych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego i stworzenia pseudo pola siłowego czołgu oraz wielu innych niejawnych. Cele te są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez i wraz z budową monolitowej bryły czołgu po zespoleniu łącznym wieży wraz z kadłubem .....

Istota rozwiązania według wynalazku, polega na tym, że konstrukcja kadłuba i wieży wyprowadzona jest z podstawy prostokąta pryzmy ściętej na której oparto tożsamą mu wieżę co po ich trwałym zespoleniu tworzy nową formę bryły monolitowej o czterech płaszczyznach bocznych wyprowadzonych z jej podstawy do wierzchołka zakończonego stożkiem albo ostrosłupem, charakterystyczną niezmiennie liniami i krawędziami prostymi, ustalającymi tak po obwodzie tej bryły płaszczyzny płaskie lub płasko-wypukłe a całość tak skończona podstawy tej bryły oparta jest na wycinku pryzmy odwróconej o tych samych wymiarach i tym samym kącie nachylenia lub nie w której to całości istotne są cztery boczne krawędzie wiązaniowo-nośne, wyprowadzone z rogu czy narożnej części bryły, stanowiące tak główne elementy kadłuba, zakończonego w podstawie, czterema płaszczyznami ukośno-ściekowymi o funkcji pod spływu całości tak powstałej bryły i pancerza czołgu. Innymi słowy układ linii i krawędzi prostych w tym czterech bocznych krawędzi nośnych wyznaczających płaszczyzny i pola zawarte pomiędzy nimi, tworzy układ płyt płaskich lub płasko-wypukłych w formie oszlifowanego diamentu, tzw. układ diamentowy wykluczający wszystkie wystające części typowego czołgu. Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 przedstawia widok boczny bryły czołgu w której linią przerywaną wyodrębniono w niej przedział bojowy załogi oraz sylwetkę a Fig. 2 rzut i przekrój czołowy bryły czołgu w wersji kadłuba dla gąsienic dwurzędowych, zaś Fig. 3 rzut i przekrój czołowy bryły czołgu w wersji kadłuba dla gąsienic trzyrzędowych natomiast Fig. 4 rzut z góry bryły czołgu wraz z rozmieszczeniem wszystkich włazów oraz linii i krawędzi bryły w układzie diamentowym płyt i płaszczyzn spływu czołgu. Wynalazek może mieć zastosowanie w budowie nowej generacji czołgów i pojazdów opancerzonych oraz innych celowych w tym w projekcie czołgu „x”....

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 205163 w PDF

Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji

Wynalazek PL 383785 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 02.10.2007r. oraz opis patentowy wynalazku PL 208542 (fragmenty)

Patent 208542 na polski czołg nowej generacji - Projekt X ... zobacz więcej

Przedmiotem wynalazku jest nowy sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji oraz innych zadanych celów. Znane dotychczas rozwiązania budowy bojowych pojazdów oraz czołgów pozwalają z reguły na stałą konfiguracje ustalonej wysokości tych pojazdów, niezmienną w warunkach pola walki. Celem podstawowym wynalazku wraz z urządzeniami innymi jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli na zmianę konfiguracji pojazdu w pionie w sposób zadany i w każdych warunkach dla uzyskania jego optymalnej wysokości w warunkach marszowych, bojowych, obronnych, krycia, maskowania i okopywania w walce. Celem drugorzędnym jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli na i w oparciu o zastosowany sposób budowy przedziału załogi, na budowę dalszą odrębnie ustalanych kadłubów pancerza czołgu, różnych wersji i różnych brył dla różnych zastosowań. Celem trzeciorzędnym jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli na i w oparciu o zastosowany sposób budowy, na/i budowę dalszą odrębnie ustalanych wieży czołgu, różnych i celowych wersji o różnej bryle dla różnych celowych ich zastosowań. Celem dalszym jest stworzenie rozwiązania, które pozwoli na/ i w oparciu o zastosowany sposób budowy, na/i budowę dalszą różnych wersji płyty podłogowej wraz z układami trakcyjnymi. Celem nadrzędnym nad celami postawionymi jest stworzenie w sposobie budowy, rozwiązania które pozwoli na maksymalną, skuteczną ochronę przedziału i jej załogi oraz jego wyposażenia przed trafieniem i działaniem dywersji zewnętrznej. W/w cele możliwe są do osiągnięcia sposobem i urządzeniami wg. wynalazku, który zmienia dotychczasową ewolucję budowy i rozwiązań techniczno-technologicznych w czołgach znanych. Generalnie, czołg jako pojazd bojowy wyposażony jest w wieżę oddzielną od korpusu, samoistną i stanowiącą odrębną bryłę tego pojazdu, obrotową z zainstalowanym działem ruchomym w płaszczyźnie pionowej, najczęściej stabilizowanym w ruchu. Pojazdy znane poruszają się na dwóch wzdłużnych gąsienicach, których zawieszenie znajduje się wraz z nimi poza bryłą i pancerzem tego pojazdu, stanowiąc tak jeden z wielu najbardziej newralgicznych punktów, części tego pojazdu, czołgu …..

