Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaOFERTA - Transfer nowych i nowoczesnych technologii oraz niskoemisyjnych systemów grzewczych i ogrzewania niskoemisyjnego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis naszych wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF


2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm - znak towarowy słowny - drugi 

Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm - znak towarowy słowny ... zobacz spis znaków

Grupa innowacyjnych paneli Alu-Therm

drugi ze znaków słownych uwidocznionych w Projekcie Polpanel

Projekt POLPANEL a w
jego zakresie system POLPANEL
bierze swe początki z opracowań pierwszych
przełomowych wynalazków i zgłoszeń w latach 1999/2000

Sam Projekt techniczno-technologiczny oparty w dalszej części na
szeregu dalszych wynalazkach wykorzystujących pierwszeństwa z lat
poprzednich i całość wzornictwa przemysłowego w zakresie kolejnych modułów
paneli aluminiowych o kolejno dodawanych funkcjach użytkowych, został z powodzeniem
wdrożony w latach 2009/2010 przez twórcę i autora u jednego z wiodących producentów
pod nazwą roboczą: Wielofunkcyjne aluminiowe panele grzewczo-chłodzące alu-therm …

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia znaku towarowego do dodatkowej ochrony II klas

UPRP baza Register Plus -Dane bibliograficzne: Z.498684

Potwierdzenie UPRP zgłoszenia wydzielonego znaku towarowego ... zobacz spis i wykaz znaków

...

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska opracowane w ramach prac B+R ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R


łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R


Zobacz też ... Sposoby i urządzenia do odbioru oraz magazynowania energii cieplnej

Sposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła ... więcej

Najnowsze wynalazki z 2018 roku do systemu HCA

Kaskadowy absorber ciepła

oraz

Sposób odbioru ciepła zrzutowego
ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach ... więcej

Kolejne wynalazki z 2018 roku do systemu HCA

Łata dachowa absorbująca ciepło

oraz

Sposób odbioru ciepła z dachu
za pomocą łat absorbujących ciepło


przy wykorzystaniu masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tych urządzeniach co do jej składu oraz
stanu masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący ... więcej


Wynalazek z 2018 roku do systemu HCA

Panel absorbujący grzewczo-kumulujący


do zastosowania masy pochłaniającej i kumulującej
ciepło oznaczonej w tym urządzeniu co do jej składu oraz
stanu, masą (x) zastosowaną w wielu tego typu urządzeniach w
postaci naszych wynalazków zarówno tych w zakresie paneli jak i
absorberów, których zadaniem jest magazynowanie w nich przejściowo
lub w zewnętrznych akumulatorach ciepła - energii cieplnej do ogrzewania

oznaczony też w naszych pracach badawczo-rozwojowych jako panelowy
absorber ciepła do odbioru i magazynowania energii cieplnej do ogrzewania

Zobacz też ... Wzory przemysłowe paneli, sprzęgu i łącz na click - do systemu HCA

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący ... więcej

Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest
nowy panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący stanowiący część wytworu w formie ukształtowanej profila aluminiowego wyposażonego w kompensatory poprzeczne cieplne do budowy paneli dekoracyjnych budynków.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Fig 1 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym zaznaczony w obrysie linią grubszą wraz z masą kumulacyjną zaznaczoną ukośnie linią cieńszą a Fig. 2 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym, umiejscowiony w wytworze łoża i sprzęgu zaznaczonych linią cieńszą wraz z częścią końcówek wzoru panela zapiętych w sprzęgu na zawiasie łyżkowym, natomiast Fig. 3 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym wraz z częścią końcówek panela spiętych z kolejnymi panelami umiejscowiony w wytworze sprzęgu na podwójnym zawiasie łyżkowym w formie obcego pióra, narysowanym linią cieńszą.

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcejSprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sprzęg łoża nośnego i
paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących stanowiący część wytworu w
formie ukształtowanej profila aluminiowego do budowy paneli dekoracyjnych budynków.

Wzór pokazano na załączonej ilustracji, na której Fig. 1 przedstawia wzór w przekroju poprzecznym, Fig. 2 sam wzór i jego odbicie lustrzane narysowane linią cieńszą, Fig. 3 przedstawia umiejscowienie wzoru w wytworze wraz z częścią końcówki panela zapiętą w sprzęgu na zawiasie łyżkowym.

