Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Nasze wynalazki - stare, nowe i najnowsze - użytkowe, cywilne i militarne 

Wdrożenie wynalazków, album ...


Wynalazki Kramarz Polska


Wynalazki jawne - wykaz i spis katalogowy
naszych wynalazków według dat pierwszeństwa.
Opisy wybranych przykładów dokumentacji wynalazków i
wydanych na nie dokumentów patentowych oraz opisów patentowych

dalej wykaz wynalazków według bazy UPRP 01-10 ...

dalej wykaz wynalazków według bazy UPRP 11-20 ...

dalej wykaz wynalazków według bazy UPRP 21-30 ...

dalej wykaz wynalazków według bazy UPRP 31-40 ...

SPIS i WYKAZ aktualny wynalazków KRAMARZ POLSKA


Najnowsze wynalazki

Zgłoszenie P.425433
Panel wielofunkcyjny mobilny horyzontalnie i wertykalnie
Fragmenty opisu, wyciąg, potwierdzenie zgłoszenia, data, logo i znaki towarowe, ulotki i foldery, oferta

... więcej

Zgłoszenie P.424994
Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny
Fragmenty opisu, wyciąg, potwierdzenie zgłoszenia, data, logo i znaki towarowe, ulotki i foldery, oferta

... więcej

Zgłoszenie P.425026
Sposób łączenia paneli za pomocą łoża nośnego sprzęgającego oraz łoże nośne sprzęgające
Fragmenty opisu, wyciąg, potwierdzenie zgłoszenia, data, logo i znaki towarowe, ulotki i foldery, oferta

... więcej

Wykaz wynalazków jawnych

Wykaz wynalazków od 01 do 10
według dat pierwszeństwa zgłoszeń do UPRP, MON-u, ABW i innych zobowiązanych prawem …

... więcej

Wykaz wynalazków od 11 do 20
według dat pierwszeństwa zgłoszeń do UPRP, MON-u, ABW i innych zobowiązanych prawem …

... więcej

Wykaz wynalazków od 21 do 30
według dat pierwszeństwa zgłoszeń do UPRP, MON-u, ABW i innych zobowiązanych prawem …

... więcej

Wykaz wynalazków od 31 do 40
według dat pierwszeństwa zgłoszeń do UPRP, MON-u, ABW i innych zobowiązanych prawem …

... więcej

Wykaz anglojęzyczny wynalazków
Według dat pierwszej publikacji i systematyki WIPO oraz WRLDWIDE DATABASE

... więcej

Wybrane skróty wynalazków, komentarz i rysunek wynalazku

Skrót wynalazku PL388048
Sposób odbioru, kumulowania i zwrotu energii cieplnej
w obiektach naziemnych oraz moduły gruntowe akumulatora ciepła

skrót opisu wynalazku, komentarz do wynalazku oraz rysunki wynalazku

... więcej

Skrót wynalazku PL385342
Sposób i urządzenie do usuwania śniegu z różnych powierzchni
płaskich i spadzistych, zwłaszcza traktów komunikacyjnych i dachów

skrót opisu wynalazku, komentarz do wynalazku oraz rysunki wynalazku

... więcej

Wybrane przykłady i opisy naszych wynalazków oraz innowacji

Opis wynalazku PL 345226
Metoda i urządzenie do przeformowywania jednoczesnego i trwałego powierzchni i
krawędzi arkusza, formatki płyty pilśniowej zwłaszcza porowatej dla jej nowych zastosowań

opis, zastrzeżenia patentowe i rysunki, dokument patentowy oraz opis patentowy w wersji pdf.

... więcej

Opis wynalazku PL 345226
Sposób i urządzenie do odzyskiwania ciepła odpadowego ścieków
opis, zastrzeżenia patentowe i rysunki, dokument patentowy oraz opis patentowy w wersji pdf.

... więcej

Opis wynalazku PL 343785
Sposób i urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego
opis, zastrzeżenia patentowe i rysunki, dokument patentowy oraz opis patentowy w wersji pdf.

