Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nowy pancerz komorowy czołgu 

spis i wykaz patentów

Część jawna jednego
z wielu rozwiązań budowy nowej
struktury oraz konstrukcji i zespolenia
pancerza wraz z bryłą czołgu i jej zespołami.układ diamentowy płyt kadłuba

wielorzędowy napęd trakcyjny czołgu

gąsienica dwurzędowa w kilku możliwych wersjach

sposób budowy przedziału bojowego załogi czołgu nowej generacji

inne >>>

PANCERZ KOMOROWY zwłaszcza CZOŁGU

OPIS WYNALAZKU PL365351 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205165

OPIS PATENTOWY PL 205165 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest pancerz komorowy zwłaszcza czołgu do celu i dalszego stworzenia nowych sposobów budowy, przeznaczenia, zastosowania i działania czołgu nowej generacji.

Dotychczasowe rozwiązania pancerza to z reguły pancerze monolitowe lub strukturalne o stałej, trwale i raz ustalonej strukturze oraz masie z możliwościami dodawania zewnętrznych modułów pancernych lub kumulacyjnych, stanowiących w sumie o grubości tego pancerza i jego masie oraz odporności na trafienia a także możliwościach przetrwania współczesnego pola walki.

W obowiązującym stanie techniki znane są takie rozwiązania jak na przykład z opisu DE19649709 reaktywny pancerz czołgu, składający się z ukośnie zamocowanej przedniej osłony w której pomiędzy przemieszczanymi w niej płytami zamocowano materiał wybuchowy lub PL174119 segmentowy pancerz reaktywny albo PL181177 pancerz pasywny czy też PL168122 czołg z pancerzem reaktywnym oraz PL156463 segmentowy pancerz aktywny oraz wiele innych podobnej budowy i działania, którymi też w żaden sposób nie da się osiągnąć zamierzonych celów wynalazku.

Celem wynalazku jest stworzenie takiego rozwiązania, które poprzez konstrukcję pancerza pozwoli osiągnąć różne inne zadane cele dla budowy, zastosowania, działania i przeznaczenia nowego czołgu w tym min. maksymalnej i całkowitej ochrony załogi czołgu, różno zmiennej masy czołgu, przemieszczania środka ciężkości czołgu, zmiany wysokości i charakterystyki czołgu w każdych warunkach, rozpraszania energii kinetycznej trafienia, zastosowania nowych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego i stworzenia pseudo pola siłowego czołgu oraz wielu innych niejawnych.

Cele te są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez i wraz z budową pancerza komorowego wolnego obszarami i komorami wewnętrznymi pancerza tworzącego kadłub czołgu.

Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że kadłub pancerza komorowego w kształcie dowolnego naczynia lub połączonych naczyń, formy, komory składa się z systemu zaworów wlewowo-zasypowych ustalonych w wieku łączącym ścianę zewnętrzną wraz ze ścianą wewnętrzną oraz systemu zaworów wylewowo-wysypowych ustalonych w dnie tak powstałego naczynia lub połączonych naczyń oraz dalszego systemu zaworów przelewowo-przesypowych łączących poszczególne naczynia i komory pancerza w całość, stanowiąc tak nimi maksymalnie 50% udziału w grubości tego pancerza oraz jego masy a także objętości zaś pozostałe 50% w jego całości stanowi wypełnienie w postaci dowolnego czynnika stałego lub ciekłego albo gazowego w postaci dowolnej, dającej się transportować pompami ssąco-tłoczącymi.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada ustalony w krawędzi dolnej, najniższej, łącznik przelewowy mieszczący po swym wewnętrznym obwodzie wszystkie zawory przelewowo-przesypowe, regulujące tak przepływ wypełnienia pomiędzy poszczególnymi naczyniami i komorami pancerza.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada wewnętrzne grodzie i żebra dzielące naczynie i pancerz na odrębne samodzielne naczynia i komory połączone lub nie łącznikiem przelewowym.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada zewnętrznie i obrysowo ustaloną krawędź spływu pancerza oraz wnękę wewnętrzną powstałą tak z połączenia płaszczyzny spływu z płaszczyzną podspływu mieszczącą w niej obwodowo łącznik przelewowy.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada na płaszczyźnie spływu oraz płaszczyźnie podspływu a także we wnęce wewnętrznej, dodane moduły lub okładziny o funkcji różno-zmiennej.

Korzystnie dla wynalazku jest, że pancerz posiada we wnęce wewnętrznej w obrysie i na obiegu łącznika przelewowego rozmieszczone pompy ssąco-tłoczące oraz pompy sprężające.

Korzystne skutki realizacji wynalazku to obniżenie masy czołgu o 50% jego masy całkowitej dla celów przerzutów i szybkiego przemieszczania oraz możliwość odrębnej logistyki samego wypełnienia pancerza.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku, na który fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny bocznej części pancerza, fig. 2 - fragment części wewnętrznej pancerza w rzucie bocznym od strony wnęki, a fig. 3 - przekrój wzdłużno-poprzeczny przez ścianę boczną pancerza komorowego.

Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu, składa się z ściany zewnętrznej 1 złączonej trwale ze ścianą wewnętrzną 2 wiekiem 3 wraz z zaworem wlewowo-zasypowym 5 oraz dnem wraz z zaworem wylewowo-wysypowym 6 tworząc nimi tak naczynie, formę i komorę 19 zalaną lub nie wypełnieniem 7.

Pancerz ustalony ścianami 1 i 2 komory 19 posiada tak zewnętrznie powierzchnię spływu pancerza 9 oraz powierzchnię podspływu 10 oraz krawędź spływu 8 a wewnętrznie ustaloną nimi wnękę 11 mieszczącą łącznik przelewowy 12 wraz z ustalonymi w nim zaworami przelewowo-przepustowymi 13 łączącymi poszczególne komory 19.

Łącznik 12 posiada na swym obwodzie i obiegu pompy ssąco-tłoczące oraz pompy sprężające 14 regulujące przepływ wypełnienia 7 pomiędzy komorami 19 wyznaczonymi i ustalonymi tak grodziami 17 lub żebrami 18.

Pancerz tak ustalony posiada zewnętrznie i wewnętrznie dodane moduły lub okładziny zewnętrzne 15 oraz wewnętrzne 16.

Wynalazek może mieć zastosowanie w budowie nowej generacji czołgów o odrębnych przedziałach bojowych załogi, regulacji różno-zmiennej masy czołgu, sposobów przemieszczania środka ciężkości, sposobów zmiany charakterystyki oraz wysokości czołgu, sposobach rozpraszania i kierunkowania energii kinetycznej trafienia, użycia zmienno-różnych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego oraz wielu innych.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Pancerz komorowy zwłaszcza czołgu, składający się ze ściany zewnętrznej połączonej trwale ze ścianą wewnętrzną dnem oraz wiekiem, znamienny tym, że skorupa pancerza w kształcie dowolnego naczynia, formy, komory (19) składa się z systemu zaworów wlewowo-zasypowych (5) ustalonych we wieku (3) łączącym ścianę zewnętrzną (1) wraz ze ścianą wewnętrzną (2) oraz systemu zaworów wylewowo-wysypowych (6) ustalonych w dnie (4) komory (19) lub połączonych komór (19) systemem zaworów przelewowo-przesypowych (13) ustalonych w łączniku przelewowym (12) na obiegu którego ustalono pompy ssąco-tłoczące oraz sprężające (14) stanowiąc tak nimi maksymalnie 50% udziału w grubości, objętości i masie tak powstałych komór (19) pancerza w którym pozostałe 50% jego całości stanowi dowolny czynnik stały, ciekły lub gazowy w postaci wypełnienia (7).

2. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) składa się z wewnętrznych grodzi działowych (17) oraz żeber działowych (18) dzielących komorę (19) na samodzielne komory (19) połączone łącznikiem przelewowym (12) i zaworami przelewowo-przesypowymi (13).

3. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) posiada zewnętrznie i obrysowo ustaloną krawędź spływu (8) oraz wnękę (11) powstałą tak z połączenia płaszczyzny spływu (9) z płaszczyzną podspływu (10) w której wewnętrznie ustalono łącznik przelewowy (12).

4. Pancerz komorowy według zastrz. 1, znamienny tym, że komora (19) posiada na płaszczyźnie spływu (9) oraz płaszczyźnie podspływu (10) dodane moduły lub okładziny zewnętrzne (15) oraz we wnęce (11) dodane moduły lub okładziny wewnętrzne (16) o funkcji różno-zmiennej.

... opis patentowy PL 205165 - "projekt x" w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej