Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Wynalazki - Historia i kolejność, chronologia ich powstania oraz geneza 

Wynalazki w opisie graficznym i tytułowym ... więcej

Wynalazki i Wzory POWSTAŁE w latach 1992-2019

Spis i wykaz praw w kolejności
zgłoszeń do UPRP i EPO przez twórcę
i uprawnionego KRAMARZ Józef POLSKA
w okresie i na przełomie 20 i 21 wieku obrazujące
zakres prowadzonych przez lata prac badawczo-rozwojowych.

W obszarach i zakresie paneli wielofunkcyjnych
do ogrzewania i chłodzenia wnętrz mocowanych nie tylko na
przegrodach, zasilanych z trzech źródeł (woda, prąd, powietrze)
wykorzystanych także do absorpcji płaszczyznowej ciepła z wnętrz
i z zewnątrz oraz samych absorberów ciepła traconego, zrzutowego a
także wielu innych w różnych dziedzinach techniki i zastosowań ogólnych
i przemysłowych oraz militarnych i zbrojeniowych co do nowych koncepcji broni


Zobacz ... ponad 100 z paruset, częściowo ujawnionych prac i praw do wynalazków

Inventions Kramarz Poland

Inventions Kramarz Poland

WYNALAZKI KRAMARZ POLSKA w kolejności powstania wraz z numerem i tytułem

001 - Sposób wykonywania paneliP.293705

002 - Termiczna listwa panelowaP.336019

003 - Ściekowy absorber ciepłaP.341715

004 - Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowyP.341914

005 - Spalinowy absorber ciepłaP.342677

006 - Dokólna gąsienica samochodowaP.343498

007 - Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnegoP.343785

008 - Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocyP.344417

009 - Sposób technicznej realizacji teleturnieju igrzyska wiedzy XXI wiekuP.344757

010 - Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i
krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań
P.345226

011 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ściekówP.345442

012 - System i urządzenie do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądemP.346435

013 - Sposób i urządzenie do odzyskiwania i odbioru ciepła za pomocą dwutunelowych
ciągów spalinowo-wentylacyjnych oraz komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych
P.362447

014 - Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowejP.364785

015 - Gąsienica wielorzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji trzy-jezdnej, dwu-jezdnej i jedno-jezdnejP.364951

016 - Pancerz komorowy zwłaszcza czołguP.365351

017 - Kadłub piramido-stożkoidalny czołguP.365352

018 - Powietrzno-termiczna listwa panelowaP.382880

019 - Moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia P.383039

020 - Sposób ratowania, wydobywania i podnoszenia rozbitków
morskich urządzeniem operatoinwazyjnym lub samoinwazyjnym
P.383040

021 - Silnik żaglowo-kieratowy z uchylnym płatem żagla
wykorzystujący energię wiatru, słońca, deszczu i konwekcji powietrza
P.383149

022 - Proces technologiczny budowy domów i obiektów niezatapialnych w sposobie i urządzeniachP.383150

023 - Śluza antyterrorystyczna i antyzamachowa oraz
antywłamaniowa i sposób tworzenia nimi obszarów bezpieczeństwa pewnego
P.383151

024 - Sposób pozyskiwania energii cieplnej z odpadów i urządzenie do pozyskiwania energii cieplnej z odpadówP.383489

025 - Sposób zmiany wysokości i sylwetki uzyskany
sposobami budowy przedziałów bojowych załogi czołgu nowej generacji
P.383583

026 - Kadłub tożsamy z wieżą w modelu jednolitym bryły o stałej krzywiźnie, czołgu nowej generacji P.383584

027 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi dla celu
uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji
P.383785

028 - Sposób budowy przedziału bojowego załogi w wersji nowych tulei stempla i
podwyższonego skoku dla celu uzyskania zmiennej charakterystyki wysokości czołgu nowej generacji
P.383786

029 - Tratwa pneumatyczna o obniżonym środku ciężkości i
sposób składania, transportu oraz ekspediowania tratwy w rejon akcji
P.383787

030 - Sposób wytwarzania panela kompozytowego w szczególności
termiczno-akustyczno-grzewczego oraz panel kompozytowy termiczno-akustyczno-grzewczy
P.384253

031 - Sposób wytworzenia obiegu czynnika i ułożenia wężownicy
splecionej w panelach grzewczo-chłodzących oraz układ wężownicy splecionej
P.384272

032 - Sposób plombowego dozowania i wytworzenia nawozu do i w systemach korzeniowych drzew i roślinP.384714

033 - Urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni
płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów
P.385342

034 - Panel-like skirting-type air room heater (aplikacja patentu europejskiego z P.382880)EPO P.382880

035 - Panel unit module and covering fixing method (aplikacja patentu europejskiego z P.383039)EPO P.383039