... więcej

Opis wynalazku PL 344417
Heliostacjosferyczny absorber ciepła, urządzenie małej i dużej mocy
opis, zastrzeżenia patentowe i rysunki, dokument patentowy oraz opis patentowy w wersji pdf.

... więcej

Opis wynalazku PL 341914
Wielofunkcyjny listwowy grzejnik podłogowy
opis, zastrzeżenia patentowe i rysunki, dokument patentowy oraz opis patentowy w wersji pdf.

... więcej

Zobacz też ... reklamówki i opisy prac badawczo-rozwojowych z lat 2010-18 w PDF

2010 rok B+R POLPANEL w PDF

2011 rok B+R i wdrożenia POLPANEL w PDF

2013 rok B+R TRL i zastosowania paneli ALU w PDF

2017 rok geneza i skrót opisu B+R ALTERPANEL i HCA w PDF

2018 prace badawczo-rozwojowe, oznaczenia i prawa część 01 w PDF

Inne - Potwierdzenia UPRP, EUIPO, EPO i WIPO zgłoszeń własności intelektualnej

Potwierdzenie EUIPO zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej 016455404 słownego „Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący” - KRAMARZ POLSKAPOLPANEL ALU system - KRAMARZ POLSKALICENCJA KRAMARZ POLSKA - KRAMARZ POLSKA


Zobacz więcej ... potwierdzeń i ich opisów

Najnowsze wzory przemysłowe dotyczące wielofunkcyjnych paneli alu-therm i B+R

Łoże aluminiowe nośne dla przewodów grzewczo-chłodzących - KRAMARZ POLSKAPanel kompozytowy grzewczo-chłodzący-absorbujacy - KRAMARZ POLSKASprzęg łyżkowo-zaklikowy łoża nośnego i paneli grzewczo-chłodzących-absorbujacych - KRAMARZ POLSKA


Zobacz więcej ... wynalazków, wzorów i ich opisów

Logotypy i grafika do oznakowania wybranych wynalazków oraz prac B+R nad nimi

Wielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący - KRAMARZ POLSKAWielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny - KRAMARZ POLSKAALU spoon-click PANEL - KRAMARZ POLSKA


Zobacz więcej ... znaków towarowych i ich opisów

Zobacz ... patenty i prawa ochronne, systemy, wynalazki, absorbery, znaki, foldery

Patenty Kramarz - Patenty, pierwszeństwa i prawa ochronne własności intelektualnej KRAMARZ Józef POLSKAZnaki towarowe Kramarz (Trademark) - Znaki towarowe słowne, słowno-graficzne, graficzne i logotypy KRAMARZ Józef POLSKAAbsorbery Kramarz - absorbery ciepła z różnego środowiska - spalinowy, ściekowy, dachowy, kaskadowy, słoneczny, płaszczyznowy, kumulacyjny itd. KRAMARZ Józef POLSKA

...

Zobacz też ... jedne z ostatnich i najnowszych do pozyskiwania energii cieplnej HCA

Sposób odbioru ciepła z dachu za pomocą łat absorbujących ciepło oraz łaty absorbujące ciepło w kilku wersjach - wynalazek 2018 rokuŁata dachowa łamana do odbioru ciepła z dachu i fasad - wynalazek z 2018 roku do systemu HCASposób odbioru ciepła zrzutowego ścieków za pomocą kaskadowego absorbera ciepła oraz kaskadowy absorber ciepła - wynalazek z 2018 roku do systemu HCA

...

Zobacz więcej ... uaktualniony spis i wykaz ponad 100 praw własności przemysłowej

Zobacz też ... nasze licencje udzielone poważnym partnerom z naszych Patentów

Licencja na rzecz BAUMIT z Patentu NR 200318Licencja na rzecz INTEGER.pl S.A. z Patentu NR 198814Licencja na rzecz BAUMIT z Patentu NR 195174

...

