Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Znaki towarowe projektu, paneli, technologii, systemów, B+R, know-how 

Znaki towarowe Kramarz (Trademark) ... zobacz też ... Świadectwo Rejestracji Znaku Towarowego UE (słownego) Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - na rzecz KRAMARZ POLSKA

Znaki towarowe S i SG
na rzecz KRAMARZ POLSKA
dotyczące opracowań, badań i
wdrożeń specyfikacji projektu POLPANEL

Projekt POLPANEL a w
jego zakresie system POLPANEL
bierze swe początki z opracowań pierwszych
przełomowych wynalazków i zgłoszeń w latach 1999/2000


Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na
szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat
poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów
paneli aluminiowych o kolejno dodawanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem
wdrożony w latach 2009/2010 przez twórcę i autora u jednego z wiodących producentów
pod nazwą roboczą: Wielofunkcyjne aluminiowe panele grzewczo-chłodzące alu-therm ...

Znaki towarowe słowne, graficzne i słowno-graficzne (zarejestrowane, zgłoszone, oczekujące i niejerestrowane), logotypy paneli, systemów i projektów, logo marki dla opracowań i prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i rzeczywistego stosowania kolejno paneli i systemów POLPANEL, ALTERPANEL i HCA oraz innych na rzecz podmiotu KRAMARZ POLSKA

Trademarks of the KRAMARZ POLSKA brand

Znaki towarowe słowne na produkty prac B+R nad systemami ogrzewania, odzysku ciepła traconego, absorpcji i kumulowania ciepła słonecznego, recyklingu ciepła itd

Znak towarowy słowny - POLPANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAZnak towarowy słowny - LICENCJA KRAMARZ POLSKA - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAZnak towarowy słowny - B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAZnak towarowy słowny - Absorber ciepła (na systemy i panele do odzysku ciepła) - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKATM - znak towarowy słowny - łata absorbująca ciepło - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKATM - znak towarowy słowny - system grzewczo-chłodzący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKATM - znak towarowy słowny - panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKASystem absorbująco-akumulujący ciepło - znak towarowy słowny ... więcejAkumulator ciepła - znak towarowy słowny ... więcej

......

TM - znaki towarowe dla Projektów realizowanych przez KRAMARZ Józef POLSKA

TM-znak towarowy - Projekt HCA system -TM-znak towarowy - Projekt ART-RAMTM-znak towarowy - Projekt POLPANELTM - znak towarowy - Projekt czyste POWIETRZE - więcejTM - znak towarowy - Projekt ALU system cassette-composite PANEL - więcejTM - znak towarowy - Projekt ALTERPANEL - więcej

TM - Znaki towarowe na produkty prac B+R nad panelami systemu POLPANEL

Logo paneli aluminiowych dla ich różnych wersji użytkowych kilku systemów POLPANEL zostało zaprojektowane i ustalone na karcie graficznej sygnetu w postaci skośnej szachownicy złożonej z 12-tu wielobarwnych pól w kształcie rombu.
Sygnet ma w przypadku naszych prac, wiodące zadanie dla kojarzenia marki związanej z systemami POLPANEL.
Natomiast logotyp osadzony i ustalony niezmiennie na grafice sygnetu ma za zadanie wskazywać konkretny moduł panela aluminiowego i jego docelowe zastosowanie użytkowe.
Logo w tak ustalonej postaci (sygnetu i logotypu) stanowi w całości prawa autorskie KRAMARZ Józef POLSKA i może być przedmiotem dodatkowych praw ochronnych w postaci nierejestrowanych lub zgłoszonych albo zarejestrowanych znaków towarowych na rzecz tego samego podmiotu praw. (w postaci pierwotnego oryginału po odcięciu pionowego napisu KRAMARZ POLSKA)


Znak towarowy słowno-graficzny - POLPANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak słowno-graficzny - ALU-Therm PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowny - ALU spoon-click PANEL (sposób łączenia paneli) - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Bed PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Profil PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Solar PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - POLPANEL ALU system - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAALU-Gas PANEL (wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz KRAMARZ POLSKA)Znak towarowy słowno-graficzny - POLPANEL ALTERPANEL system - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Light PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Composite PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Absorbing PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Design PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Accu PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Cassette PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Green PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Multi-function PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Roof PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Security PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Volt PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - POLPANEL HCA system - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-cassette-composite PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Eco PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Glass PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Mirror PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Air PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Aqua PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Steatyt PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Facade PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-HCA PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU-Modular PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA

TM - Znaki towarowe na produkty prac B+R nad panelami systemu ALTERPANEL

Logo paneli aluminiowych dla ich różnych wersji użytkowych kilku systemów ALTERPANEL zostało zaprojektowane i ustalone na karcie graficznej sygnetu w postaci liniowo rozdzielonych trzech paneli w kształcie rombu z naniesieniem na nie lub nie skośnej szachownicy złożonej z 12-tu wielobarwnych pól w kształcie rombu.
Sygnet ma w przypadku naszych prac, wiodące zadanie dla kojarzenia marki związanej z systemami ALTERPANEL.
Natomiast logotyp osadzony i ustalony niezmiennie na grafice sygnetu ma za zadanie wskazywać konkretny moduł panela aluminiowego lub systemu i jego docelowe zastosowanie użytkowe.
Logo w tak ustalonej postaci (sygnetu i logotypu) stanowi w całości prawa autorskie KRAMARZ Józef POLSKA i może być przedmiotem dodatkowych praw ochronnych w postaci nierejestrowanych lub zgłoszonych albo zarejestrowanych znaków towarowych na rzecz tego samego podmiotu praw. (w postaci pierwotnego oryginału po odcięciu pionowego napisu KRAMARZ POLSKA)


Znak towarowy słowno-graficzny - ALTERPANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU system cassette-composite PANEL - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU PANEL termiczno-akustyczny - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
Znak towarowy słowno-graficzny - ALU PANEL grzewczo-chłodzący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU PANEL grzewczo-absorbujący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - ALU PANEL grzewczo-kumulujacy - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA
System termiczno-akustyczny ALU PANELSystem grzewczo-absorbujący ALU PANELSystem grzewczo-kumulujący ALU PANEL
System kasetowo-kompozytowy ALU PANELSystem grzewczo-chłodzący ALU PANELSystem grzewczo-wykończeniowy ALU PANEL
System liniowo-fasadowy ALU PANEL  (opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System krzyżowo-fasadowy ALU PANEL  (opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)System szkieletowo-fasadowy ALU PANEL  (opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)

...

Znaki towarowe na produkty prac nad systemami, panelami, projektami i innymi

Znak towarowy słowno-graficzny - System grzewczo-chłodzący-absorbujący HCA (heating-cooling-absorbing system HCA) (opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA)Znak towarowy graficzny - Absorber ciepła - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - LICENCJA KRAMARZ POLSKA - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

...

Znak towarowy słowno-graficzny - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - Panel kompozytowy grzewczy chłodzący absorbujący - opracowany przez i na rzecz KRAMARZ POLSKAZnak towarowy słowno-graficzny - HCA to recykling ciepła -  opracowany przez i na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

...

TM - znak towarowy słowno-graficzny - KRAMARZ POLSKATM - znak towarowy słowno-graficzny projektu - ART-RAMTM znak towarowy słowno-graficzny - HCA to czyste powietrze

Projekt Izery TOP - znak towarowy jednego z realizowanych ProjektówMagdalena ..... Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - znak towarowy przykład opis zgłoszenieMagdalena ..... Apartamenty w Górach Izerskich - znak towarowy przykład opis zgłoszenie

...

Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich - znak towarowy przykład opis zgłoszenieMagdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich - znak towarowy przykład opis zgłoszenieMagdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich - znak towarowy przykład opis zgłoszenie

...

...