Cechy istotne wzoru: kształt, jak pokazano na ilustracji.


Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

pod nadaną przez autora i
ich twórcę nazwą anglojęzyczną
oraz logiem i znakiem towarowym

Duo Spoon PANEL

jako najnowszy uniwersalny sposób i system łączenia i montażu paneli po polsku.

Wzór przemysłowy pióra obcego sprzęgającego, przypominający podwójną łyżkę o funkcji zawiasu do łączenia, demontażu czy też serwisowania paneli kasetowych najnowszego kasetowego ogrzewania podłogowego POLPANEL, opracowanego w ramach prowadzonych obecnie prac badawczo-rozwojowych, B+R nad nowatorskim i innowacyjnym systemem HCA (heating cooling absorbing and accumulation system) PL

Zobacz jedno z ciekawszych i nowych rozwiązań do zastosowania w systemie HCA

Zgłoszone do opatentowania w postaci wynalazku, pt. "Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad" tworzącego system odbioru ciepła a także będących w opracowaniu jego dalszych wersji rozwojowych wraz z wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi dla ochrony całości prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze celowym, udoskonalenia horyzontalnej transmisji ciepła słonecznego z nagrzanych części dachu i fasad budynków za pomocą meandra złożonego z jednego przewodu …..

Łata dachowa łamana do odbioru ciepła z pod poszycia dachu i fasad ... więcej

System solarny do odbioru ciepła z dachu i fasad

(podpowierzchniowy z pod poszycia dachu i fasad) tworzy
kilka wynalazków i wzorów przemysłowych, których generalnym
zadaniem jest zastąpienie dotychczasowych naszych rozwiązań i doświadczeń
zebranych w obszarze użytkowania testowego podpołaciowego kolektora powietrznego.

Poziom gotowości technologicznej według TRL lub GEKON systemu i jego
komponentów został zamknięty na ostatnim poziomie gotowości technologii
i jest przygotowany komplementarnie do wdrożeń przemysłowych lub zleconych
odpowiednim podmiotom trzecim w drodze udostępnienia pod Programy i dotacje UE.

System posiada udokumentowane i systematyczne prace badawczo-rozwojowe
oraz testowe w warunkach zbliżonych stosowania do rzeczywistych i użytkowych
oraz odpowiednią ochronę prawną całości rozwiązań dla stworzenia, tzw. monopolu
i wyłączności na rynku w zakresie tego typu i szeregu rozwiązań do pozyskiwania ciepła.

Należy mieć świadomość, że na obecny czas nie możemy ujawnić wszystkich naszych rozwiązań w zakresie ogrzewania, odzysku, absorpcji i kumulacji ciepła, które wynikają z długoletnich prac badawczych i doświadczeń w tej materii - większość z kilkudziesięciu nieujawnianych wynalazków ma obecnie status uśpionych i czeka na odpowiednie zdarzenia i osiągnięcie niezbędnego poziomu technologicznego oraz wiedzy i świadomości, dając nam odpowiedni czas na ich zmaterializowanie i utrwalenie oraz wprowadzenie ich do stanu techniki światowej a następnie możliwej komercjalizacji poszczególnych wyrobów - w zakładkach ujawniono tylko 9 dojrzałych wynalazków z 2018r., których zadaniem jest nie tylko poszerzenie obszaru tej wiedzy ale i szybkie ich zmodelowanie i wdrożenie ...

zobacz też ... opracowanie w zakresie całości systemu HCA w PDF

Zobacz ... system grzewczo-chłodzący POLPANEL i rodzaje ogrzewania POLPANEL

Projekt i system POLPANEL ... więcej

z Projektu POLPANEL
zainicjowanego w 2008 roku
przez autora, koordynatora oraz
wynalazcę paneli grzewczo-chłodzących.


