Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA gromadzenia i magazynowania energii w akumulatorach ciepła KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

W poszukiwaniu tanich źródeł energii - realacja ze spotkania ... więcej

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Układ diamentowy płyt kadłuba 

katalog patentów

Część jawna rozwiazania
budowy kadłuba czołgu "x" dla nowej
generacji czołgów, stanowiąca jedno z kilku
projektowanych rozwiązań nowych modeli bryły czołgu
dla potrzeb min. obniżenia echa radarowego i wykrywalności.


wielorzędowy napęd trakcyjny czołgu

pancerz komorowy czołgu i jego wypełnienie

gąsienica dwurzędowa w kilku możliwych wersjach

technologia budowy czołgu nowej generacji od podstaw "projekt x"

inne >>>

KADŁUB PIRAMIDO-STOŻKOIDALNY CZOŁGU

OPIS WYNALAZKU PL365352 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 205163

OPIS PATENTOWY PL 205163 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest kadłub piramido-stożkoidalny czołgu, stanowiący konstrukcyjne rozwiązanie celowe dla różnych zadanych celów w tym jako jedno z rozwiązań, budowy modelu i bryły czołgu nowej generacji.

Znane i stosowane dotychczas, rozwiązania bryły czołgu to z reguły, kadłub samodzielny wraz z układem trakcyjnym oraz wieżą o ustalonych odrębnie płaszczyznach. Rozwiązania te tworzą zawsze niejednolitą i niejednolicie zespoloną bryłę czołgu, charakterystyczną dużymi powierzchniami bocznymi a zwłaszcza i niezmiennie, powierzchnią górną, poziomą i płaską wieży w bryle.

Znane są w obowiązującym stanie techniki rozwiązania takie jak na przykład z opisu DE 19921194 lub EP 1050736 pojazd bojowy w szczególności pojazd pancerny z umieszczonym silnikiem poza osią pojazdu dla wygospodarowania użytecznej części składowo-bojowej w tylnej części pojazdu czy też PL 198424 pojazd bojowy, zwłaszcza transporter opancerzony lub PL 168122 czołg z pancerzem reaktywnym albo PL 194992 opancerzony wóz bojowy, które tworzą podobnie niejednolitą bryłę czołgu czy pojazdu i którymi też w żaden sposób nie da się osiągnąć zadanych i zamierzonych celów wynalazku w tym zwłaszcza znanych w stanie techniki rozwiązań takich jak PL 364785, PL 364951, PL 365351, PL 383583, PL 383584, PL 383785 i PL 383786.

Celem wynalazku jest stworzenie takiego rozwiązania kadłuba i wieży, które poprzez ich zespoloną konstrukcję pozwoli osiągnąć różne inne zadane cele dla budowy, zastosowania, działania i przeznaczenia nowego czołgu w tym min. maksymalnej i całkowitej ochrony załogi czołgu, różno zmiennej masy czołgu, przemieszczania środka ciężkości czołgu, zmiany wysokości i charakterystyki czołgu w każdych warunkach, rozpraszania energii kinetycznej trafienia, zastosowania nowych układów trakcyjnych czołgu, obniżenia echa radarowego i stworzenia pseudo pola siłowego czołgu oraz wielu innych niejawnych.

Cele te są możliwe do osiągnięcia tylko poprzez i wraz z budową monolitowej bryły czołgu po zespoleniu łącznym wieży wraz z kadłubem.

Istota rozwiązania według wynalazku, polega na tym, że konstrukcja kadłuba i wieży wyprowadzona jest z podstawy prostokąta pryzmy ściętej na której oparto tożsamą mu wieżę co po ich trwałym zespoleniu tworzy nową formę bryły monolitowej o czterech płaszczyznach bocznych wyprowadzonych z jej podstawy do wierzchołka zakończonego stożkiem albo ostrosłupem, charakterystyczną niezmiennie liniami i krawędziami prostymi, ustalającymi tak po obwodzie tej bryły płaszczyzny płaskie lub płasko-wypukłe a całość tak skończona podstawy tej bryły oparta jest na wycinku pryzmy odwróconej o tych samych wymiarach i tym samym kącie nachylenia lub nie w której to całości istotne są cztery boczne krawędzie wiązaniowo-nośne, wyprowadzone z rogu czy narożnej części bryły, stanowiące tak główne elementy kadłuba, zakończonego w podstawie, czterema płaszczyznami ukośnościekowymi o funkcji podspływu całości tak powstałej bryły i pancerza czołgu.

