Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Prawo z Rejestracji NR 24759 Wzoru Przemysłowego na rzecz Kramarz 

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących ... więcej

ŚWIADECTWO REJESTRACJI i PRAWO z REJESTRACJI NR 24759

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT.

Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

wystawione w dniu 11.12.2018r. przez UPRP

Ochrona wzoru trwa od dnia 29 marca 2018 roku

więcej na temat sprzęgu "Spoon-click"

zobacz też ... kompletny scan Prawa z Rejestracji NR 24759

zobacz też ... nasze systemy i sposoby łączenia paneli na click

Świadectwo dokonania i rejestracji wzoru przemysłowego oraz Prawo z Rejestracji

Wzór przemysłowy - Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących - przykład

Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego PL 24759 w PDF

UPRP baza Register Plus - Dane bibliograficzne: Wp.26422

PRAWO z REJESTRACJI NR 24759 wzoru przemysłowego pt. "Sprzęg łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących" na rzecz KRAMARZ POLSKA ... więcej

Definicja legalna i prawna wzoru przemysłowego:

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu albo przez jego ornamentacje. Wytworem zaś jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych - ogólnie, ochroną objęty jest wyłącznie kształt nadany przez cechy nietechniczne a jedynie wyszczególnione w ustawie i rozporządzeniu, stanowiące o jego indywidualności i twórczym charakterze.

Zobacz też z przykładu inne rejestrowane przez i na naszą rzecz wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy - Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - Prawo z Rejestracji NR 23222Wzór przemysłowy - Krosno malarskie - Prawo z Rejestracji NR 23187Wzór Wspólnotowy No 000938089-0001 - Wall panel and floor acoustic and thermal-heating-cooling

Zobacz też znaki towarowe obejmujące w klasie 45 tworzone tu wzory przemysłowe

Unijne Prawo Ochronne No 016455404 nak towarowy słowny - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzącyPrawo Ochronne NR 294226 na znak towarowy słowno-graficzny - Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzącyPrawo Ochronne NR 293895 na znak towarowy słowno-graficzny - ALU-Therm PANEL

Zobacz też jak wygląda przykładowa Licencja na wzór przemysłowy z lat ubiegłych

LICENCJA Pełna KRAMARZ POLSKA z Prawa Rejestracji NR 13610 na rzecz Albatros Aluminium Sp. z o.o. (przykład z 2011 roku do umowy licencji z 23.12.2011r.)LICENCJA PEŁNA KRAMARZ POLSKA na wzór wspólnotowy No 000938089-0001 pod tytułem: "Wall panel and floor acoustic and thermal-heating-cooling" PRAWO z REJSTRACJI Wzoru Wspólnotowego No 000938089-0001 udzielona na rzecz ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o. POZNAŃ w 2011 rokuLICENCJA PEŁNA KRAMARZ POLSKA z wzoru wspólnotowego na rzecz Albatros Proaluminium Sp. z o.o. w Wałczu z 2012 roku

Zobacz też wynalazki w których wzór przemysłowy ma lub może mieć zastosowanie

Sposób łączenia paneli za pomocą pióra łyżkowo-sprzęgającego oraz pióro łyżkowo-sprzęgające - wynalazek z 2018 rokuSposób łączenia paneli za pomocą za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające - wynalazek z 2018 rokuPanel absorbujący grzewczo-kumulujący - wynalazek z 2018 roku

...

Zobacz też wynalazki i patenty oraz ich udział w Projektach HCA i recyklingu ciepła

HCA to komin systemowy ... więcejHCA to recykling ciepła ... więcejHCA to czyste powietrze ... wiecej

...

Zobacz też referencje i dokumenty urzędowe z badania stanu techniki oraz decyzje

Decyzja UPRP o udzieleniu Prawa Ochronnego na znak towarowy 482125 ... więcejSprawozdanie UPRP o stanie techniki wynalazku P.425645 - o zdolności patentowej wynalazku ... więcejReferencje Centrum Innowacji Akceleratora Technologii ... więcej

...

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła ... więcejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcej

...