System tego rodzaju ogrzewania i typu paneli grzewczych został pierwszy raz wdrożony do produkcji ciągłej przemysłowej w 2010 roku w wiodącej wówczas tłoczni profili aluminiowych w świecie i Polsce Sapa Aluminium - czego efektem był skończony profil i gotowy panel podłogowy oraz panel ścienny a także profil i panel łoża nośnego przewodów grzewczo-chłodzących (wodnych i elektrycznych) samoistny oraz do mocowań w panelu ściennym co dało początki powstania i konfiguracji najnowszych i alternatywnych systemów grzewczo-chłodzących, takich jak ALTERPANEL oraz HCA.

W części opartych na starszych wynalazkach, dotyczących ogrzewania podłogowego płaszczyznowego czynnikiem niskotemperaturowym w sposób strefowy i sekwencyjny.

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL ... więcej TMSekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL ... więcej TMStrefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL ... więcej TM

...

Zobacz też ... jeden ze słownych znaków towarowych do oznaczenia prac i wyrobów

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący ... więcej znak towarowy UE

w klasie 45
w oznaczeniu polskojęzycznym
paneli wielofunkcyjnych grzewczo-chłodzących

Znak towarowy słowny UE:

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący

dotyczący sposobów i urządzeń w postaci
wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich,
będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy

ustalający markę i pozycję polskojęzyczną znaku i paneli tego typu na rynku UE

zobacz też ... opis, zgłoszenie i bazy

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term ... więcej TM

w klasie 06, 11, 42 i 45
w oznaczeniu polskojęzycznym
paneli wielofunkcyjnych, systemów i grupy ALU-Therm

Znak towarowy słowny:

Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term

dotyczący sposobów i urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz
praw autorskich, będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy
ustalający markę, grafikę i pozycję anglojęzyczną znaku towarowego ALU-Therm PANEL

zobacz też ... opis, zgłoszenie i bazy

zobacz też ... Decyzję UPRP w sprawie znaku

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA ... więcej TM

w klasie 06, 11, 42 i 45
w oznaczeniu polskojęzycznym
prac badawczo-rozwojowych, tzw. B+R

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA

do oznaczania, identyfikowania i rozpoznawania
prac badawczo-rozwojowych i innej wiedzy specjalistycznej
jako tzw. know-how wypracowanego i uzyskanego w ramach
prac B+R nad systemami POLPANEL, ALTERPANEL, HCA i innymi

zobacz też ... opis, zgłoszenie i bazy

zobacz też ... Decyzję UPRP w sprawie znaku


Polskie nowe, zielone, niskoemisyjne technologie oraz polska myśl techniczna HCA

Dlaczego Polskie Technologie ??? ano, bo tworzone i patentowane w Polsce przez Polaka i na jego koszt bez żadnej pomocy z zewnątrz oraz dotacji Państwa Polskiego czy samej Unii Europejskiej - dlaczego Polskie ??? ano, bo chronione na całym terytorium Polski przez UPRP i EUIPO w nazwach i oznaczeniach słownych dla takich tylko technologii produkcji jak, np.: wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo-chłodzących oznakowanych tak znakami towarowymi RP i UE oraz Grupa innowacyjnych paneli ALU-Therm oznakowana znakami towarowymi RP czy też w zakresie wyrobu, panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term oznakowany znakiem towarowym RP oraz dalszymi znakami towarowymi, w zakresie całości tej własności oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad nimi, jak np.: B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA na które twórca tych technologii udzielił już kilkadziesiąt licencji i wystawił certyfikat LICENCJA KRAMARZ POLSKA - honorowany i uznawany przez banki, instytucje, sądy i urzędy skarbowe Państwa, które na jego podstawie dotowało i udzieliło kilkuset milionowych dotacji w postaci bezzwrotnej pomocy wskazanym licencjobiorcom - na ich komercjalizację i wdrożenie oraz wprowadzenie na rynk polski i UE … zobacz licencje

LICENCJE KRAMARZ POLSKA

Polskie technologie w zakresie ogrzewania, odzysku, akumulacji i recyklingu ciepła

Polska technologia ogrzewania płaszczyznowego, niskotemeraturowa panelem grzewczo-chłodzącym - Ogrzewanie niskotemperaturowe Kramarz Polska ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

Polska technologia ogrzewania niskotemperaturowego
panelem ściennym lub podłogowym tworzącym po złożeniu
pola ściany czy podłogi płaszczyznowy i nieakumulacyjny grzejnik
z możliwością sekwencyjnego tworzenia w czasie jego pracy ekranów
emisyjnych i nieemisyjnych w pomieszczeniu. Unikalna i zdokumentowana w
światowym stanie techniki kilku patentami i wzorami przemysłowo-wspólnotowymi.

