Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Poszerzenie granic sztucznej inteligencji 

... transfer nowej wiedzy do przedsiębiorstw


Granice
sztucznej inteligencji.

Świat sztucznych systemów kognitywnych i maszynowego uczenia rozwija się w szybkim tempie, stając się istotnym wyzwaniem dla badań naukowych. Opracowano w tej dziedzinie nowe techniki, które zmienią nasze codzienne życie i pracę. Projekt SIMBAD (nie tylko cechy: modele analizy i poznania oparte na podobieństwie), finansowany ze środków unijnych na kwotę 1,65 mln EUR, sprawdza sposoby praktycznego wykorzystania tych badań.

SIMBAD ma na celu pełne opracowanie nowej technologii, która wyłania się w dziedzinie rozpoznawania wzorców i maszynowego uczenia oraz prowadzenie badań nad wykorzystaniem "informacji o podobieństwie" zamiast standardowego podejścia "opartego na cechach" - powiedział profesor Marcello Pelillo z Uniwersytetu Ca Foscari Venezia we Włoszech, koordynator naukowy projektu.

Ludzie stale budują złożone maszyny, takie jak roboty, do zaspakajania wielu swoich codziennych potrzeb - powiedział. Sztuczne systemy kognitywne (ACS) stają się obecnie ważnym międzynarodowym priorytetem badawczym, a Komisja Europejska w odpowiedzi na ten priorytet wybrała tę dziedzinę jako jeden z siedmiu kluczowych obszarów badawczych, w których Europa musi się rozwijać, aby stać się jednym ze światowych liderów technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) następnej generacji.

Owocne badania w tej dziedzinie przyczynią się do opracowania wielu narzędzi, które będą mieć ogromny wpływ społeczny i polityczny na UE - dodał. Sterowanie pojazdami, kontrola sieci komunikacyjnych, diagnostyka medyczna i interakcja człowiek-maszyna, to zaledwie kilka dziedzin, które będą czerpać profity. Ponadto pojawi się również wiele korzyści gospodarczych, które zwiększą konkurencyjność Europy.

"Wiele wysiłku wkładamy w opanowanie dwóch wielkoskalowych zastosowań obrazowania biomedycznego. Staramy się zapewnić efektywne i zaawansowane techniki, które mają wspomagać diagnozowanie raka nerkowokomórkowego i większość psychoz takich jak schizofrenia i zaburzenie dwubiegunowe" - wyjaśnia profesor Pelillo. "Tego typu problemów nie można rozwiązać za pomocą tradycyjnych technik maszynowego uczenia się z powodu trudności w znalezieniu odpowiednich opisów opartych na cechach."

Udane zastosowania badawcze udowodnią, że podejście przyjęte w projekcie SIMBAD doskonale nadaje się do zastosowania w biomedycynie, co będzie stanowić solidną podstawę dla kolejnych badań w tej dziedzinie - wyjaśnił. Zastosowanie technik rozpoznawania wzorców w medycynie i opiece zdrowotnej przyniesie olbrzymią poprawę opieki zdrowotnej w całej UE i otworzy wiele możliwości technologicznych dla sektora medycznego.

"Udane eksperymenty dowiodą praktycznego zastosowania naszego podejścia w biomedycynie, promując przez to dalsze badania w kierunku wyznaczonym przez projekt SIMBAD zarówno na płaszczyźnie metodologicznej jak i praktycznej" - zauważył profesor Pelillo. "To może otworzyć nowe możliwości w zarządzaniu profilaktyką zdrowotną, jak również przynieść zdecydowaną poprawę jakości i skuteczności naszych systemów opieki zdrowotnej" - powiedział. "Dziedzina rozpoznawania wzorców zajmuje się automatycznym wykrywaniem regularności danych za pomocą algorytmów komputerowych, które następnie są wykorzystywane do podejmowania działań, takich jak zaszeregowanie danych do różnych kategorii, mając na celu wyposażenie sztucznych systemów w zdolność doskonalenia ich własnych wyników w świetle zewnętrznych bodźców."

Sześciu partnerów z krajów europejskich (Włochy, Holandia, Portugalia, Szwajcaria i Wielka Brytania) bierze udział w projekcie SIMBAD - międzynarodowym konsorcjum, które odzwierciedla międzynarodowy charakter badań.

"Wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia tych celów nie można zebrać na szczeblu lokalnym lub krajowym. Europejski wymiar projektu zapewnia masę krytyczną uzupełniającego się doświadczenia i specjalistycznej wiedzy naukowców, zwiększając przez to szanse na powodzenie" - powiedział profesor Pelillo. "Ponadto potencjalny wpływ tych badań wykracza daleko poza skalę kraju i UE skorzysta na przyjęciu aktywnej roli na światowej scenie sztucznych systemów kognitywnych, zdominowanej w znacznym stopniu przez USA."

Więcej informacji:

PROJEKT SIMBAD ... zapoznaj się z oficjalną stroną projektu