Zobacz inne - Prawa Ochronne na zarejestrowane znaki towarowe na rzecz Kramarz

wybrane jako przykład z okresu i lat od 2008 w postaci kompletnego skanu świadectwa i prawa ochronnego RP i UE z wykazem klas towarowych do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE w przypadku wskazanym znaków UE przez uprawnionego ze znaku KRAMARZ Józef POLSKA

Znak towarowy "POLPANEL" R.223927 - PRAWO OCHRONNE NR 223927

Znak towarowy "ALU-Therm PANEL" R.293895 - PRAWO OCHRONNE NR 293895

Znak towarowy "Wielofunkcyjny PANEL grzewczo-chłodzący" R.294226 - PRAWO OCHRONNE NR 294226

Znak towarowy "ALU-PANEL" R.294800 - PRAWO OCHRONNE NR 294800

Znak towarowy "ALU-Bed PANEL" R.294801 - PRAWO OCHRONNE NR 294801

Znak towarowy "ART-RAM" R.312970 - PRAWO OCHRONNE NR 312970

Znak towarowy "LICENCJA KRAMARZ POLSKA" R.314081 - PRAWO OCHRONNE NR 314081

Znak towarowy "B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA" R.318602 - PRAWO OCHRONNE NR 318602

Znak towarowy "Panel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term" R.318603 - PRAWO OCHRONNE NR 318603

Znak towarowy UE "wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący" R.016455404 - PRAWO OCHRONNE 016455404

Zobacz ... Systemy Kramarz Polska - rezultat trwałych i systematycznych prac B+R

Systemy Kramarz Polska ... więcej

Systemy Kramarz Polska
powstałe w wyniku prac B+R


łączenia paneli na click czy też zaklik,
odbioru ciepła systemem paneli solarnych
wyposażonych w nowe ogniwa fotowoltaiczne
w sposób skoncentrowany, dawki promieniowania x 2

ogrzewania, absorbcji i akumulacji ciepła,
odzysku i recyklingu ciepła traconego i zrzutowego,
uzbrojenia i konstrukcji zespolonych oraz wielu innych

Patentowane i chronione
wzorami przemysłowymi oraz znakami towarowymi PL i UE
przez i na rzecz KRAMARZ POLSKA w zakresie całości prac B+R


Zobacz też ... Licencje Kramarz Polska udzielone w latach ubiegłych w ramach POIG

Wybrane przykłady Licencji Kramarz Polska udzielonych w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - zarówno te dobre jak i nietrafione, którymi podmioty trzecie posłużyły się w celach pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej - Certyfikaty i Licencja wyłączne, niewyłączne, ograniczone i obiektowe na konkretne przedmioty prawa przemysłowego

Licencje Kramarz Polska ... więcej


LICENCJA KRAMARZ POLSKA

Certyfikaty Licencji Kramarz Polska
wystawione do umów licencyjnych na
rzecz wskazanego z nazwy podmiotu oraz
prawa wyłącznego i zakresu udzielonej licencji

Przykłady wybrane

licencja wyłączna, licencja niewyłączna,
licencja ograniczona i licencja obiektowa

na wynalazek, wzór przemysłowy, znak towarowy,
know-how, prace B+R oraz autorskie prawa majątkowe

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R i polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologie Kramarz Polska ... więcej

Technologie Kramarz Polska

to między innymi:

Technologia odzysku ciepła
ze ścieków bytowych i przemysłowych

Technologia odzysku ciepła
z wentylacji wnętrz i spalin kominowych

Technologia gromadzenia i magazynowania
energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku

Technologia recyklingu ciepła
odpadowego i traconego w procesach użytkowych


Zobacz też ... zgłoszone do ochrony znaki towarowe związane z obiektem testowym

Grafika znaku towarowego - Magdalena ..... Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA

Magdalena ….. Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA

Grafika znaku towarowego - Magdalena ..... Domki w Górach Izerskich

Magdalena ….. Domki w Górach Izerskich

Grafika znaku towarowego - Magdalena ..... Pokoje w Górach Izerskich - więcej opis znaku towarowego

Magdalena ….. Pokoje w Górach Izerskich

Grafika znaku towarowego - Magdalena ..... Noclegi w Górach Izerskich - więcej opis znaku towarowego, przykład

Magdalena ….. Noclegi w Górach Izerskich

Grafika znaku towarowego - Magdalena ..... Apartamenty w Górach Izerskich

Magdalena ….. Apartamenty w Górach Izerskich

Zobacz też "Projekt Izery TOP" realizowany w miejscu i we współpracy z nami

Projekt Izery TOP ... więcej


Projekt Izery TOP

Promocji regionu oraz
ochrona środowiska naturalnego
Gór Izerskich z zastosowaniem technologii HCA


Niskoemisyjnego ogrzewania POLPANEL i jego 3 wersji oraz
recyklingu ciepła traconego w wyniku spalania i zrzutu ścieków a
także odbioru ciepła słonecznego i jego kumulacji przez nasłonecznione
części dachów i fasad budynków służących do wynajmu miejsc noclegowych.Projekt Izery TOP