Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Patent 190199 PL - Napędy i gąsienice do kół pojazdu samochodowego 

PATENT PL 190199 - WHEELS ENCIRCLING AUTOMOTIVE VEHICLE CRAWLER CHAINS AND METHOD OF PROVIDING ALTERNATIVE DRIVE EITHER THROUGH THE WHEELS OF THROUGH THE CRAWLER CHAIN


DOKÓLNA GĄSIENICA SAMOCHODOWA

Urządzenie do zastosowań powszechnych w każdym
samochodzie jako dodatkowy środek trakcyjny - równolegle
załączalny do kół pojazdu, różniący sie od rozwiązań TOYOTY tym,
że nie ma potrzeby wymiany kół na gąsienice - tu napęd przenoszony
jest jednocześnie na koło i gąsienicę w stopniu równym ruchowi samochodu.

Patent PL 190199 - Rozwiązanie w miejsce rozwiązań japońskich i skandynawskich

Patent 190199 ... zobacz więcej patentów i praw Kramarz Polska


DOKÓLNA GĄSIENICA SAMOCHODOWA

OPIS WYNALAZKU PL343498 - z daty 24.10.2000r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 190199

KRAMARZ JÓZEF, Krobica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest dokólna gąsienica samochodowa jako urządzenie przeznaczone dla pojazdów samochodowych do zastosowań w trudnych warunkach terenowych jako dołączalny do koła pojazdu dodatkowy napęd trakcyjny.

Znane są i ujawnione rozwiązania z tej dziedziny jak np. znane z opisu DE8129122 gąsienice do zastosowań w miejsce kół różnego typu pojazdów. Wadą tego i podobnych rozwiązań jest fakt i konieczność usuwania kół z pojazdu dla możliwości uzyskania celu urządzenia i napędu gąsienicowego.

Znane są i ujawnione dalsze rozwiązania, które polegają na wymianie opon oraz różne w rodzaju np. łańcuchy i nakładki zakładane na oponę koła stałoistniejącego.

Wszystkie te rozwiązania pozbawione są cech uniwersalności i wymagają dużych nakładów pracy przy zmianie wyposażenia czy doposażenia co nie pozwala na ich stosowanie w sposób ciągły w różnych warunkach tak trakcyjnych jak pogodowych i terenowych, w których może być pojazd.

Istota rozwiązania polega na tym, że urządzenie wykonane jest w kształcie trójkątnej zwartej, dwuściennej obudowy w której umieszczona jest sztywna rolka napędowa z wbudowaną przekładnią i kołnierzem mocującycm oraz dwie amortyzowane rolki napinające po obrysie których porusza się gąsienica, dociskana do podłoża w miejscu jej przyłożenia dodatkowymi rolkami dociskowymi, amortyzowanymi niezależnie, która to całość urządzenia poprzez kołnierz mocujący rolki napędowej przykręcona jest wraz z felgą koła w miejsce stałego mocowania tego koła odpowiednio dłuższymi śrubami szpilkowymi, łączącymi w jedną całość dotychczasowe koło wraz z gąsienicą, tworząc tak razem nowy napęd kołowo-gąsienicowy, niezależny od pozostałych napędów kół lub napędów kołowo-gąsienicowych, które to urządzeniem i w zależności od pojazdu mogą być stosowane na przednią lub tylną oś pojazdu albo na obie i do wszystkich kół tradycyjnych oraz różnych pojazdów w tym wielosiowych.

Gąsienica posiadająca sztywną rolkę napędową z wewnętrzną przekładnią, niezależnym bębnem napędowym, kołnierzem mocującym pozwala mocować urządzenie i przenosić zarazem napęd z osi pojazdu poprzez redukcję przekładnią wewnętrzną na bęben napędowy ciągnący gąsienicę co czyni rolkę wraz ze szpilkami mocującymi trwale złączoną w trakcyjnie współbieżnym napędzie kołowo-gąsienicowym a samą rolkę nową tak rodzajem mocowania, przeniesienia stopniowego napędu i współbieżności.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli długość zastosowanej gąsienicy równa jest długości obwodowej opony koła a średnica koła w stosunku do średnicy bębna rolki napędowej gąsienicy wynosi jak 5 do 1 co pozwala zrównoważyć prędkość obwodową koła z prędkością posuwową gąsienicy i zapewnić zgodny ze sobą i równy sobie ruch postępowy koła i gąsienicy tak zespolonej.

Korzystnie dla urządzenia jest jeżeli przekładnia wewnętrzna rolki napędowej zwiększa prędkość obwodową bębna ciągnącego i prowadzącego gąsienicę pięciokrotnie co pozwala zrównoważyć prędkości obwodowe i posuwowe koła i gąsienicy tak zespolonych i osadzonych na wspólnej osi napędowej.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest na rysunku na którym Fig.1 przedstawia dokólną gąsenicę samochodową połączoną z obciętym kołem według lini AA w rzucie z góry a Fig.2 przekrój gąsienicy według lini AA.

Dokólna gąsienica samochodowa szpilkami 1, poprzez kołnierz mocujący rolki napędowej 2 przymocowana jest wraz z felgą koła 8 w miejsce stałego mocowania tego koła a gąsienica 4 napięta i stabilizowana jest rolkami napinającymi 3 i dociskana do podłoża rolkami dociskowymi 5 a całość tej konstrukcji osłonięta jest w jej górnej części osłoną, błotnikiem 6, tworząc tak w całości lekki, niezależny, współbieżny napęd gąsienicowy 7.

Urządzenie może mieć powszechne zastosowanie w motoryzacji oraz w zakresie podstawowych potrzeb ludzkich, ich wygody i bezpieczeństwa oraz ratownictwa i armii.

Urządzenie może tworzyć nowy rodzaj napędu kołowo-gąsienicowego ponieważ napęd zadany z jednej i wspólnej osi napędowej może być przenoszony równocześnie na dotychczasowe koło i trójkątną gąsienicę poprzez zespół nowej rolki napędowej z wbudowaną tak i celowo przekładnią wraz z celowym kołnierzem mocującym tej rolki i gąsienicy w którym to urządzeniu moment obrotowy koła i moment posuwowy gąsienicy zostaje zrównoważony a moment obrotowy wału napędowego jest dla obu zamieniany w zgodny ze sobą i równy ruchowi postępowemu koła i nowej gąsienicy w miejscu ich przyłożenia i kontaktu z podłożem po którym ruch ten postępuje jako ruch całego pojazdu czy obiektu tak wyposażonego.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1.Dokólna gąsienica samochodowa w kształcie trójkąta, zawierająca rolki napinające i dociskowe na których osadzona jest gąsienica, znamienna tym, że posiada rolkę napędową z wewnętrzną przekładnią, bębnem i kołnierzem mocującym (2) na której osadzona jest gąsienica (4) napięta rolkami (3) i dociśnięta rolkami (5), która to w całości śrubami szpilkowymi (1) poprzez kołnierz rolki (2) przykręcona jest wraz z felgą koła (8) w miejsce stałego mocowania tego koła.

2.Dokólna gąsienica samochodowa według zastrz.1, znamienna tym, że długość zewnętrzna obrysowa gąsienicy (4) równa jest długości obwodowej opony i koła (8) w miejscu największej średnicy tego koła (8).

3.Dokólna gąsienica samochodowa według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że największa średnica koła (8) w stosunku do średnicy bębna rolki napędowej (2) jest stała i wynosi 5:1.

PATENT NR 190199

Opis patentowy w pdf.