036 - Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej
w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe akumulatora ciepła
P.388048

037 - Sposób przenoszenia ciepła za pomocą rury
wielowarstwowej oraz rura wielowarstwowa z warstwą przenoszącą ciepło
P.388988

038 - Sposób budowy ciągów spalinowo-wentylacyjnych komina dwutunelowego
za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa

P.391604

039 - Wielofunkcyjny energetyczny panel słonecznyP.424994

040 - Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające
P.425026

041 - Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnieP.425433

042 - Sposób odbioru ciepła z dachu i fasad za pomocą łat
absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach

P.425476

043 - Łańcuch kulisty pływalnyP.425555

044 - Panel absorbujący grzewczo-kumulującyP.425564

045 - Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgająceP.425646

046 - Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła
P.425645

047 - Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasadP.427236

048 - Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych komina dwutunelowego
za pomocą kształtki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa
P.427640

049 - Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła
P.430398

Zobacz też ... wzornictwo przemysłowe związane z wynalazkami Kramarz Polska

Designs Kramarz Poland

Designs Kramarz Poland

WZORY KRAMARZ POLSKA w kolejności ich powstania wraz z numerem i tytułem

001 - Płytka panelowa12167

002 - Listwa panelowaRp.00973

003 - Termiczna listwa panelowaRp.03019

004 - Grzejnikowa listwa podłogowaRp.01545

005 - Forma aluminiowa krawędziowo-płycinowa i jej odmiany, stanowiąca tak nośnik
utrwalonych w niej wzorów okładzin termiczno-akustycznych typu panel, do produkcji wyrobu SYLWIA PANEL
Rp.06736

006 - Panel ścienny i podłogowy termiczno-akustyczny oraz grzewczo-chłodzącyRp.13610

007 - Wall panel and floor acoustic and thermal-heating-cooling000938089-0001

008 - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzącychRp.23222

009 - Krosno malarskieRp.23187

010 - Panel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbującyRp.24815

011 - Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbującychRp.24759

012 - Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbującychRp.25045

013 - Łata absorbująca ciepłoRp.25052

014 - Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbującychRp.25214

015 - Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulującyRp.25046

016 - Krosno malarskieRp.25213

017 - Spalinowy liniowy absorber ciepłaRp.25491

018 - Kaskadowy spiralny absorber ciepłaRp.25423

019 - Łata dachowa absorbująco-akumulująca ciepłoRp.25492

020 - Wieszak wielofunkcyjny panela grzewczo-chłodzącego
Rp.25631

021 - Wieszak wielofunkcyjny systemu grzewczo-chłodzącegoRp.25678

022 - BalustradaRp.25912

023 - Pochwyt BalustradyWp.28413

Zobacz też ... znaki towarowe i ich przeznaczenie w dalszej części wykazu praw

Trademarks Kramarz Poland ... więcej

Trademarks Kramarz Poland

Znaki towarowe spis i wykaz

Zobacz też ... Certyfikaty Licencji wydane na konkretne prawo i na rzecz podmiotu

Licencja z Patentu 200318 na rzecz BAUMIT Sp. z o.o. WrocławLizencja z Patentu 198814 na rzecz INEGER.pl S.A. KrakówLicencja z Patentu 200318 na rzecz Spółdzielnia Mieszkaniowa Łambinowice

...

Licencje Kramarz Polska wybrane przykłady

Patents Kramarz Poland ... zobacz patenty i prawa ochronne

Patents Kramarz Poland

Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne

Zobacz też ... Systemy Kramarz Polska powstałe w wyniku prac i opracowań B+R

Systemy uzbrojenia i konstrukcji zespolonych Kramarz Polska ... więcejSystemy łączenia i montażu paneli click Kramarz Polska ... wiecejSystemy ogrzewania, absorpcji i odzysku ciepła Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... Projekty autorskie Kramarz Polska realizowane obecnie i poprzednio

Projekty Kramarz Polska ... wiecej

Projekty Kramarz Polska
autorskie realizowane przez autora i koordynatora
na przestrzeni lat od roku 2008 do chwili obecnej i w
nazwach i oznaczeniach nadanych przez twórcę i autora

między innymi:

POLPANEL, HCA system, ART-RAM,
ALU system cassette-composite PANEL,
Izery TOP oraz wielu innych systematycznych
w ramach prac badawczo-rozwojowych wynalazcy
absorberów ciepła i paneli grzewczych, chłodzących,
absorbujących i akumulujących ciepło tworzących moduł
podstawowy do budowy systemów grzewczych, chłodzących i
akumulujących ciepło na potrzeby podstawowe człowieka oraz kraju

Zobacz i subskrybuj - nasze najnowsze filmy dodane do playlisty wynalazków i praw