Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nowa technologia budowy czołgu 

CZOŁGI NIE ODCHODZĄ DO HISTORII
wbrew powszechnej opinii - o czym świadczą
daleko zaawansowane prace USA nad IV generacją czołgu,
która ma wejść na wyposażenie armii w 2025 roku, zastępując nim
wysłużonego już ABRAMSA a właściwie nieustanną regenerację części M1.


NOWA POLSKA TECHNOLOGIA BUDOWY CZOŁGU NOWEJ GENERACJI - Projekt "X"

więcej ... Projekt X

zobacz też ... Projekt X w PDF


Praca oraz myśl techniczna specjalnego 1500 osobowego zespołu amerykańskich konstruktorów wydała już swój owoc w postaci najnowszego czołgu pola współczesnej walki - projekt ten ma na celu nie tylko zmianę dotychczasowych sposobów walki nim ale zwłaszcza znaczne i szczególne zwiększenie sposobów i systemów ochrony jego załogi. Co w obecnej ekspansywnej polityce Stanów Zjednoczonych ma zapewnić mu rolę dozoru miejskiego oraz niezwykłą sprawność i niezawodności w ewentualnych walkach ulicznych prowadzonych w ramach zwalczania ognisk terroryzmu czy wszelkiego oporu miejskiego. Innymi słowy poza obecnymi atutami czołgu, maszyna ta ma się poruszać znacznie szybciej od dotychczasowych, mieć znacznie niższą wagę oraz profil sylwetki o wysokości żołnierza czy przechodnia nadto być niezniszczalna z każdego kąta i miejsca jej rażenia. W naszej opinii czołg ten może ujrzeć światło dzienne znacznie wcześniej bowiem już przed rokiem 2016 albowiem zbliżający się kryzys energetyczny o zasięgu globalnym wymusi bardziej radykalne działania amerykanów na bliskim wschodzie i w pozostałych rejonach obfitujących w resztki i pozostałości światowych złóż ropy - a rok 2016 jak zakładają prognozy ukrywane przed opinią publiczną ma być szczytem kryzysu i zarazem schyłkiem dominacji tego źródła paliw, energii, ciepła i innych na których opierał się cały potencjał przemysłowy świata, data ta też w opinii wielu ekspertów jest kluczową dla całej ludzkości oraz przyszłych rewolucyjnych zmian w stanie współczesnej nam techniki oraz wykorzystania nowych źródeł energii.

Czołg dla znawców tematu to wynalazek niezrealizowany Leonarda da Vinci, który aby zaistnieć przeleżał w archiwach Watykanu do początków XX wieku. Czołg jako pierwsi do użytku, wprowadzili Anglicy w 1915 r. i stąd angielska nazwa tank, oznaczająca dosłownie zbiornik, używana zresztą do dziś, która to też powstała i była określeniem kodowym wprowadzonym na potrzeby dezinformacji wywiadu niemieckiego. Pierwsze czołgi oznaczone jako Mark I weszły do akcji w czasie I wojny światowej w rejonie Cambre i od tej pory przechodziły nieustanną ewolucję poprzez II i III obecną nam generację tych maszyn. IV i może ostatnia generacja tego rodzaju maszyn ma w założeniach planistów posiadać automatyczną armatę kalibru 135-140 mm oraz pancerz czołowy o zaletach i odpowiedniku 1 m płyty stalowej a także w pełni elektroniczną obsługę i ochronę jednostki.