Innym newralgicznym punktem dotychczasowych rozwiązań jest najczęściej płaska wieża o grubości pancerza w tej części najmniejszej, narażona tak na namiar i skuteczne trafienie z powietrza przez wszystkie znane dotychczas rodzaje broni. Dalszym newralgicznym punktem stosowanych rozwiązań jest z reguły jednostopniowa i pojedyncza budowa pancerza czołgu, stanowiąca tak w całości, rozdzielonych części tego pojazdu ochronę całej załogi czołgu na jej poszczególnych stanowiskach, co przy skutecznym trafieniu eliminuje całą załogę. Nadto, konstrukcje i rozwiązania znane nie pozwalają i nie stwarzają możliwości zmiany charakterystyki wysokości raz ustalonej pojazdu poza stosowanymi rozwiązaniami, pneumatycznego zawieszenia dostosowującego się do rodzaju terenu. Istotą wynalazku w sposobie jest budowa tak zintegrowanego przedziału bojowego całej załogi czołgu oparta na module teleskopowym kształtu najczęściej cylindra lub innego tak złożonego z trzech tulei, z których tuleja zewnętrzna tego teleskopu, jako nośna na stałe związana jest z płytą podłogową pojazdu, czołgu, stanowiąc tak odrębną i nieopancerzoną w tej części, część nośną pojazdu wraz z zespołem napędowym. Kolejna tuleja środkowa centralnie umieszczonego przedziału bojowego załogi, teleskopowa wysuwająca się pionowo od i w kierunku od podstawy, płyty podłogowej pojazdu w zakresie ustalonego skoku, stanowi część nośną pancerza całego tego pojazdu, zamocowanego trwale i obwodowo na wierzchołku tej środkowej tulei kryjącego tak przy złożonej i niewysuniętej tulei środkowej teleskopu całość do jego podstawy. Trzecia tuleja wewnętrzna, teleskopowa jest nośnikiem wieży wraz z działem, której pancerz w pozycji złożonej, zamkniętej zamocowany obrotowo na wierzchołku tej tulei jest wżerem i kontynuacją wierzchołkową kończącą tożsamy model zastosowanej bryły pancerza całego pojazdu, czołgu a także nośnikiem wszystkich urządzeń wewnętrznych przedziału bojowego w tym stanowiska kierowcy, strzelca oraz dalszych obsady czołgu. Tuleja wewnętrzna wraz z wszystkimi systemami podobnie jak środkowa wysuwana jest pionowo w granicach ustalonego skoku …..

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 208542 w PDF

Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla
i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji


Wynalazek PL 383786 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 02.10.2007r. oraz opis patentowy wynalazku PL 208547 (fragmenty)

