Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz oferty oraz jak trafić do Kramarz PolskaTECHNOLOGIA recyklingu ciepła odpadowego i traconego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


EUIPO

Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

Transfer praw ...

Innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne w postaci:

własności wyłącznej przemysłowej z patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych, know-how oraz praw autorskich do podmiotów i osób trzecich udostępnimy pod dotacje UE i Konkursy

Wykorzystaj szansę:

Poral Funduszy Europejskich

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Stan TECHNIKI


RECYKLING ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


SPIS naszych wynalazków i PRAW


Magazynowanie ENERGII CIEPLNEJ


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

RELACJA ze spotkania w Świeradowie Zdroju odnośnie uczestnictwa w POWERTY Interreg Europe

...Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Bezklejowe suche mocowanie pokryć wielofunkcyjnych paneli ALU ... 

PATENT PL 200284 - PANEL UNIT MODULE AND COVERING FIXING METHODMetoda w sposób daleko innowacyjny wkracza w nawyki dotychczasowego
mocowania trwałego tj. klejenia przy użyciu preparatów chemicznych wszelkich
pokryć i warstw ozdobnych okładzin i paneli wykończeniowych do naszych wnętrz.

Ponadto, pozwala w czasie ich użytkowania na zmianę pokryć na każde dowolne
i będące na czasie czy też zależne i komponowane z całością zmiennego wystroju.


System paneli ALU-Design
opracowany w całości przez jego
twórcę Kramarz Józef Polska do zastosowań
w całej grupie innowacyjnych paneli ALU-Therm PANEL
służących zwłaszcza do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.


Sposób na wymianę pokryć i zmianę wystroju wnętrz systemem paneli ALU-Design

Patent 200284 - zobacz więcej patentów i praw wyłącznych w opracowaniu Kramarz Polska


MODUŁ JEDNOSTKOWY PANELA i SPOSÓB MOCOWANIA POKRYCIA

OPIS WYNALAZKU PL383039 - z daty 30.07.2007r.
DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 200284

KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest moduł jednostkowy panela i sposób mocowania pokrycia na jego obu lub czterech wąskich krawędziach bocznych oraz powierzchni czołowej, naciągnięciem i zapięciem tego pokrycia za pomocą klucza w zamkach boków panela.

Znane są i ujawnione moduły paneli termiczno-akustycznych, grzewczo-chłodzących i powietrzno-termicznych w polskich opisach wynalazków PL336019 oraz PL341914 a także PL382880 gdzie w dwóch pierwszych pokrycie czy wykończenie powierzchni czołowych i bocznych modułu w postaci listwy panelowej wykonane jest metodą PL345226 klejenia warstwy dekoracyjnej na nośniku panela w postaci płyty pilśniowej lub zadanego profilu aluminiowego a w trzecim z tych opisów panel został przygotowany do nowego sposobu mocowania pokrycia.

Znane są też w stanie techniki rozwiązania takie jak PL313885 w postaci płyty warstwowej ściennej rozwiązującej problem sztywności jej połączeń lub PL332966 w postaci konstrukcji złącza paneli oraz sposobu jej wykorzystania rozwiązującej problem sprzęgania paneli ze sobą i ze szkieletem budynku albo PL62507 w postaci elementu ściennego jako wzoru użytkowego charakteryzującego się złączem konstrukcyjnym dla jego mocowania do ścian a także EP2004106663 w postaci elastycznego systemu modułów do przykrywania ścian, które w sumie koncentrują się na sposobach ich łączenia i połączenia ze ścianą.

Rozwiązania te jak i wszystkie znane dotychczas w tej dziedzinie wykończenia wnętrz za pomocą różnego rodzaju i przeznaczenia okładzin tak ściennych jak i podłogowych wykorzystują w procesie technologicznym ich tworzenia metodę klejenia lub nanoszenia warstwy dekoracyjnej czy ochronnej co czyni je trwale skończonymi w zakresie raz nałożonej warstwy tak ochronnej jak i dekoracyjnej bez możliwości jej wymiany.

Dotychczasowe sposoby i metody nie dają bowiem możliwości wymiany tej warstwy a co najwyżej umożliwiają jej regenerację lub odnowienie w zakresie tej samej warstwy poprzez jej cyklinowanie, malowanie, pranie lub ponowne przeklejenie czy naniesienie całkowicie nowej warstwy co w warunkach mocowania i użytkowania tych rozwiązań jest niezwykle trudne i uciążliwe nadto czasochłonne, nieefektywne i bardzo drogie.

