Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Oferta - transferu technologii do podmiotów MŚP i innych pod dotacje UE 

LICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy i przykłady certyfikatów wystawionych licencji w latach poprzednich

Transfer technologii możliwy jest do
każdego podmiotu „przedsiębiorcy” w tym MŚP
tak w zakresie kupna jak i nabycia udziałów w konkretnym
prawie ochronnym oraz samych licencji na nie. Oferta transferu
technologii oraz praw wyłącznych do nich na obszar RP lub UE dotyczy
produkcji i dystrybucji innowacyjnych urządzeń lub umiejscowienia i wykorzystania
ich w konkretnym projekcie realizowanym w ramach POIR czy też innym regionalnym
w którym wymagane jest przedstawienie innowacji procesowej i produktowej albo B+R.


Transfer naszych technologii może zapewnić Ci monopol przemysłowy i dystrybucyjny
na całym rynku a to sprawdzona już dawno w Japonii i innych krajach rozwiniętych recepta
na każdy kryzys gospodarczy a już zwłaszcza na wszechobecną w wolnym rynku konkurencję.

TRANSFER TECHNOLOGII KRAMARZ POLSKA -
najnowszych systemów HCA (ogrzewania, chłodzenia, absorpcji i akumulacji ciepła)Panele słoneczne 3 w 1 - OFERTA 03 TRANSFERU PRAW WYŁĄCZNYCH aktualna do 31.12.2020r.

Odzysk ciepła zrzutowego ścieków - OFERTA 02 TRANSFERU PRAW WYŁĄCZNYCH aktualna do 31.12.2020r.

Wielofunkcyjne wieszaki systemowe HCA - OFERTA 01 TRANSFERU PRAW WYŁĄCZNYCH aktualna do 31.12.2020r.

Oferta dotyczy:

Transferu innowacji technologicznych procesowych i produktowych
o osiągniętym ostatnim poziomie gotowości technologicznej tych technologii i ich produktów według TRL lub GEKON pod dotacje unijne w których wymóg Wniosków zdefiniowany jest posiadaniem praw do nowych technologii, patentów i praw ochronnych, przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych B+R, know-how i innych praw autorskich niezbędnych do realizacji projektów, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych produktów lub procesów ich wytwarzania.

W drodze transferu zupełnego do całości rozwiązań lub ich poszczególnych systemów i grupy wyrobów na zasadach wyłączności terytorialnej, uzgodnionej w umowach co do ich zasięgu dla wybranej grupy towarów i usług ...

pytania i oferty pod tytułem TRANSFER prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kramarz@kramarz.pl

lub rezerwując pobyt i spotkanie w naszym ośrodku testowym "Magdalena"

zobacz niskoemisyjne technologie i systemy grzewcze - transfer praw

zapoznaj się z jednym z ciekawych systemów przygotowanych do transferu

Technologie przygotowane do transferu - wynalazki, wzory, znaki, B+R i Know-how

W ramach transferu zostaną udostępnione prawa wyłączne do wdrożeń i produkcji poszczególnych modułów paneli termiczno-akustycznych, grzewczo-chłodzących i absorpcyjno-pochłaniających tworzących trzy nowe systemy płaszczyznowe ogrzewania, chłodzenia i absorpcji ciepła do zastosowań w ogrzewaniu podłogowym i ściennym wnętrz użytkowych oraz ich chłodzenia a także zewnętrznych absorpcji ciepła słonecznego przez elewacje, fasady i dachy budynków oraz infrastruktury i jego otoczenia a w ramach systemu HCA dodatkowe prawa do naszych absorberów ciepła.

Czym jest transfer technologii według ogólnie stosowanych pojęć ...

Transfer technologii to dość złożone pojęcie przenikające się pomiędzy sferami nauki a różnych branż przemysłu - najczęściej jest to eksploatacja wyłącznych praw przemysłowych, autorskich i know-how, określonych podmiotów właścicielskich przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe.

W tym miedzy innymi, praw wynikających z patentów, wzorów, znaków towarowych czy innych przedmiotowych Prawa Przemysłowego a także opracowań, badań i innych związanych prac w zakresie tworzenia innowacji technologicznych w postaci nowych produktów czy też procesów ich wytwarzania lub procesów ich stosowania pod warunkiem, że są one absolutnie nowe i zawierają w sobie elementy twórcze będące przedmiotem Prawa Autorskiego.

