Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nowa polska technologia ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego 

Polska technologia niskotemperaturowa ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego panelem grzewczo-chłodzącym ... więcej technologie niskoemisyjne

POLSKA TECHNOLOGIA HCA
Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego -
niskotemperaturowa panelem grzewczo-chłodzącym


Polska technologia ogrzewania niskotemperaturowego
panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu
pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik
z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów
emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana w światowym
stanie techniki kilku patentami, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi UE i RP

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ®

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ®

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ®


Rys historyczny i początek naszych prac B+R w zakresie ogrzewania i chłodzenia

To przyszłość i alternatywa dla obecnych i obecnie znanych systemów ogrzewania, takich jak grzejniki miejscowe i ogrzewanie podłogowe, powstała i inspirowana przez samą naturę, która znakomicie wytworzyła obieg ciepła na naszej planecie poprzez konwekcję powietrza, prądy morskie oraz samą skorupę i płaszcz ziemi.

Zjawiska te są powszechnie znane a sam obieg ciepła w ich materii ma solidne opracowania, badania i rozpoznanie naukowe co nie oznacza wcale, że wiedza ta została należycie wykorzystana dla potrzeb przeciętnego człowieka.

Wynika to zapewne z ogromnego acz błędnego zaufania określonego lobby i jego nastawienia na zmasowaną konsumpcję wszelkich dóbr w tym już zwłaszcza samej energii w oparciu o jedno źródło, którym do chwili obecnej była i jest nadal ropa na której to został stworzony i oparty cały potencjał przemysłowy naszego świata i naszego codziennego życia w którym energooszczędność była i pozostawała zawsze na odległym i ostatnim planie w tych rachunkach.

Problem ten został przez nas zauważony już w ubiegłym wieku co zaowocowało poszukiwaniem takich rozwiązań, które w pierwszej kolejności dadzą możliwość niskiego zużycia energii przy maksymalnym jej wykorzystaniu i obniżeniu jej strat co na przykładzie „Termicznej listwy panelowej” udało się uzyskać w znakomity jak na ówczesny okres, rezultat, który wymagał już tylko niskotemperaturowego czynnika grzewczego i dużej powierzchni grzewczej, złożonej z modułów.

System takiego ogrzewania a jednocześnie i chłodzenia bowiem czynnik o stałej temperaturze plus minus 20 stopni Celsjusza oraz duża powierzchnia ścian wyłożonych panelem tworzą coś na wzór i kształt dobrze izolowanego i zamkniętego ścianami pudełka, odciętego termicznie od jego warunków na zewnętrz - pozwala to niskim nakładem kosztów eksploatacyjnych ograniczyć do niezbędnego minimum zużycie w tym wypadku energii cieplnej medium krążącego w przewodach rurowych paneli i tworzącego tak wraz z nimi oraz płytą grzewczą, emisyjną swego rodzaju kurtynę cieplną dla tego wnętrza.

 

System ogrzewania lub chłodzenia płaszczyznowego wykorzystuje powszechnie znaną regułę, że im większa powierzchnia wymiany ciepła tym niższe koszty eksploatacyjne, innymi słowy chodzi tu o to aby powietrze wypełniające dane pomieszczenie w m/sześć. miało kontakt z jak największą powierzchnią w m/kw. tego pomieszczenia.

 

Wynalazek pod tytułem „Termiczna listwa panelowa” PATENT NR 193961 (polski opis w nowym oknie) to nie tylko wielkopłaszczyznowy grzejnik ścienny czy też sama ściana grzewcza to także moduł i element wykończeniowy jej powierzchni, obłożonej i skończonej tak jak zwykłym i tradycyjnym panelem ściennym o różnym rodzaju wykończenia jego warstwy dekoracyjnej co czyni go poza powyższym, wielofunkcyjnym.