Celem wynalazku w budowie jednostki podstawowej modułu panela oraz sposobie mocowania pokrycia, warstwy dekoracyjnej tego panela jest wyeliminowanie całkowite z procesu technologicznego dotychczasowych metod oraz sposobów klejenia czy też nanoszenia warstw dekoracyjnych ozdobnych poprzez zastąpienie ich nową oraz suchą metodą ich nanoszenia, naciągania i zamocowania w sposób trwało-wymienny na tej jednostce modułu, który w połączeniu z innymi tworzy złożone pole ściany lub podłogi i którego warstwę dekoracyjną w każdym czasie będzie można zmienić.

Istota rozwiązania zastosowanego w konstrukcji modułu panela polega na tym, że oba lub cztery wąskie obrzeża, boki tego modułu zostały wyposażone w zamki o kształcie odbitym klucza, charakterystyczne wąskim gardłem, natomiast sam sposób mocowania pokrycia, warstwy dekoracyjnej, ozdobnej, ochronnej polega na jej naciągnięciu i zaciśnięciu jej brzegów za pomocą klucza lub linki nylonowej we wnętrzu tych zamków tak aby pokrycie pozostawało trwale w stanie naprężonym na powierzchni czołowej i dwóch lub czterech bocznych zastosowanego nośnika modułu jednostkowego panela.

Korzystnie dla modułu jest jeżeli został on wyposażony w dodatkowe zamki rozmieszczone w podstawie modułu służące tak do jego osadzania, mocowania na podłożu pola.

Korzystnie dla modułu jest jeżeli został on wyposażony w dodatkowe zamki rozmieszczone na krawędzi wewnętrznej modułu służące tak do mocowania jego komponentów oraz różnych części składowych, wewnętrznych i ukrytych we wnętrzu tego modułu.

Korzystnie dla sposobu jest jeżeli zastosowany klucz lub linka mocująca pokrycie tego modułu daje się usunąć z zamków tak aby umożliwić zmianę pokrycia na inne i nowe.

Korzystnie dla sposobu jest, że zunifikowany system zamków oraz ich rozmieszczenie w module umożliwia mocowanie każdorazowe pokrycia tego modułu w trojaki sposób.

Korzystnie dla modułu i sposobu jest jeżeli zamek posiada wewnątrz wąskie gardło na którym blokuje się wciśnięta linka lub klucz, uniemożliwiające wysuwanie się pokrycia z jego zamocowania w sposób samoistny bez użycia siły i narzędzia do tego celu.

Korzystnie dla modułu i sposobu jest, że system zamków panela pozwala na mocowanie nim pokrycia w formie wielowarstwowej, złożonej tak z różnych warstw.

Korzystnie dla modułu i sposobu jest, że system zamków zewnętrznych boku panela może być dodatkowo wykorzystywany do łączenia na obce pióru jednostek modułu.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony w rysunku na którym Fig.1 przedstawia nośnik w postaci wybranego profila modułu jednostkowego panela w rozdzieleniu od pokrycia zaznaczonego linią przerywaną w przekroju poprzecznym a Fig.2 nośnik po zamocowaniu pokrycia w zamkach zewnętrznych boku panela za pomocą linki, natomiast Fig.3 nośnik panela wraz z zamocowanym pokryciem, osadzony tak na podłożu stanowiącym podstawę i stelaż w postaci płyty termiczno-izolacyjnej zaś Fig.4 przekrój poprzeczny wybranego fragmentu i szczegółu modułu wraz z zamocowanym w jego wnętrzu komponentem, który wraz z tym nośnikiem i modułem został osadzony na podłożu pola ściany a także przekroje poprzeczne szczegółu zamka, linki i klucza.

P r z y k ł a d : I

Moduł jednostkowy panela (1) wykonany z nośnika (6) w postaci zadanego profila aluminiowego posiada na swym wąskim obrzeżu trzy zamki (3) z których jeden jako zewnętrzny służy do mocowania pokrycia (2) za pomocą klucza (4) lub linki (5) a drugi u podstawy panela do jego mocowania i zespolenia z podłożem (7) natomiast trzeci wewnętrzny do mocowania i zespolenia z nim komponentów (8) tak aby całość panela skończona jako jednostka modułu mogła zostać rozmieszczona wraz z innymi na polu ściany lub podłogi albo sufitu (9) przy możliwym i dodatkowym wykorzystaniu zamka zewnętrznego (3) charakterystycznego wąskim gardłem (10) do łączenia tych jednostek modułu w skończoną całość za pomocą obcego pióra o charakterze obustronnym klucza i w takiej kolejności, która pozwoli na odwrotny demontaż całości tego pola (9).