A także, know-how stanowiącego inna wiedzę specjalistyczną nie objętą prawem przemysłowym a przy tym niejawną i niepublikowaną podlegającą odrębnym przepisom prawa.

Transfer pomiędzy jednostkami naukowymi czy badawczymi lub innymi podmiotami właścicielskimi praw wyłącznych a przedsiębiorcami to transfer pionowy obejmujący zarówno prawa przemysłowe i autorskie jak i także wszelkiego rodzaju prace zlecone w zakresie tych praw przedmiotowych przez przedsiębiorców.

Natomiast transfer pomiędzy przedsiębiorcami to transfer czysto poziomy, który może dotyczyć zarówno praw przemysłowych i autorskich jak i samego know-how.

Transfer nowych i nowoczesnych technologii - czym jest, na czym polega, definicja

Pojęcie anglojęzyczne: Technology transfer, also called transfer of technology, is the process of transferring technology from the person or organization that owns or holds it to another person or organization - Najogólniej to proces udostępnienia wiedzy w postaci: know-how lub praw własności intelektualnej, zwany potocznie transferem technologii polegający na umownym, procesie transferu technologii od osoby lub organizacji, która jest właścicielem lub przechowuje ją albo zarządza nią, na rzecz innej osoby lub organizacji

Polskie technologie niskoemisyjne ogrzewania, systemy i urządzenia grzewcze HCA

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)

Niskoemisyjne technologie ogrzewania, systemy i urządzenia grzewcze HCA ... więcej

Polskie technologie oraz nowe niskoemisyjne systemy grzewcze HCA, które

tworzą polskie wynalazki w zakresie ogrzewania płaszczyznowego, strefowego i sekwencyjnego za pomocą paneli kasetowych POLPANEL oraz inne w zakresie samej absorpcji ciepła z dachów i zewnętrznych ścian osłonowych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w postaci dachowych i fasadowych absorberów ciepła skonfigurowanych w całość w zamknięty i bezstratny oraz akumulacyjny system gromadzenia energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku i jego mieszkańców w najnowszych akumulatorach ciepła pod roboczą nazwą i oznaczeniem: wieloblokowy akumulator ciepła czy też kaskadowy absorber ciepła … Definicje i pojęcia związane

Nieemisyjne i niskoemisyjne źródła ciepła i energii
Budynek o zerowym lub niemal zerowym zużyciu energii

Nowe niskoemisyjne technologie ogrzewania, absorpcji i akumulacji ciepła HCA


Nowa technologia odbioru ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku jako bryły

... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odbior ciepła słonecznego z fasad i dachów budynku - ALU Solar PANEL ®

Początki prac sięgają i wywodzą się z pierwszych opracowań i publikacji patentowych w zakresie odbioru i pozyskania ciepła w sposób skoncentrowany wiązki promieniowania słonecznego, opisanych w Patencie PL 198814 na wynalazk, pt. Heliostacjosferyczny absorber ciepła słonecznego, urządzenie małej i dużej mocy.

Najnowszy PATENT w zakresie uniwersalnego sposobu łączenia paneli, siatki czy folii aluminiowej za pomocą łoży nośnych ALU Bed PANEL ® na i w dowolnej strukturze materiałowej, rozwiązuje dotychczasowy problem kompensacji poprzecznej oraz emisji ciepła w obu kierunkach, zarówno absorpcji jak i ogrzewania w najnowszych systemach niskotemperaturowych, tworzących pole robocze, podłóg, ścian, fasad czy też dachów.

Świadectwo Ochronne na znak towarowy ALU Solar PANEL ... zobacz

Nowa niskotemperaturowa i niskoemisyjna, płaszczyznowa technologia ogrzewania

... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego - niskotemperaturowa

Polska najnowsza technologia ogrzewania niskotemperaturowego panelem ściennym lub podłogowym grzewczo-chłodzącym ALU Term, tworzącym po złożeniu pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Udokumentowana przez autora w światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowymi oraz oznaczona przez niego słownymi znakami towarowymi RP i UE

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm ® (słowny RP) ... zobacz

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ® (słowny RP) ... zobacz

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ® (słowny UE) ... zobacz

Nowa technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych budynku

... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła z wentylacji wnętrz oraz spalin kominowych

Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min. opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia, opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa. Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła ze spalin oraz ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń. Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena i w miejscu Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA ®

Zobacz jeden z opublikowanych opisów patentowych

Nowa technologia odzysku ciepła zrzutowego ze ścieków bytowo - przemysłowych

... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego ścieków

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków - konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju. Testowana w sposób rzeczywisty i ciągły przez jej autora w Górach Izerskich na stoku Sępiej Góry w obiekcie Magdalena.