Zobacz też ... inne ujawnione wynalazki i patenty w zakresie militarnym z Projektu X

Projekt koncepcyjny polskiego czołgu nowej generacji X ... więcej opis projektu

Wynalazek 014 i Patent NR 205162 - zespół trakcyjny czołgu nowej generacji x

Wynalazek 015 i Patent NR 205164 - zespół trakcyjny czołgu nowej generacji x

Wynalazek 016 i Patent NR 205165 - pancerz komorowy czołgu nowej generacji x

Wynalazek 017 i Patent NR 205163 - kadłub prostoliniowy czołgu nowej generacji x

Wynalazek 025 i Patent NR 208545 - zmiany wysokości czołgu nowej generacji x

Wynalazek 026 i Patent NR 208546 - kadłub krzywoliniowy czołgu nowej generacji x

Wynalazek 027 i Patent NR 208542 - przedział bojowy załogi czołgu nowej generacji x

Wynalazek 028 i Patent NR 208547 - przedział bojowy załogi czołgu nowej generacji x

więcej ... Projekt X

więcej ... Projekt X w PDF

Zobacz też, prawa autorskie i wzory przemysłowe na absorbery ciepła systemu HCA

jako przedmioty prawa autorskiego, zgłoszone do dodatkowej ochrony prawa przemysłowego w 2019 roku dla potrzeb polskiego systemu HCA - następcy sumującego prace badawczo-rozwojowe w zakresie realizowanych Projektów POLPANEL, ALTERPANEL i ALU system cassette-composite PANEL - ustalone tak wcześniej w nazwie: spalinowy, ściekowy, kaskadowy i dachowy absorber ciepła

Kaskadowy spiralny absorber ciepła ... więcejSpalinowy liniowy absorber ciepła ... wiecejŁata dachowa absorbująco-akumulująca ciepło ... więcej

...

Inne ... dedykowane do systemu HCA wynalazki i znaki w zakresie akumulacji ciepła

Wynalazek z 2019r. - Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła ... więcej


Najnowsze wynalazki z 2019 roku

Sposób akumulacji ciepła zrzutowego ścieków za pomocą
wieloblokowego akumulatora ciepła oraz wieloblokowy akumulator ciepła


Najnowsze rozwiązanie i akumulator ciepła do
przychwytywania ciepła ścieków oraz akumulacji
fazowej i stopniowej ciepła w masie akumulacyjnej X
poszczególnych bloków akumulatora płaszczyznowego

Akumulacja ciepła i akumulator ciepła
do zastosowań w polskim systemie HCASystem absorbująco-akumulujący ciepło ... więcej

Znak towarowy słowny

System absorbująco-akumulujący ciepło

Znak towarowy słowny składa się z nazwy System absorbująco-akumulujący ciepło i dotyczy sposobów oraz urządzeń w postaci wynalazków i wzorów przemysłowych oraz praw autorskich w zakresie absorberów ciepła, paneli do absorpcji ciepła oraz akumulatorów ciepła tworzących ten system, będący tak rezultatem i efektem prac badawczo-rozwojowych zgłaszającego twórcy tego systemu i w tej nazwie, ujętego tak w rozwiązaniach autorskich tegoż.

W klasach towarowych: 06, 11, 42 i 45 na rzecz KRAMARZ Józef POLSKA

Absorpcja i akumulacja ciepła
na potrzeby systemu HCA i innych

Zobacz też ... Technologie Kramarz Polska oraz prace B+R - polska myśl techniczna

powstała w ciągu systematycznych prac badawczo-rozwojowych, ustalona i ujawniona w dziesiątkach patentów w zakresie odbioru i odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych, wentylacji wnętrz i pomieszczeń, spalin kominowych i innych procesów użytkowych w tym naturalnych, rozkładu materii - zdefiniowana przez twórcę i autora technologii, koncepcji i myśli jako recykling ciepła

Technologia odzysku ciepła ze ścieków bytowych i przemysłowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcejTechnologia odzysku ciepła z wentylacji wnętrz i spalin kominowych - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcejTechnologia gromadzenia i magazynowania energii cieplnej na potrzeby użytkowe budynku - Recykling ciepła Kramarz Polska ... więcej

...

Zobacz też ... Znak towarowy słowny B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA R.318602

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny do oznaczeń rezultatu i efektu prac badawczo-rozwojowych oraz licencji

B+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny ... więcej


Zobacz też ... Najnowsze filmy utrwalonych na playliście nowych wynalazków i praw