P r z y k ł a d : II

Sposób mocowania pokrycia (2) w postaci warstwy dekoracyjnej panela na jego powierzchni czołowej oraz obu albo czterech wąskich obrzeżach, krawędziach modułu (1) odbywa się poprzez jej naciągnięcie w kierunku wąskich obrzeży panela i zapięcie jej w zamkach (3) za pomocą klucza (4) lub linki (5) w sposób suchy bez użycia kleju i substancji chemicznych, tworząc tak bezpieczne i pewne połączenie o charakterze mocowania na zacisk do użycia wielokrotnego co czyni sposób odwrotnie powtarzalnym dla dalszych potrzeb wymiany zużytego pokrycia (2) i zamiany na inne pokrycie (2) lub usunięcia całkowitego pokrycia (2) bez uszkodzeń fizyko-mechanicznych modułu jednostkowego panela (1) i całego pola (9).

Moduł jednostkowy panela oraz sposób mocowania na nim pokrycia pozwala w obecnym stanie wiedzy stosować wszystkie znane materiały wykończeniowe poprzez takie jak naturalne w postaci wszelkiego rodzaju oklein, obłogów i fornirów, papieru i kartonu oraz tkanin materiałowych do skór naturalnych włącznie oraz całą gamę sztucznych w postaci odwzorowanych foli termoplastycznych dowolnego rysunku i ornamentu, skór sztucznych gładkich i tłoczonych poprzez wszelkiego rodzaju tapety do foli metalizowanych włącznie co przy sposobie ich mocowania pozwala użytkownikowi na ich wymianę czy zmianę na każdy inny i dowolny rodzaj znanych oraz nieznanych pokryć.

Znamiennym w tym sposobie jest, że ten sam sposób pozwala na mocowanie pokryć wielowarstwowych bez konieczności zastosowań spoin klejowych co pozwala tak w trakcie samej produkcji jak i użytkowania na dowolną konfigurację warstw pokrycia czyli składania, zmiany i wymiany na każde konieczne jak np. folie termo-izolacyjne kierunkowe, folie aluminiowe, folie próżniowe, folie przeciwogniowe oraz / i wielu innych niejawnych o różnym przeznaczeniu i zastosowaniu dla wielu dalszych potrzeb.

Oznacza to, że wynalazki w swej istocie poza radykalną zmianą już samego procesu tak technologicznego jak i ich produkcji wnoszą sobą nowy wkład w sferę i dziedzinę wykończenia wnętrz oraz ich remontów i renowacji bowiem nie tylko skracają czas i nawyki tych remontów ale dodatkowo kończą z wszelkimi niedogodnościami związanymi z ich uciążliwością, hałasem, brudem i wyłączeniem pomieszczeń z użytkowania bowiem sam sposób mocowania oraz zmiany pokrycia to technologia całkowicie sucha i bez użycia chemii co dodatkowo tworzy wyrób oraz sam sposób zgodnym z naturą i środowiskiem naturalnym człowieka - nie zanieczyszczającym też tego środowiska bo użyte materiały mogą ulegać biodegradacji a dobór pozostałych daje się recyklować.

Wynalazki należą do grupy z zakresu podstawowych potrzeb ludzkich i mogą mieć powszechne zastosowanie w procesach produkcyjnych wszelkiego rodzaju okładzin do wnętrz w tym okładzin wiodących POLPANEL a same wyroby zastosowanie szerokie w nowym i starym budownictwie jako materiały wykończeniowe ścian i podłóg oraz sufitów lub elementy konstrukcyjne ścian działowych i przepierzeń biurowo-bankowo-handlowych a także innych wymagających wysokiej izolacji termicznej, akustycznej lub ogniowej czy też ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń użytkowych zwykłych bądź też specjalnych albo specjalnego przeznaczenia jako, że możliwość zastosowania pokryć wielowarstwowych stwarza daleko idące możliwości w tych i innych zakresach.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENTS CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Moduł jednostkowy panela, znamienny tym, że dwa lub cztery wąskie boki, brzegi zewnętrzne nośnika (6) modułu (1) posiadają zunifikowane zamki (3) o wąskim gardle (10) i kształcie odbitym klucza (4) oraz główki linki (5) w których mocowane jest jedno lub wielowarstwowe pokrycie (2).