Patent 208547 na polski czołg nowej generacji z Projektu X ... zobacz wiecej

Przedmiotem wynalazku jest nowa wersja sposobu budowy przedziału bejowego załogi wyposażonego w stempel podnośnikowy i o podwyższonym skoku tulei nośnych kadłuba i wieży dla i celu uzyskania zmiennej charakterystyki czołgu generacji „x”. W rozwiązaniu autorskim „Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji” przedstawiono rozwiązanie oparte na module teleskopowym ścian tworzących komorę przedziału. Celem wynalazku jest maksymalnie dalsze wykorzystanie tego i takiego sposobu budowy o dalsze funkcje i rozwiązania oraz zwiększenie skoku tulei środkowej i wewnętrznej w i wyniku ich podziału na dwie odrębnie nośne tuleje podnoszące tak i dalej niezależnie oraz wyżej kadłub czołgu i wieniec wieży. Istotą wynalazku niezmiennie jest budowa ścian przedziału i komory oparta na module teleskopowym, korzystnie kształtu cylindra lub innego złożonego z trzech tuleni a w wersji dodatkowej dzielonych wewnętrznie, ustalonych, tuleją zewnętrzną trwale związaną z płytą podłogową i stanowiącą tak kołnierz dla tulei środkowej i wewnętrznej ruchomej w pionie o skok. Dotychczasowe rozwiązania budowy czołgów nie dają i nie tworzą możliwości samodzielnego ich podnoszenia nad poziom gruntu tak w warunkach bojowych jak i warsztatowych a już zwłaszcza ich obracania wokół własnej osi w tej stałej pozycji. Cel taki jest możliwy do osiągnięcia budową tulei zewnętrznej, wolnej obszarem dla tulei prowadzącej tłoka „stempla” tak chowanego i mieszczącego się we wnętrzu tulei, barbety. Istotny dla wynalazku ruch pionowy w kierunku podłoża tłoka stempla wyposażonego w obrotnicę w postaci tarczy obrotowej wymuszony poduszką pneumatyczną podnosi cały czołg ponad poziom stały gruntu i umożliwia obrotnicą jego obrót o/i 360°. Dno tłoka stempla posiada wewnętrznie ustalony wieniec, obracający elektrycznie cześć obrotową stempla a cześć dna stała przetłoczenie mieszczące poduszkę pneumatyczną zawartą w/i postaci złożonej pomiędzy tym przetłoczeniem a przetłoczeniem zewnętrznym części obniżonej płyty podłogowej czołgu i podłogi przedziału bojowego załogi w postaci ustalonej koła …

Rozwiązanie takie może spełniać swe cele w każdych zadanych warunkach tak bojowych jak i marszowych oraz naprawczo-remontowych do podnoszenia i wydobywania czołgu z trudnego terenu, grzęzawisk i bagien, obracania go w miejscu w/i warunkach wąskich dróg, przeszkód i zabudowań miejskich oraz wymiany i naprawy uszkodzonych gąsienic lub innych podsystemów czołgu a także uzyskiwania wyższej sylwetki czołgu w/i jego kryciu ponad poziom okopu i obwałowania dla celów ataku czy obrony. Ponadto rozwiązanie umożliwia instalowanie/wykorzystywanie dalszych rozwiązań różnych celowych systemów podpłytowych i podpodłogowych mieszczących się w tak powstałych wnękach podpodłogowych w obszarze wyższym i nośnym płyty podłogowej a mocowanych bezpośrednio do części stałej dna tłoka stempla i innych dodatkowych mocowanych do części obrotowej „stempla”. Skok „stempla” przeciwny do skoku tuleni środkowej i wewnętrznej wynosi plus minus 2/3 wysokości gąsienicy, stałej x. Poduszka pneumatyczna o kształcie koła, walca lub innego ma/i składa się jak harmonia pompowana i odsysana agregatem o/i dwukierunkowym przepływie tłoczonego, pompowanego czynnika, który umożliwia wysuwanie, podnoszenie i chowanie „stempla”. Poduszka w wersji celowej, zadaniowej dla stempla według wynalazku ma lub nie w zależności od wersji stempla, wewnętrznie i wzdłuż jej walca otwór przelotowo-włazowy, łączący „komorę” przedziału bojowego załogi przez i do wnętrza cylindra tego stempla oraz dalej włazem odrębnym przez część stałą dna i część obrotową obrotnicy stempla na jego i czołgu zewnętrz. Takie rozwiązanie przejściowo-włazowe stempla ma na/i celu stworzenie nowego modelu ewakuacji z/dla czołgu pływającego. Ponadto sposób budowy przedziału w wersji tak ustalonego i zastosowanego „stempla może mieć przełomowe znaczenie dla i w budowie dział samobieżnych i innych z działem stałym a także w budowie różnego rodzaju pojazdów i transporterów. Zwiększenie skoku tulei środkowej i wewnętrznej poprzez i w wyniku ich rozdziału na dwie części wraz z odrębnie ustalonymi w nich siłownikami pozwoli dodatkowo obniżyć bryłę przyjętą czołgu a zwłaszcza czołgu „x” do poziomu gąsienic …..