Nasza technologia budowy, konstrukcji, zastosowania i produkcji czołgu nowej generacji ma za zadanie wykazać daleko idące uchybienia projektu amerykańskiego oraz w ich miejsce zastosowanie całkowicie innego podejścia do tego typu konstrukcji maszyn przy całkowicie zmienionym poglądzie na sposób dotychczasowy ich budowy w tym w szczególności niezmienionych kolejnymi generacjami rozwiązań tak trakcyjnych (dwóch odkrytych gąsienic) jak i kadłuba (w formie płaskiej bryły) oraz wieży (o bardzo potężnych wymiarach) co w sumie czyniło zawsze z tego typu obiektu, cel łatwy i prosty do trafienia dla każdego, kto został wyposażony w odpowiednią broń. Generalnie projekt składający się z kilkudziesięciu, całkowicie nowych rozwiązań, tworzy nową bryłę czołgu o innych wymiarach, zmiennych w pionie obiektu i parametrach z obniżonym echem radarowym trudną do trafień tak z ziemi jak i z powietrza o pancerzu identycznym w całości jego bryły przy jednoczesnym obniżeniu jego wagi i zwiększeniu możliwości trakcyjnych dla pokonywania terenu oraz szybszego przemieszczania się na nowych II i III dzielnych gąsienicach a także jego logistyki i przerzutu w ilościach minimum podwójnych przez znane i stosowane dziś środki transportu lotniczego.

Projekt tworzy w sumie 60 kolejnych, związanych rozwiązań szczególnych
z których na dzień obecny można tylko wymienić i ujawnić wynalazki w postaci :

Gąsienica dwurzędowa, jednodzielna, zintegrowana, pancerza komorowego czołgu nowej generacji -
opublikowana w części jawnej rozwiązania pod tytułem :
"Gąsięnica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej" PATENT NR 205162 na rzecz KRAMARZ POLSKA

Gąsienica trzyrzędowa, stopniowo-skokowa, zintegrowana, pancerza komorowego czołgu nowej generacji -
opublikowana w części jawnej rozwiązania pod tytułem :
"Gąsięnica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej" PATENT NR 205164 na rzecz KRAMARZ POLSKA

... opis jawny rozwiazania


Pancerz komorowy, dla nowych sposobów budowy, przeznaczenia, zastosowania i działania, czołgu nowej generacji -
opublikowany w części jawnej rozwiązania pod tytułem :
"Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu" PATENT NR 205165 na rzecz KRAMARZ POLSKA

Kadłub piramido-stożkoidalny tożsamy z i wieżą ostrosłupoidalną w modelu jednolitym bryły, czołgu nowej generacji -
opublikowany w części jawnej rozwiazania pod tytułem :
"Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu" PATENT NR 205163 na rzecz KRAMARZ POLSKA

... opis jawny rozwiązania


Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji

Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tuleji stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji

Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji

Kadłub żółwia tożsamy z i wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji

Inne niejawne na obecnym etapie prac i opracowań

W miarę postępu tych prac oraz ich efektu i zgłoszeń do ochrony, kolejne tytuły rozwiązań będą sukcesywnie ujawniane w naszej witrynie - co dla wytrawnych znawców tego tematu i analityków, może stanowić podgląd obrazu w całość naszego rozwiązania oraz jego istoty w kolejnych składowych tworzących i składających się na polski projekt pod roboczą nazwą „czołgu x”.


Zobacz też inne nasze ... polskie opatentowane przez nas technologie

Nowa technologia odzysku ciepła z wnętrz - obiektów, budynków i mieszkań usuwanego tak niezmiennie i zawsze przewodami wentylacyjnymi oraz spalinowymi kominów. Opatentowana w zakresie dwóch sposobów odzysku oraz trzech odrębnych urządzeń do jej realizacji. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewów transportują ... sposób na kryzys energetyczny oraz wzrost drastyczny cen energii … więcej


Nowa polska technologia ogrzewania płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym za pomocą paneli ściennych lub podłogowych tworzących po złożeniu pola ściany lub podłogi, płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik o możliwościach sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Unikalna i zdokumentowana w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowo-wspólnotowymi. Alternatywa dla wszystkich znanych systemów ogrzewania takich jak ogrzewanie miejscowe oraz podłogowe, wykorzystująca jednocześnie trzy media ... więcej


Nowa polska technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka - pierwsze nasze zgłoszenia w tym temacie temacie datowane są już w 2000 roku. W obecnej dobie, zbliżającego się szybkimi krokami kryzysu paliwowego i energetycznego myśl ... więcej