Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaOFERTA - Transfer nowych i nowoczesnych technologii oraz niskoemisyjnych systemów grzewczych i ogrzewania niskoemisyjnego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis naszych wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF


2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

TM - Krosno malarskie ART-RAM - znak towarowy na produkt prac B+R 

Krosno malarskie ART-RAM ... zobacz opis innowacji i Projektu ART-RAM

Projekt ART-RAM

Znak towarowy słowno-graficzny

Krosno malarskie ART-RAM

Zgłoszenie do UPRP z dnia 21.11.2018r.
zarejestrowane tak pod numerem Z.492887
przez i na rzecz autora i koordynatora tegoż
Projektu ART-RAM, KRAMARZ Józef POLSKA

Innowacja produktowa i procesowa ART-RAM ... więcej

TM - Projekt ART-RAM - znak towarowy słowno-graficzny ... więcej

Krosno malarskie do nowego typu podobrazia i naciągu płótna malarskiego ... PDF

Potwierdzenie zgłoszenia TM do UPRP z dnia 21.11.2018r. pod numerem Z.492887

Znak towarowy słowno-graficzny "Krosno malarskie ART-RAM" zgłoszony przez Kramarz Józef Polska


UPRP baza Register Plus -Dane bibliograficzne: Z.492887

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia Z.492887 znaku towarowego "Krosno malarskie ART-RAM" ... więcej Projekt ART-RAM

Dokumentacja zgłoszeniowa i opisowa z przykładu w zakresie krosna ART-RAM

Opis znaku:

Znak towarowy słowno – graficzny składa się z nazwy Krosno malarskie ART-RAM osadzonej w grafice w kolorach żółtym i brązowym jak w rysunku i obrazie poniżej, charakteryzującej i przedstawiającej listwę krosna malarskiego wraz ze słojami drewna.

Przeznaczony jest głównie do oznakowania produktu i rezultatu Projektu ART-RAM w zakresie wyrobów i usług dotyczących ram obrazów, krosen malarskich i innych z drewna, MDF i innych surowców drewnopochodnych oraz aluminium w tym zwłaszcza nowymi technikami według opatentowanych sposobów i wzorów przemysłowych oraz samych projektów związanych z nimi i dotyczących tej branży produkcji w zakresie dalszym nowych sposobów mocowania płótna malarskiego na ramie krosna malarskiego oraz sposobów składania ram krosna jak i samych obrazów.

W szczególności na towary i usługi w klasach:

klasa 06

Listwy metalowe, Profile aluminiowe, Aluminium profilowane wytłaczane, Elementy wyciskanego aluminium,

Klasa 16

Krosna malarskie, Sztalugi malarskie, Płótna malarskie, Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Oprawki na zdjęcia lub obrazy,

Klasa 20

Listwy wykonane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, Ramy obrazów, Obrazy, Listwy do obrazów, Listwy do ram obrazów i zdjęć, Listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, Listwy wykonane z tworzyw sztucznych do ram do obrazów i zdjęć, Ramki na obrazy i fotografie,

Klasa 42

Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Opracowanie projektów technicznych, Projektowanie form, Projektowanie konstrukcji, Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Testowanie materiałów, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Wzornictwo przemysłowe, Badania technologiczne, Badania laboratoryjne, Badania środowiska, Badania chemiczne, Badania dotyczące technologii, Badania naukowe i przemysłowe, Badania nad procesami przemysłowymi, Projektowanie graficzne, Projektowanie znaków, Projektowanie techniczne, Projektowanie nowych produktów, Projektowanie wzorów, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie znaków towarowych, Projektowanie metod produkcji, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów,

Klasa 45

Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób i podmiotów trzecich, Licencjonowanie własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie zastosowań patentowych, Licencjonowanie znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licencjonowanie,

Grafika znaku


Krosno malarskie ART-RAM ... więcej

...

Inne Projekty KRAMARZ PL realizowane w okresie od 2008 roku do chwili obecnej

Projekt Izery TOP ... więcejProjekt ART-RAM ... więcejProjekt POLPANEL ... więcejProjekt czyste POWIETRZE ... więcejProjekt HCA system ... wiecejProjekt ALU system cassette-composite PANEL ... więcejWszystkie realizowane i wymienione Projekty techniczno-technologiczne oraz organizacyjne, oparte są wyłącznie na naszych wynalazkach, wzorach przemysłowych, B+R i Know-how oraz prawach autorskich … tak w zakresie urządzeń i sposobów zmierzających do ograniczenia emisji ciepła i dwutlenku węgla do atmosfery jak i ochrony środowiska naturalnego będącego bezpośrednią korzyścią z zastosowań naszych polskich i rodzimych rozwiązań w tym obszarze wiedzy i techniki.

Zobacz też wynalazki i patenty oraz ich udział w Projektach HCA i recyklingu ciepła

HCA to czyste powietrze ... więcejHCA to recykling ciepła ... więcejHCA to komin systemowy ... więcej

...

Zobacz też ... opisy patentowe oraz nasze absorbery dedykowane do systemu HCA

Słoneczny heliostacjosferyczny absorber ciepła ... więcejBiologiczny kompostowy absorber ciepła ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła ... więcej

...

Zobacz też ... znaki towarowe do oznaczenia tych prac badawczo-rozwojowych B+R

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny ... więcejLICENCJA KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny ... więcejWielofunkcyjny aluminiowy panel grzewczo-chłodzący - unijny znak towarowy ... więcej

...

Zobacz też ... licencje udzielone podmiotom gospodarczym na wykorzystanie praw

z naszych wynalazków, wzorów, znaków towarowych, B+R i Know-how w postaci wystawionych Certyfikatów do zawartych umów ...

Licencja na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. WrocławLicencja na rzecz INTEGER.pl S.A. KrakówLicencja na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. Wrocław

...

Zobacz też ... inne dokumenty urzędowe UPRP z badania stanu techniki i decyzje

Sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia P.425645 ... więcejDecyzja UPRP o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak towarowy 482127 ... więcejReferencje dla Projektu - Nowe innowacyjne okładziny ścienne i podłogowe ... więcej