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 208547 w PDF

Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji

Wynalazek PL 383584 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 22.10.2007r. oraz opis patentowy wynalazku PL 208546 (fragmenty)

Patent 208546 na polski czołg nowej generacji z Projektu X ... zobacz więcej

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja nowego kształtu, jako modelu jednolitej bryły czołgu o charakterystycznej stałej krzywiźnie, przypominającej i odpowiadającej skorupie żółwia stanowiąca jedno z rozwiązań i modelu brył dla tego czołgu. W rozwiązaniu autorskim wynalazku P-358954 ujawniono jedno z rozwiązań konstrukcji i modelu tych brył, niezmiennie tym, że posiadają wieże złączona i wtopiona z i w kadłubie tak i niezmiennie wyprowadzonym i opartym na podstawie tak pryzmy ściętej odwróconej tworzącej niezmiennie płaszczyzny pod spływu tego kadłuba, ustalonego niezmiennie pancerzem według wynalazku P-358819 i zawieszonego na tulei według sposobów budowy przedziałów bojowych tak ustalonych niezmiennie i wewnątrz brył a zawartych pomiędzy gąsienicami według wynalazku P-358693. Istotą wynalazku opartego na wynalazkach wymienionych jest to, że model bryły tak stworzonej i zastosowanej w/i stopniu bardzo wysokim obniża echo radarowe dla wrogiego radaru a/i w przypadku namiaru z radaru naziemnego echo tegoż jest nie czytelne, co zapewnia mu dużą niewykrywalność i widzialność. Istotne dla wynalazków, płaszczyzny pod spływu tego pancerza w żadnej z wersji modelu bryły czołgu nie są czytelne dla/i radarów naziemnych oraz powietrznych, o czym decyduje w tym/i/ich przypadku kąt pryzmy zawarty pomiędzy podstawą a ścianą tej pryzmy oraz i wysokość tej ściany a także jej udział w wysokości bryły czołgu złożonego, tak zw. bryły zerowej tegoż gdzie korzystnym dla wynalazków jest, aby ta wysokość ściany i pod spływu pancerza wynosiła 1/2 wysokości tej gąsienicy. Istotnym dla wynalazku w tej wersji, płaszczyzna spływu tego pancerza tworząca zewnętrzny obrys kadłuba i wieży w modelu złożonym, zerowym bryły czołgu ustalona została stała krzywizną wyprowadzoną i skończona z każdego i w każdym punkcie w i krawędzi spływu pancerza, zawartej i ustalonej tak obrysem zewnętrznym płaszczyzny pod spływu, ustalonej ścianami pryzmy. Istotnym dla wynalazku jest, że stała krzywizna tworząca tak obrys bryły czołgu, jako siatka złożona, powstała z tych/tak linii krzywych, rozprasza w stopniu znacznym falę radiową w i kierunku kosmosu, czyniąc echo radarowe tej bryły, obniżonym …..