Najnowsze wynalazki i wzory przemysłowe w jej zakresie to, między innymi:

Kaskadowy spiralny absorber ciepła oraz Wieloblokowy akumulator ciepła

Zobacz jeden z opublikowanych opisów patentowych

Nowa technologia akumulacji i gromadzenia oraz magazynowania energii cieplnej

... więcej

NOWA POLSKA TECHNOLOGIA HCA

Akumulacji i magazynowania energii cieplnej

Technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne związane, to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników, które w efekcie tak budżetów domowych jak i całego kraju są możliwe do obniżenia co najmniej o połowę w wyniku zastosowań technologii i jej absorberów oraz akumulatorów ciepła.

Absorbery ciepła (ze ścieku, spalin, słońca, rozkładu materii), Akumulatory ciepła (wieloblokowy i kaskadowy, gruntowy zimny i ciepły), Łaty dachowe + panele fasadowe absorbujące i akumulujące ciepło (sposoby), Polski System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation) (sposoby +)

Wynalazki i prace badawczo-rozwojowe objęte znakami towarowymi KRAMARZ PL

Między innymi w zakresie całej gamy i rodziny oraz grupy aluminiowych paneli wielofunkcyjnych alu-therm o funkcji grzewczo-chłodzącej i absorbującej a także sposobów i wynalazków dotyczących absorpcji ciepła naszymi absorberami ciepła

WYNALAZKI


P.336019 - Termiczna listwa panelowa
P.341914 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
P.345226 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza ...
P.346435 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem ...
P.382880 - Powietrzno-termiczna listwa panelowa
P.383039 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia
P.388048 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe ...
P.388988 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ...
P.384253 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel ...
P.384272 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz ...

P.424994 - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny
P.425026 - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające
P.425433 - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie
P.425476 - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach
P.425555 - Łańcuch kulisty pływalny
P.425564 - Panel absorbujący grzewczo-kumulujący
P.425645 - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła
P.425646 - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowe-sprzęgające

WYNALAZKI z zakresu absorberów ciepła

P.341715 - Ściekowy absorber ciepła
P.342677 - Spalinowy absorber ciepła
P.344417 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
P.345442 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
P.362447 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz ...
P.383489 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów
P.391604 - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz …
P.403497 - Moduł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych

WZORY PRZEMYSŁOWE

Wp.04443 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik utrwalonych w niej wzorów okładzin ...
Wp.13053 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzący
Wp.18948 - Listwa panelowa
Wp.20392 - Termiczna listwa panelowa
Wp.20416 - Grzejnikowa listwa podłogowa

Wp.24486 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących
Wp.26421 - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący
Wp.26422 - Sprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

oraz kilkadziesiąt wynalazków i wzorów niejawnych na tym etapie ujawnienia części prac B+R

Nowe wynalazki i wzory przemysłowe do wdrożeń systemu odbioru ciepła z dachu

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki z 2018 roku) ... zobacz więcejŁata absorbująca ciepło (wzór przemysłowy z 2018 roku) ... więcej wkrótcełata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek z 2018 roku) ... więcej wkrótce


... Zobacz więcej wynalazków i wzorów do wdrożeń

Prawa autorskie z profili, opracowań, wynalazków, wzorów, znaków, B+R, know-how

Wszystkie moduły systemu, technologii i paneli pod nazwą PANEL lub ALU a najczęściej obu nazw, mają jedną wspólną cechę konstrukcyjną oraz strukturalną - konstrukcji nośnej łoża do umieszczenia w nim celowo przewodów grzewczo-chłodzących lub przewodów-grzewczo-chłodzących-absorbujących dla ich zastosowania strukturalnego w celach dedykowanych przez projekt, moduł, system oraz technologie POLPANEL, ALTERPANEL i HCA w zaprojektowanych w tym celu nowych połączeniach i sprzęgach profili aluminiowych łoża nośnego z panelami ALU o różnym przeznaczeniu w dowolnych i możliwych konfiguracjach dla ich stosowania.