Kolejny wynalazek pod tytułem „Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy” PATENT NR 196383 (polski opis w nowym oknie) to dalej idące rozwiązanie poszerzone o możliwość użycia energii elektrycznej i przewodów grzejnych mogących równolegle lub zamiennie do przewodów rurowych z medium ogrzewać płytę grzewczą, emisyjną prądem o różnym napięciu - wynalazek ten podobnie jak w/w czyni ze złożonych modułów skończone i wykończone ostatecznie warstwą dekoracyjno-użytkową pole płaszczyznowe całej skończonej nim podłogi.

 

Nowa Oferta transferu technologii niskoemisyjnych ... więcej

Kolejne wynalazki w tytule „System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem” PATENT NR 200319 (polski opis w nowym oknie) rozwiązują już poza powyższym, sam problem, wykończenia i projektowania wnętrza w tego typu i rodzaj nowego ogrzewanie - innymi słowy wynalazki te pozwalają dowolnie konfigurować ekrany emisyjne i ekrany nieemisyjne w stworzonych tak ścianach i podłogach tak aby użytkownik mógł je dopasować do wystroju wnętrz i swych w czasie ich użytkowania, zmiennych potrzeb tak wystroju jak i użytkowania.

Należało w tym przypadku pokonać problem zasłaniania grzejnika wszelkiego rodzaju meblami, obrazami, dywanami, chodnikami i innymi, które ograniczyłby emisję ciepła do wnętrza pomieszczenia co oznacza, że sam system daleko wyprzedza znane i tradycyjne ogrzewanie podłogowe w którym konfiguracja pól emisyjnych jest stała i nie można jej zmienić w trakcie jego użytkowania w zależności od zmiany wystroju tego wnętrza.

Ponadto ten rodzaj ogrzewania w odróżnieniu od znanego na rynku ogrzewania podłogowego nie jest jak ten ostatni ogrzewaniem akumulacyjnym tj, takim który wymaga długiego rozruchu oraz kumulacji ciepła w nim samym czyli posadzce i najczęściej różnego rodzaju kafli, płytki - nasz system oddaje ciepło natychmiast i jednostronnie do wnętrza pomieszczenia odsłoniętymi ekranami emisyjnymi.

Pozwala to znacznie efektywniej i oszczędniej gospodarować każdym rodzajem energii zużytej do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczenia wyposażonego w ten nowy i taki system nowych grzejników ściennych oraz podłogowych a według najnowszych analiz obniżyć minimum o 50% zużycie tej energii w tak i w nie wyposażonym domu, bloku mieszkalnym czy obiekcie, zważywszy przy tym, że sam system jak i grzejniki modułowe paneli można montować w budownictwie już istniejącym jak i nowo budowanym czy też będącym na etapie projektowania.

Moduły obu różnych paneli oraz sposób ich mocowania pozwalają każdorazowo i w każdym czasie na ich demontaż bez jakiegokolwiek uszkodzenia nich samych oraz całego systemu co odróżnia znacząco cały nasz system od tradycyjnego ogrzewania podłogowego, którego demontaż jest praktycznie niemożliwy bez jego uszkodzenia i zniszczenia trwałego - ma to kolosalne znaczenie na wypadek ewentualnych awarii oraz samego odzysku komponentów tego ogrzewania.

Pozwala to również z racji użytych materiałów na ich pełny recykling a w części na poddanie ich naturalnemu procesowi biodegradacji co nie jest bez znaczenia dla ochrony samego już tylko środowiska naturalnego człowieka i przyrody.

Mając na uwadze, że sam system oraz jakość i trwałość paneli obliczona została na ich długoletnie użytkowanie, sięgające dla budownictwa 60 lat, należało się zmierzyć z nowym i następnym wyzwaniem - zmiany i renowacji samych warstw dekoracyjnych obu paneli a zwłaszcza ściennego bowiem mentalność Polaka nie jest tożsama z mentalnością Japończyka, który gotów jest zmieniać wnętrze jak samochód w tempie co rok czy parę lat.