Linie krzywizny tworzące tak siatkę bryły czołgu zbliżone i odpowiadające modelowi skorupy „żółwia” wynikowe z długości szerokości, wysokości obszaru spływu kadłuba i wieży ustalane są dla każdej bryły z osobna i zależnie od tego obszaru, tak ustalonego nad krawędzią spływu i płaszczyzną nad spływu według generalnej zasady braku linii prostych w/i siatce spływu. Tak ustalony kadłub i wieża czołgu w części spływu i pod spływu pancerza, zwłaszcza pancerza komorowego, tworzącego jej/jego model ostateczny bryły tego czołgu, zawiera w swym/jego wnętrzu odrębnie ustalony „modułem teleskopowym i „komorą” przedział bojowy załogi, możliwie i korzystnie odchylony od/i pionu, korzystnie dla wersji różnych bryły, w kierunku jego czoła, frontu bądź tyłu o stopnie celowe dla celów zadanych. Jednym z takich celów jest uzyskanie dodatkowej amortyzacji odrzutu działa, zwłaszcza wysokiego kalibru gdzie pochylenie w kierunku czoła, frontu o stopień wyliczony „modułu teleskopowego” czołgu ma i zapewni amortyzację tak uzyskaną budową i siłownikami hydraulicznymi tegoż „modułu teleskopowego”. W rozwiązaniu autorskim P-359396 ujawniono sposób budowy w/i którym „moduł teleskopowy” ustalono w pozycji pionowej do i celu uzyskiwania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu a w dalszych, nowe wersje tegoż i sposób zmiany wysokości. Odchylenie od pionu „modułu teleskopowego” każdej wersji ma oprócz zadań wymienionych, stworzenie jego nowych możliwości dla dalszych nowych celów w i zastosowaniu tych czołgów „x”. Wynalazek, zatem w całości lub w dużej części może współistnieć wyłącznie z wynalazkami autorskimi tworzącymi czołg. Korzystnie dla wynalazku jest, że model jednolity bryły czołgu w części płaszczyzny spływu pancerza tworzącego kadłub i wieże czołgu ustalony został stałą krzywizną powstałą z i siatki linii krzywych, wyprowadzonych z i skończonych w krawędzi spływu pancerza, ustalonej dwiema bocznymi, prostymi oraz dwiema frontalnymi, krzywymi, tworzącymi tak podstawę pryzmy ściętej odwróconej o ścianach tworzących płaszczyzny pod spływu tego pancerza i bryły jednolitej czołgu generacji „x” …..

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 208546 w PDF

Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami
budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji


Wynalazek PL 383583 z daty zgłoszenia i pierwszeństwa 22.10.2007r. oraz opis patentowy wynalazku PL 208545 (fragmenty)

Patent 208545 na polski czołg nowej generacji z Projektu X ... zobacz więcej

Przedmiotem wynalazku jest sposób zmiany wysokości i sylwetki czołgów nowej generacji uzyskany za pomocą i wg. sposobów budowy przedziałów bojowych załogi dla czołgów tej generacji. W autorskich zgłoszeniach wynalazków dotyczących sposobów i budowy pt. „Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji” i „Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu zyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji” ujawniono nowe sposoby budowy „komory” przedziału opartego na „module teleskopowym, którego ściany stanowią trzony odrębne kadłuba i wieży oraz „stempla” o skokach odwrotnych. Tak stworzony „moduł teleskopowy” zawarto na płycie głównej/nośnej czołgu pomiędzy gąsienicą dwurzędową, jednodzielna wg. Wynalazku P-358693 i przykryto pancerzem komorowym wg. Wynalazku P-358819, tworząc na nim jedną z wersji modelu bryły czołgu wg. Wynalazku P-358954, w którym i dla którego opracowano sposób zmiany jego wysokości i sylwetki, wymuszonej tak tulejami i ich ruchem w zakresie pionowo-obrotowym, tego/takiego „modułu teleskopowego” w wnętrzu, którego zawarto jego „komorę”. Jednostką podstawową przyjętą dla wyliczeń zmiany wysokości i sylwetki powstałej czołgu jest wysokość gąsienicy, stała x. Gąsienice wg. wynalazków P-358693 i P-358726 mają wysokość w/i swych obrysach zewnętrznych maksymalnie zawartą miedzy 70 a 100 centymetrów i stanową tak przeciętnie 1/2 wysokości sylwetki stojącej żołnierza obok ustalonej tak sylwetki czołgu. Zmiana wysokości i sylwetki czołgu odbywa się trzema etapami, z których pierwszy wykonywany ruchem tulei środkowej w pionie podnosi zamocowany na niej kadłub czołgu wraz z wieżą o skok minimum 1x, równy wysokości zastosowanej gąsienicy. Etap drugi wykonywany jest ruchem tulei wewnętrznej, na której zamocowana jest wieża o skok minimum 2/3x, co w sumie ma dać uzysk wysokości czołgu z i dwóch etapów maksymalnie 5/3x. Etap trzeci wykonywany jest ruchem tulei „stempla” w i kierunku odwrotnym do ruchu tulei środkowej i wewnętrznej tak też odwrotnym do obu etapów o skok minimum 2/3x, co tym tak wykonanym etapem podniesienia czołgu o 1/3x daje uzysk dla/i jego wysokości o dalsze 1/3x a w sumie uzysk zaliczony 2x …..

Etap trzeci wykonany, pozwala na obracanie każdej sylwetki i o każdej wysokości ustalonej etapem pierwszym i drugim bądź nie o 360° i wokół własnej osi, obrotnicą i innymi „stempla”. Istotą wynalazku jest, że sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji, oznaczony, jako „a” i sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji, oznaczony, jako „b” ma/i daje nowa możliwość zmiany wysokości czołgu i jego sylwetki tak w pionie jak i w poziomie poprzez jego obrót w zakresie od zera, ustalonego sylwetką złożoną do i o 2x wysokości. Oba sposoby „a” i „b” i etapy wykonane tulejami środkową złożoną i wewnętrzną złożoną oraz zewnętrzną „stempla” pozwalają uzyskać równo-zmienne sylwetki bryły czołgu i tak możliwą:

- najniższą, zerową dla postaci bazowej, transportowej, krycia
- wyższą o 1/3x dla postaci trakcyjnej, obrotowej i krycia
- wyższą o x dla postaci pełno trakcyjnej, bojowej i innej
- wyższą o 4/3x dla postaci remontowej, obrotowej, wydobywania
- wyższą o 5/3x dla postaci trakcyjnej z wieżą wysuniętą
- wyższą o 2x dla postaci podniesionej rozłożonego czołgu
- oraz inne jak zerowa z wieżą wysuniętą i ze „stemplem”
- w tym wszystkie przejściowe w zakresie skoku możliwego.

Ponadto etap trzeci, skoku „stempla” pozwala w warunkach marszowych i bojowych trudnych, wydobywać czołg z grzęzawisk czy utknięcia za pomocą tegoż „stempla” użytego, jako podnośnika. Oprócz w/w zastosowań „stempla” dodatkowo może on służyć do i brać udział w bocznym załadunku i wyładunku na i z platform, lor kolejowych oraz innych związanych z nową metodą transportu kołowego, kolejowego i powietrznego tych/tak czołgów …..

zobacz ... kompletny opis patentowy PL 208545 w PDF

Zobacz też ... patenty na poszczególne nasze wynalazki dedykowane do Projektu X

Wynalazek 014 i Patent NR 205162

Wynalazek 015 i Patent NR 205164

Wynalazek 016 i Patent NR 205165

Wynalazek 017 i Patent NR 205163

Wynalazek 025 i Patent NR 208545

Wynalazek 026 i Patent NR 208546

Wynalazek 027 i Patent NR 208542

Wynalazek 028 i Patent NR 208547

Zobacz też ... Rys historyczny budowy czołgów na przestrzeni dziejów i technologie

Czołg dla znawców tematu to wynalazek niezrealizowany Leonarda da Vinci, który aby zaistnieć przeleżał w archiwach Watykanu do początków XX wieku. Czołg jako pierwsi do użytku, wprowadzili Anglicy w 1915 r. i stąd angielska nazwa tank, oznaczająca dosłownie zbiornik, używana zresztą do dziś, która to też powstała i była określeniem kodowym wprowadzonym na potrzeby dezinformacji wywiadu niemieckiego. Pierwsze czołgi oznaczone jako Mark I weszły do akcji w czasie I wojny światowej w rejonie Cambre i od tej pory przechodziły nieustanną ewolucję poprzez II i III obecną nam generację tych maszyn. IV i może ostatnia generacja tego rodzaju maszyn ma w założeniach planistów posiadać automatyczną armatę kalibru 135-140 mm oraz pancerz czołowy o zaletach i odpowiedniku 1 m płyty stalowej a także w pełni elektroniczną obsługę i ochronę jednostki.

więcej ... nowe technologie budowy czołgów

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R


łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R