Zaś same znaki towarowe i wzory w głównej mierze mają za zadanie chronić wieloletnie prace badawczo-rozwojowe, testowe i wdrożeniowe jako własność intelektualną a w ostateczności ich produkty dla celu odróżnienia tej całości przez przeciętnego odbiorcę i użytkownika od innych tego rodzaju prac, myśli technicznej, własności i wyrobów na rynku krajowym i europejskim czy też światowym.

Marka wypracowana od 1999 roku przez twórcę i wynalazcę tych systemów ogrzewania oraz ich komponentów w całości udokumentowanych wynalazkami, pierwszeństwami, wzorami i innymi prawami, niezmiennie i od lat poświęcona i skupiona została na wykorzystaniu do ogrzewania wewnętrznego płaszczyzny, powierzchni mieszkaniowej i użytkowej jako grzejnika i odbiornika ciepła w taki sposób aby maksymalnie ją zagospodarować bez dodatkowych ingerencji w strukturę budynku w celu jaki przyświecał i przyświeca twórcy i autorowi, obniżenia minimum o połowę kosztów eksploatacyjnych tradycyjnego ogrzewania miejscowego i podłogowego.

Strefowe i sekwencyjne ogrzewanie płaszczyznowe modułami paneli tak nawierzchniowych jak i ukrytych, dowiodło w bezpośrednim stosowaniu systemów i technologii w warunkach rzeczywistych w Ośrodku Innowacji Magdalena w Świeradowie Zdroju podczas wzmożonego wykorzystania obiektu przez gości, zasadność wszystkich naszych rozwiązań oraz efekty ekonomiczne powstałe w wyniku ich zastosowań a także trwałość i odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne oraz ogień i zalania.

Przepływy cieplne modułów i samych instalacji w całości stref rozproszonych oraz odległych do 30 mb. od centrum wymiennikowni i zasilania ciepłem, wykazały ponad normatywne uzyski tak w przenoszeniu ciepła jak i jego rozpraszania oraz emisji bezpośredniej do otoczenia, powietrza w danej kubaturze pokoju użytkowego w czasie relatywnie krótszym o blisko 80 procent w stosunku do tradycyjnych sposobów ogrzewania, grzejnikami miejscowymi o małej powierzchni grzewczej i podłogowego zalewanego w posadzkach jako akumulacyjnego przynoszącego jednak i nadal duże straty cieplne wynikające z masy posadzek i miejsca w strukturze budynku.

Wszystkie systemy odbioru ciepła wewnętrznego i zewnętrznego oraz jego pochłaniania przez dużą grupę projektowanych paneli wielofunkcyjnych to nic innego jak system odwrócony ogrzewania, pracujący podobnie, dużą i efektywną powierzchnią w tym wypadku absorbującą ciepło z otoczenia budynku w sposób odkryty jako nawierzchniowy będący elementami wykończeniowymi fasad, dachów i innych lub jako ukryty w samej strukturze tego budynku co stanowi innowację technologiczną jako wieloprocesową i wieloproduktową.

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty KramarzWynalazki KramarzAbsorbery Kramarz

Zobacz też ... foldery i opisy prac badawczo-rozwojowych z kolejnych lat w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2013 rok B+R TRL i zastosowanie paneli ALU w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF

2018 rok część pierwsza w PDF

2018 rok część druga HCA w PDF

Zobacz też ... folderówki i zdjęcia w JPG i PNG z prac B+R, wdrożeń i zastosowań

Wdrożenia wynalazków i prace badawcze

Znaki Towarowe i Logotypy Paneli ALU POLPANEL, ALTERPANEL i HCA

Panele ALU-Therm z wdrożeń w Sapa Aluminium opisy technologii i logotypy modułów paneli ALU

TRL - poziom gotowość technologii i systemu Polpanel do ogrzewania panelami ściennymi i podłogowymi ALU-Therm


...

Znak towarowy, logotyp, logo do oznaczania B+R modułu paneli ALU (przykład)

ALU-HCA PANEL (panel systemowy o funkcji grzewczej, chłodzącej i absorbującej systemu HCA) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA) ALU-Roof PANEL (panel dachowy do odbioru i gromadzenia ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)ALU-Therm PANEL (panel grzewczo-chłodzący do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych odbioru ciepła) (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)

.........

zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów

Wybrane z kanału filmowego ...