Kasetowe ogrzewanie podłogowe POLPANEL

Strefowe ogrzewanie płaszczyznowe POLPANEL

Sekwencyjne ogrzewanie niskotemperaturowe POLPANEL


Polska technologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcej

POLSKA TECHNOLOGIA

Odzysku i recyklingu
ciepła z wentylacji i spalin kominowych


Kilkanaście nowatorskich rozwiązań a w tym min.
opatentowane dwa sposoby odzysku oraz trzy urządzenia,
opatentowany sposób budowy komina oraz kształtka kominowa.

Metody i urządzenia kompleksowo rozwiązują odbiór ciepła spalin i
ciepła powietrza usuwanego przewodami wentylacyjnymi z pomieszczeń.

Połączone innowacje odzyskane ciepło zwracają poprzez ciekłe medium do
wymiennikowi ciepła albo bezpośrednio czyste i ogrzane a nawet uzdatnione
powietrze metodą nawiewu wymuszonego bądź naturalnego transportują do tych
samych wnętrz z których usuwane jest wcześniej bądź równolegle powietrze zużyte.

Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcej


POLSKA TECHNOLOGIA

Odzysku i recyklingu
ciepła traconego oraz zrzutowego ścieków


Polska technologia odzysku ciepła ze ścieków -
konkurencyjne oraz znacznie wyprzedzające USA i UK
opracowanie z tej dziedziny wiedzy - traktujące kompleksowo
odzysk energii cieplnej ścieków domowych i przemysłowych oraz jej
ponowne wykorzystanie w instalacjach domowych oraz dalszy i zupełny
przerób tego ścieku na potrzeby podstawowe człowieka, gospodarki i kraju.

Najnowsze wynalazki i wzory przemysłowe w jej zakresie to, między innymi:

Kaskadowy spiralny absorber ciepła oraz Wieloblokowy akumulator ciepła

Polska technologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Akumulacja i recykling ciepła Kramarz Polska


POLSKA TECHNOLOGIA

Akumulacji i magazynowania energii cieplnej

Technologia gromadzenia i magazynowania
energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku
w tym ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
niezbędnej dla funkcjonowania jego mieszkańców a także
samej infrastruktury towarzyszącej, kuchnie, pralnie i inne
to tak obecnie jak wcześniej, główne oraz podstawowe koszty
eksploatacyjne budynku oraz bieżące budżetu jego użytkowników.

Absorbery i akumulatory ciepła
Łaty oraz panele absorbujące i akumulujące ciepło
System HCA (heating, cooling, absorption and accumulation)


System HCA - polski system grzewczo-chłodzący i absorbująco-akumulujący ciepło

HCA … to rodzimy i całkowicie polski system ogrzewania i chłodzenia oraz absorpcji i akumulacji ciepła na potrzeby użytkowe mieszkańców i ich budynków, powstały z połączenia anglojęzycznego od (heating, cooling, absorbing, accumulation) mogący skutecznie konkurować w świecie z stosowanymi dotychczas systemami HVAC jako prostszy, tańszy, bezgłośny i bezobsługowy oraz niezwykle niskoenergetyczny - pochłaniający znikome ilości energii a przy tym nieinwazyjny technicznie i architektonicznie w domy, budynki i budowle zakłóceniem ich wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego - stanowiąc tak sobą dodatkowo elementy ich wykończenia, powstały i utrwalony w dziesiątkach wynalazków i wzorów przemysłowych oraz samych znakach towarowych zgłaszającego - oznaczony z wniosku jego twórcy i autora według międzynarodowej klasyfikacji (nicejskiej) dla znaków towarowych w klasie 11 pod polską nazwą jako … Systemy HCA (instalacje i urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji i akumulacji ciepła)