Innymi słowy układ linii i krawędzi prostych w tym czterech bocznych krawędzi nośnych wyznaczających płaszczyzny i pola zawarte pomiędzy nimi, tworzy układ płyt płaskich lub płasko-wypukłych w formie oszlifowanego diamentu, tzw. układ diamentowy wykluczający wszystkie wystające części typowego czołgu.

Korzystnie dla wynalazku jest, że przedział bojowy czołgu stanowi odrębnie ustaloną konstrukcję i strukturę w sposób niezależny od kadłuba i wieży oraz że skorupa kadłuba i wieży wraz z działem w osłonie pryzmatoidalnej, zawieszona została tak na module odrębnym przedziału.

Korzystnie dla wynalazku jest, że kadłub posiada wnęki wewnętrzne po swym całym obwodzie mieszczące różne wersje gąsienic w tym dwurzędowych lub trzyrzędowych.

Korzystnie dla wynalazku jest, że kadłub posiada cztery pionowe wnęki wewnętrzne zamknięte włazami o funkcji przedziałów silosowo-magazynowych dla rozmieszczenia w nich broni, pocisków, rakiet czy składowania.

Korzystnie dla wynalazku jest, że kadłub posiada w krawędzi obrysowej czołgu wyznaczonej płaszczyzną spływu pancerza oraz płaszczyzną podspływu i wzdłuż tej krawędzi wnęki zewnętrznowewnętrzne węzłów cumowniczych, infostradowych i przyłączeniowych innego sprzętu dodatkowego oraz specjalistycznego czołgu.

Korzystnie dla wynalazku jest, że kadłub posiada po obwodzie wieńca górnego rozmieszczone dookólnie włazy stałe systemów obserwacji dookólnej lub innej i innego przeznaczenia.

Korzystnie dla wynalazku jest, że włazy rozmieszczone w kadłubie oraz włazy wejściowoewakuacyjne a także włazy systemów różnych rozmieszczone w wieży ustalone są w sposób jednolity i harmonijny w całości bryły czołgu.

Korzystnie dla wynalazku jest, że wieża oraz działo posiada izolację termiczno-radiologiczną zamkniętą w osłonie pryzmatoidalnej.

Korzystnie dla wynalazku jest, że kadłub, wieża i osłona pryzmatoidalna ma zewnętrznie dodane moduły o funkcji różnej.

Korzystnie dla wynalazku jest, że kadłub i wieża ma wewnętrznie dodane moduły o funkcji różnej.

Korzystne skutki realizacji wynalazku to zwłaszcza monolitowe zespolenie podstawowych części czołgu w jednolitej bryle o układzie diamentowym jej wszystkich powierzchni oraz wiązań pozwalające uzyskać bardzo niską wykrywalność oraz dodatkową ochronę niezależnych przedziałów bojowych a także wiele innych niejawnych bez ograniczenia dostępu do odrębnych części głównych czołgu w tym wymiany w każdych warunkach: wieży lub wieży i przedziału, kadłuba i pancerza, płyty podłogowej i zespołów trakcyjnych oraz napędu lub jednostek napędowych czołgu.

Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku na którym Fig. 1 przedstawia widok boczny bryły czołgu w której linią przerywaną wyodrębniono w niej przedział bojowy załogi oraz zmiennoróżną sylwetkę a Fig. 2 rzut i przekrój czołowy bryły czołgu w wersji kadłuba dla gąsienic dwurzędowych, zaś Fig. 3 rzut i przekrój czołowy bryły czołgu w wersji kadłuba dla gąsienic trzyrzędowych natomiast Fig. 4 rzut z góry bryły czołgu wraz z rozmieszczeniem wszystkich włazów oraz linii i krawędzi bryły w układzie diamentowym płyt i płaszczyzn spływu czołgu.