Opracowano zatem w kolejnych wynalazkach a min. „Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia” PATENT NR 200284 (polski opis w nowym oknie) (anglojęzyczny opis w nowym oknie) nowy bezklejowy sposób mocowania i zmiany tego pokrycia, tworzącego tak na panelu jego warstwę wierzchnią, dekoracyjną w każdym możliwym czasie bez konieczności demontażu całego systemu - sposób jest tak uniwersalny, że przeciętny użytkownik tego rodzaju ogrzewania ma stałą możliwość zmiany pokryć, porównywalną ze zmianą zasłon czy firanek w oknie.

Wszystkie wersje prezentowanych paneli mogą wykorzystywać jako czynnik grzewczy jedynie, ciekłe medium i prąd co w dalszej części naszych opracowań, zmusiło nas niejako awansem do wykorzystania w nich dodatkowego czynnika w postaci już samego powietrza i co w sumie doprowadziło do opracowania takich rozwiązań, które będą mogły wykorzystać wszystkie te trzy czynniki równocześnie lub niezależnie od siebie.

Najnowszy z naszych wynalazków pod tytułem „Powietrzno-termiczna listwa panelowa” PATENT NR 205160 (polski opis w nowym oknie) i (anglojęzyczny opis w nowym oknie) pozwala w jednym urządzeniu scalić wszystkie wyżej wymienione zalety wcześniejszych naszych rozwiązań a do ogrzewania lub chłodzenia wnętrz używać poza ciekłym medium, powietrza o odpowiedniej temperaturze, czystości i wilgotności, transportowanego z zewnątrz, listwą brzegową poprzez kanały wszystkich tego typu paneli ściennych lub podłogowych.

Rozwiązanie to pozwala nadto dostarczyć i skonsumować powietrze uzdatnione odpowiednio innymi urządzeniami według dalszych wynalazków, które mają poza tym za zadanie odzyskać ciepło tracone w wyniku naturalnej lub wymuszonej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych użytkowych oraz przemysłowych.

Ogrzewanie płaszczyznowe tak podłogowe jak i ścienne poza samym wymogiem czynnika niskotemperaturowego wymaga dodatkowo równego rozkładu samej temperatury czynnika w całej płaszczyźnie tak stworzonego grzejnika ściennego czy podłogowego co w przypadku typowego układu wężownicy meandrowej nie zawsze jest możliwe - część zasilająca nagrzewa się zawsze szybciej.

Problem ten rozwiązują ostatnie z naszych rozwiązań w wynalazku pod tytułem „Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz układ wężownicy splecionej” (polski skrót w nowym oknie)

Z punktu widzenia ekonomii rozwiązanie ALTERPANEL i POLPANEL na etapie samej inwestycji może się jak na warunki polskie wydawać nieco kosztowne biorąc pod uwagę nasze nawyki do zakupu rzeczy tanich - opracowano zatem wersję alternatywną wytwarzania samych paneli, która pozwoli obniżyć koszt ich produkcji o 50 procent - wynalazek pod tytułem „Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy” (polski skrót w nowym oknie) pozwoli trafić tym wyrobom w najbliższej przyszłości do przeciętnego nabywcy, konsumenta i użytkownika naszej technologii.

 

Na potrzeby tych ostatnich oraz samego użytkowania i stosowania naszej technologii w tradycyjnych obiektach opracowano kompleksowe rozwiązanie mające na celu maksymalne wykorzystanie oraz dalsze zwiększenie sprawności urządzeń zastosowanych w technologii - wynalazki pod tytułem "Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe akumulatora ciepła" (polski skrót w nowym oknie) rozwiązują problem kumulacji i gromadzenia nadwyżek ciepła oraz ich ponowny zwrot do naszych urządzeń grzewczych.

 

Z koleii dla uzyskania wyższej sprawności wszystkich wymienionych wyżej paneli grzewczych lub chłodzących oraz samych sposobów oddawania lub odbierania ciepła za pomocą naszych urządzeń i systemów grzewczo-chłodzących opracowano najnowszy sposób i rozwiązanie w postaci wynalazku pod tytułem : "Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ciepło" (polski skrót w nowym oknie) ... więcej w ujawnionych opisach i skrótach wynalazków.

 

Zobacz także ... wybrane z przykładu znaki towarowe charakteryzujące prace B+R

...

Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, strefowe, sekwencyjne i kasetowe

Polskim - Wielofunkcyjnym panelem grzewczo-chłodzącym, ALU PANEL, ALU Profil PANEL, ALU Therm PANEL, ALU Bed PANEL ®

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcejSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcejStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcej

...

Zobacz ..... ostatnie i najnowsze wynalazki z zakresu paneli grzewczo-chłodzących

Wynalazek z 2018 - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające ... wiecejWynalazek z 2018 - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające ... wiecejWynalazek z 2018 - Panel absorbujący grzewczo-kumulujący ... więcej

...

Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo tworzone i patentowane w Polsce przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej - dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: Wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE oraz Grupa innowacyjnych paneli ALU Therm oznakowana znakami towarowymi RP czy też w zakresie wyrobu, Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term oznakowany znakiem towarowym RP oraz dalszymi znakami towarowymi jak wyżej, w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które dotowało i udzieliło kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenie oraz wprowadzenie na rynek Polski i UE … zobacz licencje i znaki towarowe

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

ZNAKI TOWAROWE KRAMARZ POLSKA

System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

SYSTEMY HCA

Zobacz też ... licencje gotowe do udostępnień pod Programy UE i RP Czysta Energia

Polskie technologie niskoemisyjne ogrzewania i systemy grzewcze HCA ... więcej

Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

Zobacz też ... pozostałe polskie technologie w zakresie odzysku i recyklingu ciepła

Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcejTechnologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcejTechnologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcej

...

Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska

Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynków - Recykling ciepła Kramarz Polska

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska

Zobacz też ... systemy związane bezpośrednio z technologią ogrzewania i absorpcji

Systemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła, nawierzchniowe i ukryte Kramarz Polska ... więcejSystemy łączenia paneli podłogowych i fasadowych na click (zaklik) Kramarz Polska ... więcejSystemy paneli solarnych do odbioru ciepła z dachu i fasad (solar panel system) Kramarz Polska ... więcej

...

Systemy łączenia paneli podłogowych i fasadowych na click czy zaklik - Kramarz Polska

Systemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła, nawierzchniowe i ukryte - Kramarz Polska

Systemy paneli solarnych do odbioru ciepła z dachu i fasad - solar panel system - Kramarz Polska

Zobacz - wzornictwo i wzory przemysłowe do zastosowań w technologii ogrzewania

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wzór Przemysłowy Kramarz PolskaSprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wzór Przemysłowy Kramarz PolskaPanel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - Wzór Przemysłowy Kramarz Polska

...

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wzór Przemysłowy Kramarz Polska

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący - Wzór Przemysłowy Kramarz Polska

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - Wzór Przemysłowy Kramarz Polska

Zobacz ... Projekt POLPANEL i wykaz innowacji uczestniczących w tym projekcie

Projekt POLPANEL ... więcej

Projekt POLPANEL

Realizowany w sposób usystematyzowany
od 2008 roku do chwili obecnej obejmuje prace
B+R w zakresie nie tylko samych PANELI ALU ale i
ich zastosowań w kilku nowatorskich systemach grzewczych.
Oznakowany tytułowymi wynalazkami i Patentami w jego zakresie
oraz samymi znakami towarowymi zarówno w ujęciu marki tak słownymi
jak i słowno-graficznymi o utrwalonej dominancie zbitki POLPANEL (Polski Panel)

Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na
szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat
poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów
paneli aluminiowych o kolejno dodanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem
wdrożony w latach 2009/2010 przez twórcę i autora u jednego z wiodących producentów.

Izery TOP i technologie niskoemisyjne na rzecz ochrony środowiska Gór Izerskich

Projekt Izery TOP ... wiecej

Projekt Izery TOP

Mający na celu przybliżenie jego wartości
turystycznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych

poprzez

demonstrację zastosowań technologii ochrony środowiska
naturalnego Gór Izerskich oraz Pogórza Izerskiego w drodze
technicznej modernizacji obiektów infrastruktury noclegowej w
wyniku zastosowań niskoemisyjnych technologii ogrzewania HCA i
innych celowych pozyskania oraz odbioru ciepła traconego i zrzutowego
bez wpływu ubocznego dla komfortu tych obiektów a wręcz jego podniesienia
zarówno w aspekcie estetycznym, cieplnym jak i czysto ekonomicznym utrzymania
co winno się przełożyć na zyski tak gości jak i samych zarządców tego typu obiektów.

