Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wynalazki i wzory - graficzne, opisowe i tytułowe oznakowanie prac B+R 

Wynalazki stare, nowe, najnowsze, niejawne, tajne i uśpione - KRAMARZ POLSKA

Tytułowe i
opisowe oznakowanie
prac badawczo-rozwojowych
w zakresie stworzonych wynalazków
i wzorów przemysłowych na przestrzeni
lat i w okresie od 1992 roku do chwili obecnej
przez KRAMARZ Józef POLSKA jako ich twórcę na przełomie XX i XXI w.


Wynalazki z XX i XXI wieku

Przykłady wynalazków i wybranych zagadnień z obszaru
prac B+R w zakresie wynalazków i związanych z nimi wzorów przemysłowych


Najważniejsze wynalazki w historii naszej działalności i dorobku naukowego
w tej dziedzinie oraz samego wkładu w postęp i rozwój nie tylko naszego kraju ale
i stanu techniki światowej, wyszczególnionego w dziesiątkach naszych patentów ...


Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ścieków oraz absorber kaskadowy ścieków (wynalazki 2018) KRAMARZ POLSKASposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające (wynalazki 2018) KRAMARZ POLSKAŁańcuch kulisty pływalny (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKASposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKAPanel absorbujący grzewczo-chłodzący (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKAPanel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKA

....

Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające (wynalazki 2018) - KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (wynalazek 2018) - KRAMARZ POLSKAŁoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących (wzór przemysłowy 2016) - KRAMARZ POLSKASposób wykonywania paneli (wynalazek) - KRAMARZ POLSKATermiczna listwa panelowa (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAHeliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie dużej i małej mocy (wynalazki) - KRAMARZ POLSKASpalinowy absorber ciepła (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAPancerz komorowy zwłaszcza czołgu (wynalazek 016) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKAŚciekowy absorber ciepła (wynalazek) - KRAMARZ POLSKASposób technicznej realizacji teleturnieju igrzyska wiedzy XXI wieku (wynalazek) - KRAMARZ POLSKADokólna gąsienica samochodowa (wynalazek) - KRAMARZ POLSKASposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAPłytka panelowa (wzór przemysłowy) - KRAMARZ POLSKAModuł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia (wynalazki) - KRAMARZ POLSKA

...........

System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem (wynalazki) - KRAMARZ POLSKATermiczna listwa panelowa (wzór przemysłowy) - KRAMARZ POLSKAPowietrzno-termiczna listwa panelowa (wynalazek) - KRAMARZ POLSKA

...

Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAListwa panelowa (wzór przemysłowy) - KRAMARZ POLSKASposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów (wynalazki) - KRAMARZ POLSKASposób przenoszenia ciepła za pomocą rury wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ciepło (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAUrządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów (wynalazek) - KRAMARZ POLSKAKadłub piramido-stożkoidalny czołgu (wynalazek 017) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKAGąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej (wynalazek 014) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKAGąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnej (wynalazek 015) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKA Sposób zmiany wysokości i sylwetki, uzyskany sposobami budowy przedziałów bojowych załogi, czołgu nowej generacji (wynalazek 025) - Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKATratwa pneumatyczna o obniżonym środku ciężkości i sposób składania oraz ekspediowania tratwy w rejon akcji (wynalazki) - KRAMARZ POLSKASposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAMetoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i krawędzi arkusza, zwłaszcza formatki płyty pilśniowej porowatej dla jej nowych zastosowań (wynalazki) - KRAMARZ POLSKAKadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiżnie czołgu nowej generacji (wynalazek 026) i Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKASposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu uzyskania zmiennej charakterystki wysokości czołgu nowej generacji (wynalazek 027) i Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKASposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tuleji stempla i podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki czołgu nowej generacji (wynalazek 028) Projekt koncepcyjny "x" budowy czołgu IV generacji - KRAMARZ POLSKA Krosno malarskie (wzór przemysłowy) KRAMARZ POLSKAPanel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujący (wzór przemysłowy 2018) - KRAMARZ POLSKASprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy 2018) - KRAMARZ POLSKASposób ratowania, wydobywania i podnoszenia rozbitków morskich urządzeniem operatoinwazyjnym i samoinwazyjnym (wynalazki) KRAMARZ POLSKASilnik żaglowo-kieratowy z uchylnym płatem żagla, wykorzystujący energię wiatru, słońca, deszczu i konwekcji powietrza (wynalazek) KRAMARZ POLSKAŚluza antyterrorystyczna i antyzamachowa oraz antywłamaniowa i sposób tworzenia nimi obszarów bezpieczeństwa pewnego (wynalazki) KRAMARZ POLSKAProces technologiczny budowy domów i obiektów niezatapialnych (wynalazek) KRAMARZ POLSKASposób wytwarzania panela kompozytowego, w szczególności termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy (wynalazki) KRAMARZ POLSKASposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz układ wężownicy splecionej (wynalazki) KRAMARZ POLSKAModuł gruntowy akumulatora ciepła do odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej z/i/do obiektów naziemnych (wynalazek) KRAMARZ POLSKASposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe akumulatora ciepła (wynalazki) KRAMARZ POLSKASposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa (wynalazki) KRAMARZ POLSKAŁata absorbująca ciepło (wzór przemysłowy 2018) w dziesięciu odmianach łaty i absorbera dachowego do sposobu odbioru ciepła z dachu i fasad ... więcej - KRAMARZ POLSKASposób plombowego dozowania i wytworzenia nawozu do i w systemach korzeniowych drzew i roslin (wynalazek) KRAMARZ POLSKAŁata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad (wynalazek 2018) - jako jedna z wersji łaty absorbującej i absorbera dachowego do sposobu odbioru ciepła z dachu i fasad oraz systemu HCA ... więcej - KRAMARZ POLSKASprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujacych (wzór przemysłowy)Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących (wzór przemysłowy)Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący (wzór przemysłowy)Krosno malarskie ART-RAM (wzór przemysłowy)Spalinowy liniowy absorber ciepła (wzór przemysłowy)Kaskadowy spiralny absorber ciepła (wzór przemysłowy)Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło (wzór przemysłowy)Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa ... więcejSposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcejWieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącego ... więcejWieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego ... więcejZobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty Kramarz - Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej KRAMARZ Józef POLSKAZnaki towarowe Kramarz (Trademark) - Znaki towarowe słowne, słowno-graficzne, graficzne i logotypy KRAMARZ Józef POLSKAAbsorbery Kramarz - absorbery ciepła z różnego środowiska - spalinowy, ściekowy, dachowy, kaskadowy, słoneczny, płaszczyznowy, kumulacyjny itd. KRAMARZ Józef POLSKASystemy Kramarz - ogrzewania i absorpcji ciepła - nawierzchniowe i ukryte, fasadowe i dachowe KRAMARZ Józef POLSKAInnowacje Kramarz - produktowe, procesowe i technologiczne, nowe i stare opracowania w zakresie tworzonych rozwiązań produktowych i procesowych przez KRAMARZ Józef POLSKAFoldery Kramarz - Opracowania, ulotki, foldery i inne opublikowane materiały z prac badawczo-rozwojowych KRAMARZ Józef POLSKA w PDFZobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologie odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcejTechnologie odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych KRAMARZ POLSKA ... więcejTechnologie recyklingu ciepła odpadowego i traconego w procesach użytkowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

...

Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Wybrane przykłady Licencji Kramarz Polska udzielonych w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zarówno te dobre jak i nietrafione, którymi podmioty trzecie posłużyły się w celach pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej - Certyfikaty i Licencja wyłączne, niewyłączne, ograniczone i obiektowe na konkretne przedmioty prawa przemysłowego

Licencje Kramarz Polska ... więcej


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe