Serwis informacyjny czynnego polskiego wynalazcy - nowe technologie i wynalazki - wzornictwo przemysłowe i użytkowe
POLPANEL systemALTERPANEL systemPOLPANEL HCA systemOFERTA transferu technologii do podmiotów MŚP pod dotacje UEZobacz na mapach Google


Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb programów unijnych, osób trzecich, własne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja domów i obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej budynków to priorytet naszych PROJEKTÓW dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami, absorberami i akumulatorami ciepła - system grzewczo-chłodząco-absorbująco-akumulujący ciepło

Zeskanuj kod QR i zobacz jak trafić do Kramarz PolskaOFERTA - Transfer nowych i nowoczesnych technologii oraz niskoemisyjnych systemów grzewczych i ogrzewania niskoemisyjnego KRAMARZ POLSKA ... więcej

Absorbery ciepła rodzaje typ zadania 


Urząd Patentowy RP

Espacenet - bazy danych


IP Marketplace - giełda praw


Spis naszych wynalazków i praw


Albert Einstain - "Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje sie jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie"

B+R ...

Prace badawczo-rozwojowe w PDF


2010 - B+R POLPANEL

2011 - B+R wdrożenia ALU-Therm

2013 - B+R gotowość TRL i GEKON

2017 - B+R podsumowanie system HCA

2018 - Nowy sprzęg paneli (spoon-click)

2018 - Projekt HCA - nowe systemy x 5

2018 - Projekt ART-RAM - nowe krosno

2018 - Projekty gotowe pod dotacje UE

2019 - Projekt Izery TOP udostępnienie

2019 - Projekt X - reaktywacja czołgu x

Niskoemisyjne technologie ogrzewania i systemy grzewcze HCA efekt B+R przygotowany do transferu technologii ... więcej


Prace badawczo-rozwojowe ... więcej

Decyzje


Systemy+


Spis licencji


Recykling ciepła


Wynalazki tytuły i opisy


Patenty oraz Prawa Ochronne


nowa GRUPA ZIELONY PANEL


Magazynowanie ENERGII cieplnej


PROJEKTY realizowane wciąż i obecnie


Europejski Zielony Ład to Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ochrona życia ludzkiego, zwierząt i roślin poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Wspieranie przedsiębiorstw na drodze do światowego przywództwa w dziedzinie czystych produktów i technologii ... więcej

TM i Znaki towarowe ...

Znak towarowy UE - Wielofunkcyjny panel aluminiowy grzewczo-chłodzący
Znaki towarowe słowno-graficzne …
KRAMARZ POLSKA

słowne

HCA to czyste powietrze - TM znaki towarowe słowne i słowno-graficzne KRAMARZ POLSKA dotyczące głównego obszaru naszych prac badawczo-rozwojowych nad ochroną środowiska i niskoemisyjnymi urządzeniami do odzysku i recyklingu ciepła oraz jego gromadzenia i akumulacji ... więcej


graficzne

O nas ...

Patentowanie metod i rozwiązań ...
Nowe technologie pod dotacje UE ...
Patenty Prawa Wyłączne - licencje ...

Jeżeli tylko szukasz : Pomysłu na biznes a może recepty na kryzys czy też monopolu i wyłączność na rynku Polskim lub UE albo też nowych Patentów i Praw Ochronnych pod aktywa Twojej Firmy, dotacje unijne, kredyt technologiczny czy też ulgi podatkowe - to zgłoś się z tym do nas

Grupa Magdalena ... więcej

Projekty ...

Prace projektowe w ramach B+R własne i zlecone, techniczne, technologiczne i organizacyjne w tym realizowane od lat i przykłady - innowacje technologiczne, procesowe, produktowe i organizacyjne

Projekt Izery TOP - innowacja organizacyjna i technologiczna ... więcejProjekt ART-RAM - innowacja procesowa i produktowa jako przykład ... więcejProjekt POLPANEL - innowacja technologiczna, procesowa i produktowa ... więcej


Filmy w sieci ...

HCA

Prototyping

New generation tank X

Licencje Kramarz Polska

Znaki towarowe Kramarz Polska

Wynalazki i Patenty Kramarz Polska

Wzory Przemysłowe Kramarz Polska

Wieszaki wielofunkcyjne systemu HCA

Słowno-graficzne oznaczenie prac B+R

Opisy ochronne wzorów przemysłowych

... więcej

Kanał Filmowy ...

Twórcy i wynalazcy - prezentujący autorskie nagrania z obszaru jego innowacji oraz Karkonoszy i Gór Izerskich oraz budowy "Ośrodka ...

Kanał filmowy Kramarz Polska ... zobacz więcej filmów

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności

Nota prawna ...

Wszystkie zawarte na tej stronie i witrynie informacje, dane, opisy, grafika, rysunki, obrazy i fotografie, wyrażone słowem, symbolem czy znakiem graficznym lub innym utrwaleniem czy zapisem cyfrowym wraz z treścią i opracowaniami w formatach PDF, JPG, PNG zwłaszcza w zakresie opracowań koncepcyjnych, technicznych, procesów technologicznych, projektów i systemów HCA, ALTERPANEL, POLPANEL i ALU należy traktować jako utwór naukowy, z dodatkowym uwzględnieniem prawnego charakteru utworów tak plastycznych jak i fotograficznych oraz obrazu a także samego wzornictwa przemysłowego w rozumieniu przepisów szczególnych i odrębnych własności intelektualnej, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych i ich odpowiedniej ochrony prawnej.

Natomiast wszystkie dane o twórcy opisów, rysunków, zastosowań oraz przykładów wykonania w zakresie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych tak w postaci nieopublikowanej jak i opublikowanej opisów patentowych i ochronnych w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Własności Przemysłowej i ich odrębnej odpowiedniej ochrony prawnej.

... więcej

Media i Wywiady ...

Wywiad z 2015 dla Made INN Poland Od 25 lat wynalazca ze Świeradowa Zdroju tworzy, opatentowuje i ...


Jeden z ciekawszych wywiadów z 2015 roku udzielony grupie Made INN Poland

MAGDALENA Ośrodek Innowacji KRAMARZ PL

DOMKI W GÓRACH IZERSKICH

POKOJE W GÓRACH IZERSKICH

NOCLEGI W GÓRACH IZERSKICH

Apartamenty W GÓRACH IZERSKICH

Ośrodek Innowacji i Transferu Technologii KRAMARZ POLSKA - "Tworzymy z myślą o Tobie i Naszym Kraju" - Wybierz się i zobacz zastosowanie naszych technologii w Ośrodku Innowacji, Wypoczynku i Pracy Twórczej "Magdalena" w Świeradowie Zdroju - Domki, Pokoje, Noclegi i Apartamenty w Górach Izerskich ... więcej

Kody QR ..... zeskanuj

Zeskanuj kod QR KRAMARZ POLSKA lub kliknij aby zobaczyć najnowsze informacje i oferty

...

Zobacz ... w Google

Nowe Polskie Technologie Kramarz Polska w Google maps - najnowsze informacje i oferty oraz jak trafić do nas ... zobacz

Farmy przemysłowe produkcji miodu 

PATENT PL199683 - INDUSTRIAL PRODUCTION OF NATURAL HONEY, PROCESS AND PLANT THEREFOR

Metoda i urządzenia tworzą wysokosprawny kompleks przemysłowy i
farmę w której wspomagana produkcja miodu naturalnego przebiega w
sposób planowy i niezależny od czynników zewnętrznych - podnosząc tak
wydajność pracy pszczół oraz zbiorów z zadanych pożytków o minimum 100 %.
Innowacja jest w stanie konkurować z czołowymi producentami miodu w świecie
w tym zwłaszcza z Chinami i USA w których warunki klimatyczne są daleko lepsze.


transfer praw

nasze technologie

technologia ogrzewania

inne >>>

SPOSÓB i URZĄDZENIE do PRZEMYSŁOWEJ PRODUKCJI MIODU NATURALNEGO

OPIS WYNALAZKU PL343785 - SPECIFICATION / DESCRIPTION OF THE INVENTION - PATENT NR 199683

OPIS PATENTOWY PL 199683 B1 - Uprawniony i twórca wynalazku: KRAMARZ JÓZEF, Dębica, POLSKA

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenia do przemysłowej produkcji miodu naturalnego w stopniu wysoce zmechanizowanym, metoda i urządzenia biorące w niej udział dla wspomożenia i zwiększenia procesu wytwarzania miodu naturalnego w tradycyjnych i dotychczasowych pasiekach towarowych.

Znane są od lat sposoby i metody prowadzenia pasiek i produkcji miodu przez pszczoły, które w zasadzie i na przestrzeni lat nie uległy żadnym zmianom i w dalszym ciągu zależne są głównie od warunków pogodowych w tym ilości dni słonecznych i deszczowych w okresie zbiorów, ilości i jakości pożytków oraz i zwłaszcza ich lokalizacji i odległości od pasieki a także przetrwania gatunku i rodziny w poszczególnych ulach zależnego od stopnia ostrości i długości zimy.

Znane są też w stanie techniki jak na przykład z opisu US 5277647 system masowej produkcji i konsumpcji miodu lub z opisu RU 2086121 sposób produkcji miodu w ciężko dostępnych regionach albo SU 1630731 linia do produkcji miodu z których pierwszy polega na zgromadzeniu na wybranym obszarze według danego wzoru gatunku roślin kwitnących i wprowadzaniu na wybrany obszar w regularnych odstępach koloni pszczół zbierających pożytek tak aby mogły zbierać pożytki z nich i wytwarzać miód przez cały okrągły rok. Drugi w kolejności polega na transporcie i przewożeniu pasieki w miejsca rezerw nektarowych w kierunku z południa na północ i produkcji miodu według zdefiniowanych przez komputer tras i miejsc rozkładania i rozłożenia pasiek. Natomiast trzeci na mechanicznej produkcji i odbiorze miodu w korpusie ula.

Żadne z tych rozwiązań nie pozwala jednak na przemysłową i wielkotowarową produkcję miodu w jednym kompleksowym obszarze produkcyjnym w sposób w którym pożytki trafiają w bezpośrednie sąsiedztwo uli i rodzin pszczelich tak aby ograniczyć ich przeloty do minimum pomiędzy pożytkami a pasieką i ulem.

Żadnym z nich nie da się też osiągnąć zamierzonego celu wynalazków tak w samym sposobie jak i samych urządzeniach bowiem celem jest kompleksowe i maxymalne ograniczenie niekorzystnych zjawisk i parametrów, kształtujących i wpływających na ilość i jakość produkcji miodu naturalnego, niezależnie od warunków pogodowych, miejsca położenia pasieki, ilości i jakości pożytków oraz odległości pasieki i zasięgu lotu pszczół od i do pożytków naturalnych.

Cel wynalazku został osiągnięty w sposobie i urządzeniach które miejscowo tworzą wielkotowarową i przemysłową farmę o ustalonych kolejno procesach produkcyjnych z których pierwszy polega na produkcji rolnej pożytków naturalnych i dostarczeniu mechanicznym ich w rejon bezpośredni pasieki, drugi produkcji naturalnej miodu z tych pożytków a trzeci zbioru nasion roślin miododajnych z wykorzystanych już pożytków tak aby cykl można powtarzać.

Istota sposobu polega na planowym przygotowaniu i dostarczeniu pszczołom pożytków zwłaszcza w tych okresach, które są bezpożytkowe i deszczowe a po ich wykorzystaniu zbiór nasion z nich przy jednoczesnym wydłużeniu okresu zbiorów przy pomocy kilku nowych urządzeń wchodzących w skład wynalazku oraz ochrona pszczół i całej pasieki w okresie ich i jej zimowania. Pasieka składająca się z tradycyjnych i typowych uli pszczelich ustawionych szeregowo w jednym lub dwóch rzędach przykryta jest na całej swej długości tunelem foliowym o zmiennej i ruchomej powierzchni folii regulowanej tak w zakresie jej odkrycia i zwijania, automatycznie w zależności od pory i pogody. Wzdłuż frontów lub pleców uli i pasieki w części zakrytej lub odkrytej tunela przebiega transporter mechaniczny rolkowy lub taśmowy, sterowany napędem automatycznie według zadanego programu lub ręcznie o dwóch kierunkach przesuwu na którym umieszczone są skrzynki, kuwety inspektowe z rośliną miododajną w okresie jej kwitnienia i nektarowania, transportowane nim z przyległych skrzydłowych upraw bez względu na czas i porę oraz pogodę. Metoda taka pozwala na prowadzenie całych upraw w nowych przeszklonych kuwetach inspektowych i dostarczeniu ich wraz roślinami miododajnymi w zaplanowanych i odpowiednich okresach bezpośrednio w rejon pasieki pod warunkiem, że ta połączona jest transporterem co skraca czas zbędny przelotu pszczół w odległy rejon tych upraw i zwiększa znacznie tę wydajność. Istotny dla sposobu jest tu układ wzajemny i rozmieszczenie uli ustawionych szeregowo w jednym lub dwóch rzędach, pomiędzy frontem lub plecami których przebiega transporter rolkowy albo taśmowy do przenoszenia z przyległych skrzydłowych upraw, kuwet inspektowych z roślinami miododajnymi, sterowany ręcznie albo automatycznie, stopniowy, dwukierunkowy i przykryty w całości wraz ulami, segmentowo łączonym tunelem o zmiennej ruchomej powierzchni krycia folią w zakresie od 0 do 100 procent, sterowany w tym zakresie automatycznie według zadanego programu reagującego na wszelkie zmiany pogody poprzez system zdalnych czujników.

Korzystnie dla sposobu jest, jeżeli przyległe uprawy skrzydłowe prowadzone są w skrzynkach, kuwetach inspektowych, dwuczęściowych z których górna jest przeszklona a wewnątrz kuwety znajduje się siatka wzrostowa, dzieląca o średnicy oczka przez które nie może przejść pszczoła robotnica a okres wysiewu roślin na poszczególnych i wydzielonych częściach plantacji skrzydłowych jest tak zróżnicowany aby zapewnić ciągłość dostaw pożytków.

Korzystnie dla sposobu jest, jeżeli jedno skrzydło plantacji jest uprawiane a drugie odłogowane na okres kompostowania ziemi usuniętej z kuwet a sam proces uprawy i kompostowania na skrzydłach plantacji przebiega zamiennie.

Istota urządzenia w postaci tunela polega na tym, że złożony z segmentów tunel kabłąkowy, posiada składany foliowy płat, naciągany i zwijany automatycznie według zadanego programu reagującego za pomocą czujników na wszelkie możliwe zmiany pogody w różnych porach i okresach roku.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli tunel na całej swojej długości posiada u podstaw tego tunela dwa kryte i zagłębione mechanizmy z których jeden nawija lub rozwija składany foliowy płat a drugi naciągający ten płat po kabłąkach tunela, nawija linki ciągnące ten płat a mechanizmy szpulowe albo rolkowe, zwijające i ciągnące w zależności od długości segmentu tunela dzielone są segmentowo i podobnie jak dzielony równo na segmenty płat folii.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli kabłąki konstrukcyjne tunela, podtrzymujące i naprężające folię tunela, wyprofilowane są wzdłużnie w części wierzchniej, górnej dwoma kanałami do prowadzenia linek naciągających płat.

Istota urządzenia w postaci kuwet inspektowych polega na tym, że kuwety składają się z dwóch zasadniczych części z których dolna wypełniona ziemią jest stała a górna przeszklona jest otwierana i demontowana do odkryć i zakryć zaś pomiędzy dolną i górną częścią kuwety w jej wnętrzu znajduje się siatka otwierana i demontowana zamykająca obszar wzrostu roślin o średnicy oczka przez które nie może przejść pszczoła robotnica dla regulacji dostępu pszczół do nektaru roślin w odpowiednio zadanym i zaprogramowanym czasie.

Korzystnie dla urządzenia jest, jeżeli kuwety w swej górnej części posiadają u podstawy i wierzchołka na całym swoim obwodzie otwory wentylacyjne o średnicy która nie pozwala na przejście przez nie pszczole robotnicy a w części dolnej dna otwory odpływowe i jako tak złączony i połączony moduł dają się układać w poziomą płaszczyznową całość albo / lub/ i pionowe stosy.

Istota urządzenia w postaci transportera polega na tym, że transporter rolkowy albo taśmowy przebiegający przez tunel foliowy ma swój początek i koniec na obu krańcach skrzydeł plantacji roślin miododajnych a ruch jego jest stopniowany, dwukierunkowy i regulowany ręcznie lub też zdalnie z każdego miejsca i obszaru produkcyjnego oraz automatycznie według zadanego programu regulującego prędkość przesuwu taśmy wraz z kuwetami i roślinami.

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest uwidoczniony w rysunku na którym Fig.1, przedstawia rzut obszaru produkcyjnego z góry wraz z wektorowym wyznaczeniem kierunków taśmy produkcyjnej, Fig.2, przekrój tego obszaru według lini AA, Fig.3, przekrój szczegółu „C” według lini AA, Fig.4, kuwetę inspektową w rzucie z góry a Fig.5, przekrój kuwety wg. lini AA.

