Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wynalazek - Sposób budowy ciągów spalinowo-wentylacyjnych komina 

odzysk ciepła ze spalin kominowych ... zobacz początki prac

Wynalazek P.427640

Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego
za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa


jeden z kilku wynalazków
stworzonych do systemu i samego
sposobu odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych
ciągów spalinowo-wentylacyjnych, opatentowanego w 2003 roku.

Z zastosowaniem opatentowanych urządzeń w postaci kilku spalinowych
absorberów ciepła do montażu wewnątrz i na zewnątrz kominów tego typu i systemu.

SYSTEM KOMINOWY HCA z odzyskiem ciepła i jego recyklingiem zwrotnym
stanowi część polskiego systemu HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wynalazku P. 427640 [ WIPO ST 10/C PL427640 ]

Potwierdzenie zgłoszenia wynalazku P.427640 ... zobacz więcej wynalazków i wzorów

Wyciąg z opisu wynalazku …

Wynalazek może mieć powszechne zastosowanie dla podstawowych potrzeb ludzkich w zakresie odzysku ciepła traconego, oszczędności w zużyciu energii oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zmniejszenie energochłonności obiektów w wyniku znacznej redukcji zapotrzebowania na ciepło niezbędne dla ich funkcjonowania i użytkowania a tym samym przyczynić się do unaocznienia potrzeby i możliwości recyklingu ciepła w tym zwłaszcza systemami autorskimi HCA.

Zobacz też ... wynalazki i prace z lat poprzednich w zakresie odzysku ciepła spalin

Patent 200318 na Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych ... więcejPatent 195174 na Spalinowy absorber ciepła ... więcej


Odzysk ciepła ze spalin


Wynalazki dotyczące absorpcji
ciepła ze spalin kominowych oraz
usuwanego i wentylowanego powietrza
za/i/z pomieszczeń użytkowych budynków.
Opis patentowy PL 195174

Opis patentowy PL 200318


Zobacz też ... licencje udzielone podmiotom gospodarczym na stosowanie systemu

Licencja Kramarz Polska na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. z Patentu PL 200318Licencja Kramarz Polska na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. z Patentu PL 195174Licencja Kramarz Polska na rzecz Elektrociepłownia Bartos Sp. z o.o. z Patentu PL 195174

...

Zobacz też … ostatnie wynalazki i wzory do zastosowań w systemie HCA Kramarz

System HCA KRAMARZ POLSKA - ogrzewanie, chłodzenie absorpcja i akumulacja ciepła - to
innymi słowy, odzysk ciepła ze spalin kominowych, ścieków domowych i przemysłowych oraz absorpcja, pochłanianie i akumulacja ciepła przez zewnętrzne przegrody budynku takie jak fasady i dachy wyposażone w nasze absorbery ciepła i panele absorbujące ciepło

Wynalazek - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - do systemu HCAWynalazek - Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach - do systemu HCAWzór przemysłowy - Łata absorbująca ciepło - do systemu HCAWzór przemysłowy - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - do systemu HCAWynalazek - Panel absorbujący grzewczo-kumulujący - do systemu HCAWynalazek - Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - do systemu HCA


….. HCA system KRAMARZ POLAND - heating, cooling absorption and heat accumulation

Zobacz też ... przykład oraz wybrane znaki towarowe używane przez Kramarz Polska

ALU-PANEL - polski znak towarowy R.294800

ALU-PANEL - polski znak towarowy R.294800

ALU-Bed PANEL - polski znak towarowy R.294801

ALU-Bed PANEL - polski znak towarowy R.294801

ALU-Therm PANEL - polski znak towarowy R.293895

ALU-Therm PANEL - polski znak towarowy R.293895

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - Multifunctional aluminum heating and cooling panel - unijny znak towarowy R.016455404

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - Multifunctional aluminum heating and cooling panel - unijny R.016455404

Zobacz też ... wynalazki i prace z lat poprzednich w zakresie odzysku ciepła ścieków

Patent 198134 na Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków ... więcejPatent 196379 na Ściekowy absorber ciepła ... więcej


Odzysk ciepła ze ścieków


Wynalazki dotyczące absorpcji
ciepła ze ścieków przemysłowych i
domowych usuwanych do kanalizacji
za/i/z pomieszczeń użytkowych budynków.


Opis patentowy PL 198134

Opis patentowy PL 196379
Zobacz też ... wynalazki i prace z lat poprzednich w zakresie pozyskiwania ciepła

Patent 198814 na Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy ... wiecejPatent 207154 na Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadów ... więcej


Pozyskiwanie ciepła z
promieniowania słonecznego i
naturalnej biodegradacji odpadów


Wynalazki dotyczące absorpcji
ciepła ze składowania i kompostowania
odpadów domowych oraz promieniowania
cieplnego słońca przez koncentrację ilości i
wielokrotności wiązki odbieranej i skupianej
promieni świetlnych padających na absorber


Opis patentowy PL 198814

Opis patentowy PL 207154

Zobacz też ... projekty wcześniejsze i najnowsze związane z prowadzonymi pracami

Projekt HCA system ... więcejProjekt ALTERPANEL ... wiecejProjekt POLPANEL ... wiecej


Zobacz też ... system kominowy HCA jako sposób na odzysk ciepła traconego w procesach wentylacji

Zobacz też ... wybrane znaki towarowe systemu HCA i prac badawczo-rozwojowych

HCA to recykling ciepła ... więcej opis, grafika i klasy towarowe znaku towarowegoHCA to czyste powietrze ... więcej opis, grafika i klasy towarowe znaku towarowegoHCA to komin systemowy ... więcejAbsorbery ciepła z różnych środowisk opatentowane w latach poprzednich mające uczestniczyć w Projekcie HCA system


Biologiczny kompostowy absorber ciepła ... więcej opis wynalazku i absorberaSłoneczny heliostacjosferyczny absorber ciepła ... więcej opis wynalazku i absorberaSpalinowy liniowy absorber ciepła ... więcej opis wynalazku i absorbera


zobacz też ... więcej oznaczeń i znaków towarowych naszych absorberów

Odzysk ciepła traconego i zrzutowego z wentylacji, spalin i ścieków - Patenty i wynalazki na odzysk i pozyskiwanie ciepła Kramarz PL

...

Recykling ciepła odpadowego ... więcej

...

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz PolskaTechnologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz PolskaTechnologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska

...

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła ... więcej

...

Zobacz ... nowe Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac i opracowań B+R

Systemy łączenia paneli na click ... więcejSystemy ogrzewania absorpcji i odzysku ciepła ... więcejSystemy paneli solarnych do odbioru ciepła z dachu i fasad ... więcej

...

Zobacz też ... wykazy i spis praw własności intelektualnej i przemysłowej Kramarz

Designs Kramarz Poland (wzornictwo Kramarz Polska) ... więcejInventions Kramarz Poland (wynalazki Kramarz Polska) ... więcejTrademarks Kramarz Poland (znaki towarowe Kramarz Polska) ... więcejPatents Kramarz Poland (patenty Kramarz Polska) ... więcej

...