P r z y k ł a d: I

Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu składa się i oparty został na podstawie pryzmy ściętej, odwróconej 1 której ściany tworzą cztery płaszczyzny płaskie lub płasko-wypukłe 6 kadłuba 8 wyznaczonego krawędzią spływu 13 z narożników której wyprowadzono cztery krawędzie wiązaniowo-nośne 2 kadłuba 8 zwieńczonego wieńcem 3 o kształcie ściętego ostrosłupa lub stożka tożsamego z podstawą i wieńcem dolnym 4 wieży 5 o kształcie ostrosłupa, stożka lub innym kończącym tak i zamykającym bryłę czołgu. Kadłub 8 pomiędzy krawędziami 2 wypełniony jest płaszczyznami płaskimi lub płasko-wypukłymi 6 według linii podziału 7 odwzorowującymi linie grodzi lub komór trwało-zmiennego pancerza komorowego 17 z dodanymi zewnętrznie lub nie modułami 20. Na obrysie kadłuba 8 ustalonego krawędzią spływu 13 zawarto zewnętrzno-wewnętrzne wnęki węzłów zamkniętych włazami 14 a na jego szczycie włazy obserwacji dookólnej 16 natomiast na szczycie bryły i wieży 5 włazy wejściowo-ewakuacyjne 22 oraz włazy systemów różnych 23. Działo 18 wyposażone zostało w osłonę pryzmatoidalną 19 kryjącą izolację termiczno-radiologiczną działa 18 i wieży 5. Wewnątrz ustalonego tak kadłuba 8 zawarto odrębnie przedział bojowy załogi 9 oraz przedziały silosowo-magazynowe zamknięte włazami 15. Kadłub 8 ustalony według płaszczyzn spływu i podspływu na wysokości krawędzi spływu 13 posiada wnękę wewnętrzną 12 wyłożoną lub nie modułami wewnętrznymi 21. Wnęka wewnętrzna 12 mieści w sobie tradycyjny układ trakcyjny czołgu lub wersję gąsienic dwurzędowych 10.

P r z y k ł a d: II

Analogicznie jak przykład I do miejsca - Wnęka wewnętrzna 12 mieści w sobie tradycyjny układ trakcyjny czołgu lub wersję gąsienic trzyrzędowych 11.

Wynalazek może mieć zastosowanie w budowie nowej generacji czołgów i pojazdów opancerzonych oraz innych celowych w tym w projekcie czołgu „x”.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Kadłub piramido-stożkoidalny czołgu, znamienny tym, że konstrukcja jednolita bryły czołgu, składa się z podstawy odwróconej pryzmy ściętej (1) z narożników której wyprowadzone są słupowo dla kadłuba (8) i wieży (5) cztery krawędzie wiązaniowo-nośne (2) zwieńczone w kadłubie (8) wieńcem kadłuba (3) o podstawie ostrosłupa lub stożka ściętego na którym oparta jest tożsamą podstawą (4) wraz z kontynuacją krawędzi (2) i linii podziału (7) wieża (5) o kształcie skończonym ostrosłupa lub stożka w której płaszczyzny płaskie lub płasko-wypukłe (6) są kontynuacją jednolitą lub złamaną pod dowolnym kątem, płaszczyzn płaskich lub płasko-wypukłych (6) kadłuba (8) wyznaczone tak według krawędzi (2) i linii podziału (7) wyznaczających tak też linie grodzi wewnętrznych dla trwało-zmiennego pancerza komorowego (17).

2. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z odrębnego przedziału bojowego załogi (9) o odrębnie ustalonej strukturze i konstrukcji niezależnej od kadłuba (8) i wieży (5) na którym oparto skorupę kadłuba (8) i wieży (5) wraz z działem (18) w osłonie pryzmatoidalnej (19).

3. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z wnęk wewnętrznych (12) mieszczących wersje gąsienic dwurzędowych (10) lub trzy rzędowych (11).

4. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z czterech pionowych wnęk wewnętrznych zamkniętych włazami (15) o funkcji przedziałów silosowo-magazynowych.

5. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się z zewnętrzno-wewnętrznych wnęk węzłów (14) ustalonych na połączeniu płaszczyzn (6) spływu z płaszczyzną (6) w krawędzi obrysowej spływu pancerza (13) o funkcji cumowniczej, infostradowej oraz przyłączeniowej.

6. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się i posiada po obwodzie wieńca (3) rozmieszczone dookólnie włazy wizjerów obserwacji dookólnej (16).

7. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że wieża (5) posiada włazy wejściowo ewakuacyjne (22) oraz systemów różnych (23) a kadłub (8) włazy (15) oraz (14) a także (16) ustalone w sposób jednolity w całej bryle czołgu.

8. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że wieża (5) czołgu w wersji ostrosłupoidalnej oraz działo (18) posiada izolację termiczno-radiologiczną, zamkniętą osłoną pancerną kształtu pryzmatoidu (19).

9. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że kadłub (8) i wieża (5) oraz działo w osłonie (19) ma zewnętrznie dodane moduły (20).

10. Kadłub według zastrz. 1, znamienny tym, że kadłub (8) i wieża (5) ma wewnętrznie dodane moduły (21).

... opis patentowy PL 205163 - "projekt x" w pdf.

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej