Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Projekty rozpoczęte, realizowane i planowane do realizacji przez autora 

PROJEKTY KRAMARZ POLSKA - planowane, rozpoczęte i realizowane ... zobacz w PDF

Projekty

planowane, rozpoczęte i realizowane
w okresie od 2008r. do chwili obecnej przez

autora i koordynatora projektów Kramarz Józef Polska

HCA, ALU PANEL (system cassette-composite), ALTERPANEL,
POLPANEL, ART-RAM i wiele innych niejawnych na obecnym etapie prac.

zobacz też ... HCA to czyste powietrze

zobacz też ... HCA to recykling ciepła

zobacz też ... niskoemisyjne technologie i systemy grzewcze HCA

HCA to czyste powietrze - modernizacja termiczna, energetyczna, techniczna domu

TM - znak towarowy - Projekt HCA system ... więcej

Projekt HCA system

Początki realizacji usystematyzowanej to końcówka
roku 2017 zaś początki projektu wywiedzione zostały
z prac i doświadczeń zebranych przy realizacji naszych
wcześniejszych projektów, min. POLPANEL, ALTERPANEL
i ALU system cassette-composite PANEL co tworzy Hybrydę
ich połączeń w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Oba systemy nawierzchniowy i ukryty oparte w całości naszych
rozwiązań na wielofunkcyjnych panelach aluminiowych, absorberach
ciepła i akumulatorach ciepła według naszych wynalazków i opracowań
dotyczą emisji i absorpcji płaszczyznowej ciepła i jego kumulacji, wykorzystując
przy tym ciepło zrzutowe i odzysk ciepła ze ścieków, spalin i samej emisji budynku.

HCA to czyste powietrze i znacząca redukcja emisji ciepła oraz CO2 do atmosfery

Poprawa efektywności energetycznej budynków w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji

Opracowania w PDF część pierwsza, druga i trzecia aktualizowana na bieżąco w miarę postępu prac (otwierane w nowym oknie)

HCA to czyste powietrze - część pierwsza w PDFHCA to czyste powietrze - część druga w PDFHCA to czyste powietrze - część trzecia w PDF


Projekt HCA - to panele wielofunkcyjne, absorbery ciepła i akumulatory ciepła jako oś i główny cel projektu - Poprawa efektywności energetycznej budynków za pomocą HCA w zakresie hydro, energo, termo, elektro, techno i eko modernizacji istniejącej infrastruktury.

Hydromodernizacja, energomodernizacja, termomodernizacja, elektromodernizacja, technomodernizacja i ekomodernizacja budynków i obiektów to część założeń realizowanego projektu HCA za pomocą naszych najnowszych wynalazków, z których wymienić należy najnowsze, ostatnie i powstałe wcześniej w ramach prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R … wynalazki zgłoszone i opatentowane

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad ... więcej

Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny … więcej

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący … więcej

Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie … więcej

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła … więcej

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające … więcej

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające … więcej

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach … więcej

Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków … więcej

Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych
oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych …
więcej

Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy … więcej

Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów … więcej

Spalinowy absorber ciepła … więcej

Ściekowy absorber ciepła … więcej


W najnowszych rozwiązaniach panele wielofunkcyjne tworzą płaszczyznowy system ogrzewania elektrycznego lub wodnego, który w wersjach naściennych ma działać jak kurtyna cieplna termo-izolacyjna przeznaczona do montażu na wewnętrznych ścianach osłonowych lub przegrodowych. Rozwiązanie to poza rolą grzejnika płaszczyznowego stanowić ma barierę cieplną i izolację termiczną wewnętrzną zatrzymującą ciepło w pomieszczeniu - innymi słowy eliminować kontakt ogrzanego powietrza z zimną ścianą lub przegrodą wewnętrzną budynku. System elektryczny może ponadto działać niezależnie od i w w dotychczasowej autonomii budynku.

Zobacz też recykling ciepła

TM znak towarowy - "HCA to czyste powietrze" i poprawa efektywności energetycznej budynków- zobacz też inne znaki towaroweTM znak towarowy - "HCA system grzewczo-chłodzący-absorbujacy" do poprawy efektywności energetycznej budynków - więcej znaków towarowych"HCA to recykling ciepła" i poprawa efektywności energetycznej budynków ... zobacz w PDF


prace badawcze przykłady - prace badawczo-rozwojowe definicja - ulga na prace badawczo-rozwojowe - B+R - Know-how - TM

System grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło HCA to w szczególności termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła Kramarz - stworzony dla poprawy efektywności energetycznej polskiego budownictwa w dobie i na potrzeby walki z emisją ciepła i CO2 do atmosfery

Znaki towarowe produktów uczestniczących w Projekcie HCA to czyste powietrze

TM UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący (znak towarowy słowny)TM - Absorber ciepła (znak towarowy słowny)TM - POLPANEL (znak towarowy słowny)TM - łata absorbujaca ciepło (znak towarowy słowny)TM - system grzewczo-chłodzący (znak towarowy słowny)TM - panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term (znak towarowy słowny)TM - ALU PANEL (znak towarowy słowno-graficzny)TM - ALU Bed PANEL (znak towarowy słowno-graficzny)TM - Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący (znak towarowy słowno-graficzny)

...

Inne Projekty i ich oznakowanie jednolite sygnetu w postaci zakratkowanej kartki

Projekt ART-RAM ... więcej w PDF

Projekt ART-RAM

Innowacja produktowa w postaci nowego rodzaju i typu krosna malarskiego, pt.
Krosno malarskie do nowego typu podobrazia i naciągu płótna malarskiego.

Innowacja procesowa w postaci nowej metody wytwarzania krosna malarskiego
przy wykorzystaniu wynalazku i „Metody przeformowywania jednoczesnego i trwałego
powierzchni i krawędzi graniaka z płyty pilśniowej porowatej” z Patentu PL NR 199684

Wyniki prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji
Projektu ART-RAM w którym zawarto innowację produktową w postaci wzoru
przemysłowego Wp.24774 oraz innowacji procesowej opartej na Patencie NR PL199684

Projekt ART-RAM ... więcej

Trademark - Projekt ART-RAM - ... więcej

Projekt koncepcyjny czołgu nowej generacji "x" ... więcej

Projekt koncepcyjny
czołgu nowej generacji "x"


Projekt koncepcyjny budowy
czołgu nowej generacji oparty na
nowatorskim podejściu, uwzględniającym
dotychczasowy stan wiedzy, zgromadzonej przez
lata budowy czołgów pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.

Odbiegający od ustalonego w nich trwale modelu budowy kadłuba, wieży i
zespołu trakcyjnego - lżejszy, szybszy, bezpieczniejszy dla załogi i trudno wykrywalny.

zobacz ... Projekt X w PDF

Projekt koncepcyjny czołgu nowej generacji "x" ... więcej

Projekt czyste powietrze ... więcej w PDF

Projekt czyste POWIETRZE

poprzez techniczną modernizację domu czy budynku.

Generalnie Projekt obejmuje HCA i w większości dotyczy nowych rodzajów i
systemów ogrzewania płaszczyznowego w tym kasetowego oraz absorberów
ciepła traconego a także akumulatorów ciepła, które w zastosowaniach połączonych,
tworzą hybrydę HCA wykorzystującą ciepło pozyskane z natury i samego obiektu oraz
jego otoczenia, zamkniętą w obiegu wewnętrznym.

Tak aby obiekt czy dom mieszkalny zasiedlony zmierzał w kierunku pełnej
samowystarczalności na ciepło zapotrzebowane przy minimalnym zużyciu energii
dostarczanej z zewnątrz czy wytworzonej wewnątrz na potrzeby rozruchu i utrzymania.

TM - Projekt czyste POWIETRZE - znak towarowy ... więcej

Projekt ALU system cassette-composite PANEL ... więcej w PDF

Projekt ALU system cassette-composite PANEL

ALU system cassette-composite PANEL
ma za zadanie i cel wiodący obniżyć o 50% cenę gotowego
wyrobu, zwiększając przy tym efektywność dotychczasowego
systemu, ogrzewania strefowego i sekwencyjnego płaszczyzny
pól podłóg i ścian wyłożonych i złożonych z panela kasetowego w
połączeniach kompozytowych z materiałami ceramicznymi, mineralnymi,
drewnopodobnymi i innymi o funkcji wykończeniowej, izolacyjnej i kumulującej
ciepło dostarczone na końcówkach obiegu płaszczyzny w granicach 22 stopni C

System oparto na wersjach nawierzchniowych i ukrytych w strukturze budynku
otwierając tym samym drogę do kluczowego Projektu HCA system i czyste powietrze.

TM - Projekt ALU system cassette-composite PANEL - znak towarowy ... więcej

Projekt ALTERPANEL ... więcej

Projekt ALTERPANEL

Projekt ALTERPANEL to następca poprzedniego
projektu POLPANEL, sumujący zebrane doświadczenia
prac B+R, którego efektem mają być tańsze i doskonalsze
produkty dla najnowszej technologii ogrzewania płaszczyznowego.

System ALTERPANEL tworzy: grupa nowych na rynku technologii i jej
całej gamy produktów z obszaru produkcji profili aluminiowych w postaci
wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących do ogrzewania i chłodzenia
płaszczyznowego wnętrz lub odbioru ciepła słonecznego z fasad, dachów i
innych nasłonecznionych powierzchni budynków - podsumowany koncepcją,
pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniami, testami i innymi ujawnionymi w ...

TM - Projekt ALTERPANEL - znak towarowy SG ... więcej

Projekt POLPANEL ... więcej


Projekt POLPANEL

Realizowany w sposób usystematyzowany
od 2008 roku do chwili obecnej obejmuje prace
B+R w zakresie nie tylko samych PANELI ALU ale i
ich zastosowań w kilku nowatorskich systemach grzewczych.

Oznakowanych tytułowymi wynalazkami i Patentami w tym
zakresie oraz samymi znakami towarowymi zarówno słownymi
jak słowno-graficznymi o utrwalonej dominancie zbitki słownej POLPANELTM - Projekt POLPANEL - znak towarowy SG ... więcej

Projekt Izery TOP ... więcej


Projekt Izery TOP

Ochrona środowiska naturalnego
Gór Izerskich z zastosowaniem technologii HCA
niskoemisyjnego ogrzewania POLPANEL oraz recyklingu
ciepła traconego w wyniku spalania oraz zrzutu ścieków a także
odbioru ciepła słonecznego i jego kumulacji przez nasłonecznione
części dachów i fasad budynków służących do wynajmu miejsc noclegowych
w których to i tej branży, występuje ponadnormatywne zużycie energii cieplnej.

TM - Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich - znak towarowy

TM - Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich - znak towarowy


Systemy ogrzewania ujęte w Projekcie POLPANEL i prac B+R prowadzonych od lat

TM - kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL - logotyp i znak towarowyTM - sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL - logotyp i znak towarowyTM - strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL - logotyp i znak towarowy

...

Projekty z lat poprzednich - rekomendowane, czasowe i incydentalne, zakończone

Projekt Innowacje dla wszystkich ... więcej


Projekt Innowacje dla wszystkich

Realizowany i zakończony w 2009 roku


Projekt Innowacje dla wszystkich ... więcej

Zobacz też oznaczone z tytułu i TM inne prowadzone prace badawczo-rozwojowe

HCA to czyste powietrze ... więcej opis

...

Prace B+R w zakresie "HCA to czyste powietrze" - najnowsze i podsumowanie 2018

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko 9 dojrzałych wynalazków z 2018r., których zadaniem jest nie tylko poszerzenie obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie i wdrożenie ...

Zobacz też opisowe tytuły tych wynalazków

Zobacz też opis prac B+R w zakresie HCA w PDF

Zobacz też jedno z ciekawszych rozwiązań do zastosowania w systemie HCA

Zgłoszone do opatentowania w postaci wynalazków, pt. "Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach" i kolejnych wersji tegoż wynalazku, pt. "Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad" a także będących w opracowaniu jego dalszych wersji rozwojowych wraz z wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi dla ochrony całości prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze celowym, udoskonalenia horyzontalnej transmisji ciepła słonecznego z nagrzanych części dachu i fasad budynków za pomocą meandra złożonego z jednego przewodu …..

Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad ... więcej

System odbioru ciepła z dachu i fasad
(podpowierzchniowy z pod poszycia dachu i fasad) tworzy
kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnym
zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń
zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego.

Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego
komponentów został zamknięty na ostatnim poziomie gotowości technologii
i jest przygotowany komplementarnie do wdrożeń przemysłowych lub zleconych
odpowiednim podmiotom trzecim w drodze udostępnienia pod Programy i dotacje UE.

System posiada udokumentowane i systematyczne prace badawczo-rozwojowe
oraz testowe w warunkach zbliżonych stosowania do rzeczywistych i użytkowych
oraz odpowiednią ochronę prawną całości rozwiązań dla stworzenia monopolu
i wyłączności na rynku w zakresie tego typu i szeregu rozwiązań do pozyskiwania ciepła.

System odbioru ciepła słonecznego z dachu i fasad czy też elewacji budynków, wpisuje się w całości jego rozwiązań tak w zakresie sposobów jak i samych jego poszczególnych urządzeń w postaci nowych i różnych łat dachowych w cel "Projekt czyste POWIETRZE"

Zobacz też - Prawa Ochronne na zarejestrowane i używane znaki towarowe Kramarz

R - zarejestrowany znak towarowy

Zarejestrowane i wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej i 27 krajów w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA oraz wskazanych z nazwy i adresów siedziby podmiotów, które mają licencję i zgodę na posługiwanie się znakiem

Znak towarowy "POLPANEL" R.223927 - PRAWO OCHRONNE NR 223927

Znak towarowy "ALU-Therm PANEL" R.293895 - PRAWO OCHRONNE NR 293895

Znak towarowy "Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący" R.294226 - PRAWO OCHRONNE NR 294226

Znak towarowy "ALU-PANEL" R.294800 - PRAWO OCHRONNE NR 294800

Znak towarowy "ALU-Bed PANEL" R.294801 - PRAWO OCHRONNE NR 294801

Znak towarowy "ART-RAM" R.312970 - PRAWO OCHRONNE NR 312970

Znak towarowy "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" R.314081 - PRAWO OCHRONNE NR 314081

Znak towarowy "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" R.318602 - PRAWO OCHRONNE NR 318602

Znak towarowy "Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term" R.318603 - PRAWO OCHRONNE NR 318603

Znak towarowy UE "wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący" R.016455404 - PRAWO OCHRONNE 016455404

Znak towarowy "ALU-Solar PANEL" R.319404 - PRAWO OCHRONNE NR 319404

Znak towarowy "ALU-Profil PANEL" R.319405 - PRAWO OCHRONNE NR 319405

Znak towarowy "POLPANEL ALU system" R.319406 - PRAWO OCHRONNE NR 319406