2. Moduł jednostkowy panela według zastrz.1, znamienny tym, że posiada u swej podstawy dodatkowe zunifikowane zamki (3) służące do jego osadzania i mocowania na podłożu, płycie termiczno-izolacyjnej (7) pola ściany lub podłogi albo sufitu (9).

3. Moduł jednostkowy panela według zastrz.1, znamienny tym, że posiada na krawędzi wewnętrznej modułu (1) dodatkowe zunifikowane zamki (3) służące do mocowania w jego wnętrzu komponentów (8) skończonego panela.

4. Moduł jednostkowy panela według zastrz.1, znamienny tym, że wąskie gardło (10) zamka (3) blokuje wciśniętą linkę (5) i klucz (4) w sposób zapobiegający rozwarstwieniu lub rozprężeniu albo odłączeniu się pokrycia (2) od modułu (1) w sposób samoistny.

5. Moduł jednostkowy panela według zastrz.1, znamienny tym, że system zamków (3) może i mocuje pokrycie (2) złożone z wielu różnych nie sklejonych ze sobą warstw.

6. Moduł jednostkowy panela według zastrz.1, znamienny tym, że system zamków (3) może być dodatkowo wykorzystywany do łączenia ze sobą modułów (1) na pióro obce przed i na polu ściany, podłogi czy sufitu pomieszczenia wewnętrznego oraz na zewnątrz.

7. Sposób mocowania pokrycia, znamienny tym, że pokrycie (2) bez spoiny klejowej w stanie suchym zostaje brzegami naciągnięte, zapięte i zaciśnięte w zamkach (3) modułu (1) za pomocą kluczy (4) lub linek (5) pozostając tak trwale w stanie naprężonym i przyległym do powierzchni czołowej oraz bocznych skończonego panela.

8. Sposób mocowania pokrycia według zastrz.7, znamienny tym, że zastosowane w nim klucze (4) i linki (5) mocujące pokrycie (2) dają się usunąć z modułu (1) w drodze odwrotnego demontażu pozwalającego na usunięcie i zmianę pokrycia (2) na inne.

9. Sposób mocowania pokrycia według zastrz.7, znamienny tym, że system zamków (3) oraz ich rozmieszczenie w module (1) umożliwia zawsze i mocuje pokrycia (2) w trojaki sposób w zapięciu na bokach, podstawie oraz wewnątrz modułu (1).

10. Sposób mocowania pokrycia według zastrz.7, znamienny tym, że wąskie gardło (10) zamka (3) blokuje wciśniętą linkę (5) i klucz (4) w sposób zapobiegający rozwarstwieniu lub rozprężeniu albo odłączeniu się pokrycia (2) od modułu (1) w sposób samoistny.

11. Sposób mocowania pokrycia według zastrz.7, znamienny tym, że system zamków (3) może i mocuje pokrycie (2) złożone z wielu różnych nie sklejonych ze sobą warstw.

12. Sposób mocowania pokrycia według zastrz.7, znamienny tym, że system zamków (3) może i łączy ze sobą moduły (1) na pióro obce przed i na polu ściany, podłogi czy sufitu pomieszczenia wewnętrznego oraz na zewnątrz.


POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

... PATENT NR 200284


Zobacz też ... znaki towarowe oraz logotypy nazw handlowych do oznaczenia paneli

ALU-Therm PANEL - znak towarowy i logotyp ... więcejWielofunkcyjny panel grzewczo-chłodzący - logotyp, znak towarowy i nazwa handlowaALU-Design PANEL - logotyp, nazwa handlowa i znak towarowy ... więcej


Zobacz też ... znaki towarowe słowne do oznaczenia pochodzenia prac oraz paneli

Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący - znak towarowy UE na 28 krajów ... więcejB+R i Know-how KRAMARZ POLSKA - znak towarowy słowny ... więcejpanel grzewczo-chłodzący-absorbujący ALU Term - znak towarowy słowny ... więcej