Zobacz też ... Grupa znaków towarowych Magdalena dedykowana do Projektu Izery

Grupa znaków towarowych "Magdalena" ... więcej


Grupa znaków towarowych "Magdalena"

w klasach towarowych 06, 11, 36, 42, 43 i 45

przeznaczona do wyłącznego używania znaków towarowych w sposób
zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

przez zgłaszającego i uprawnionego z ich rejestracji Kramarz Józef Polska

w części wspólnej sygnetu grafiki, oznaczenia słownego i graficznego "Magdalena",
pięciu umiejscowionych kropek rozdzielających poszczególne frazy słowne odrębnie
dla każdego z zarejestrowanych znaków towarowych w nadanym dalej brzmieniu oraz
zapisie słownym typową czcionką "Domki", "Pokoje", "Noclegi", "Apartamenty" dla części
dalszej, wspólnej w zapisie słownym typową czcionką oraz brzmieniu "w Górach Izerskich"

Zobacz ... Czym jest Europejski Zielony Ład i z czego wynika konieczność realizacji

Europejski Zielony Ład ... więcej

Wytyczne i prognozy KE oraz Polski wkład

Europejski Zielony Ład ma się stać nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE dzięki inwestycjom w nowe technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Zaangażowanie społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego projektu.

Środki, którym towarzyszy wstępny plan najważniejszych działań, obejmują m.in. ambitne ograniczenie emisji, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.

Ambitny i dalekosiężny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji ma doprowadzić skutecznie do tego aby Europa do 2050 r. stała się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem.

Zobacz też ... siedzibę i miejsce w mapach Google - dojazd i komunikacja z nami

Nowe Polskie Technologie KRAMARZ POLSKA w mapach Google ... zobacz i ustal trasę dojazdu

KRAMARZ POLSKA to MARKA oraz Nowe Polskie Technologie

Niezależny ośrodek, park, organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę w zakresie innowacji, której podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, tzw. B+R oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez transfer wiedzy i praw w postaci wartości niematerialnych i prawnych takich jak: technologie, patenty, wzory, know-how, prawa autorskie i B+R do przedsiębiorstw i podmiotów trzecich w drodze licencji przemysłowych i obiektowych.

Głównie w obszarze konstrukcji zespolonych, niskoemisyjnych technologii ogrzewania oraz systemów i urządzeń grzewczych HCA dla potrzeb technicznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii, wynikających tak z podstawowych potrzeb ludzkich.

Zielone technologie wpisane w Europejski Zielony Ład oraz Program Czyste Powietrze

Zobacz też ... kanał filmowy KRAMARZ POLSKA i filmy udostepnione przez twórcę

Kanał filmowy KRAMARZ POLSKA na YouTube ... zobacz więcej filmów

KRAMARZ POLSKA
Kanał filmowy twórcy i wynalazcy
prezentujący autorskie nagrania z obszaru
jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich a także budowy
Ośrodka Wypoczynku i Pracy Twórczej MAGDALENA na zboczu Sępiej Góry.

ALU Solar PANEL

Profile ALU oraz Prototyping 3D

Niskoemisyjne systemy grzewcze HCA

Wieszaki systemowe i wielofunkcyjne HCA

Polskie wynalazki oraz Patenty Kramarz Polska

Zobacz też ... najnowsze technologie przygotowane do udostepnień przez Ośrodek

TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA

TECHNOLOGIA ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego niskotemperaturowa KRAMARZ POLSKA ... więcej

...Technologie Kramarz Polska gotowe TRL do udostępnień i wdrożeń - transfer praw