P r z y k ł a d : I

Jednoroczne rośliny miododajne (17) zasiane w części dolnej (18) kuwet (3) na lewym skrzydle (5) plantacji wspomaganej lub nie osłonami termicznymi części górnej (13) i siatką wzrostową (16) w wybranych okresach wzrostu po osiągnięciu wzrostu i okresu kwitnienia do nektarowania zostają transporterem (4) przemieszczone w rejon centralny pasieki i uli (1) przykrytej tunelem (4) w możliwej wersji otwartej, zamkniętej lub półotwartej w każdym możliwym czasie bez względu na warunki pogodowe tak aby w każdym możliwym z przypadków umożliwić pszczołom zbiór pożytków z dostarczonych roślin (17) a następnie przemieszczone dalej transporterem (4) na prawe skrzydło (6) tej plantacji dla celu osiągnięcia pełnego wzrostu i zbioru nasion wysianych roślin.

P r z y k ł a d : II

Analogiczny przebieg czynności i procesu jak w przykładzie I w sposób tylko odwrócony tj. z prawego skrzydła (6) plantacji na skrzydło lewe (5) tej plantacji.

P r z y k ł a d : III

Tunel (4) złożony w sposób segmentowy z kolejnych kabłąków (9) w części górnej i wierzchniej posiada dwa wzdłużne kanały (11) do prowadzenia i naciągu linek (12) prowadzących i zasuwających foliowy płat (10) odwijany ze szpuli lub rolki mechanizmu (7) za pomocą sprzężonych mechanizmów (8) do zwijania linek (12) a odsuwany tak następnie w całości lub części i w kierunku odwrotnym i powrotnym mechanizmem (7) w sposób ręczny lub automatyczny.

P r z y k ł a d : IV

Kuweta (3) złożona z części dolnej (18) o dnie z otworami odpływowymi (22) i uchwytami (21) wypełnionej lub nie ziemią (19) i górnej (13) przepuszczającej promieniowanie świetlne i cieplne, wyposażonej tak w ruchome i otwierane zawiasą (15) przezroczyste wieko, szybę (14) po obwodzie której oraz w jej wieku rozmieszczono otwory wentylacyjne (20) wyposażona została w dodatkową celową siatkę wzrostową (16) umieszczoną na części dolnej (18) i pod częścią górną (13) tak powstałego klosza aby nią i nim sterować wzrostem roślin (17) oraz dostępem do nich dla pszczół bowiem oczko tej siatki tak jak i otwór wentylacyjny (20) ma średnicę mniejszą od ich tułowia.

P r z y k ł a d : V

Transporter (2) przechodzący przez tunel (4) o budowie rolkowej lub taśmowej o ruchu dwukierunkowym, stopniowanym i regulowanym ręcznie lub zdalnie z każdego miejsca i obszaru produkcyjnego oraz automatycznie według zadanego programu regulującego częstotliwość i prędkość przesuwu taśmy, łączy dwie przyległe uprawy skrzydłowe i jej skrzydła (5) i (6) w jeden obieg produkcyjny w którym to procesie kuwety (3) wraz z ziemią przemieszczane są w całym tak powstałym kompleksie z jednego skrzydła na drugie i na odwrót co powoduje jej nieustanny obrót, uzdatnianie i wzbogacanie lub odłogowanie w tym procesie za pomocą nowych urządzeń o roli stacjonarnych kombajnów.

Wynalazki mogą mieć powszechne zastosowanie nie tylko w produkcji miodu naturalnego ale w innych tego typu produkcjach rolnych w których maszyny i ludzie nie będą wyjeżdżać i wychodzić na pola tylko te w postaci ziemi wraz z uprawami przerabiane i obrabiane będą w kompleksach przemysłowych co w tym lub podobnym układzie pozwoli zwiększyć znacznie wydajność samej ziemi oraz jej eksport z terenów bardziej wydajnych do tego typu kompleksów bez względu na ich położenie geograficzne i kulturowe - innymi słowy ziemię o wysokiej klasie będzie można uprawiać na przykład na pustyni lub w innych ciężkich regionach i wprowadzać ją do obrotu handlowego podobnie jak dziś pakowaną w workach ziemię ogrodniczą, torfową i inną uzdatnioną w minerały. Oznacza to, że wynalazki biorą udział i same w sobie tworzą nowy rodzaj upraw polowych, mechanizując te uprawy w stopniu wyższym i daleko idącym o możliwościach daleko wykraczających poza obecny stan wiedzy w temacie upraw, zbiorów, przetwórstwa i przechowalnictwa płodów naszej ubogiej ziemi. Zaś dodatkowo mogą posłużyć i przyczynić się do zwalczania i opanowania głodu w biednych regionach naszej planety ziemi jak i pozwolić skutecznie na powrót naturalnych metod upraw oraz przeciwstawić się tendencjom i samej produkcji żywności modyfikowanej genetycznie, której skutki są niezbadane.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE - PATENT CLAIMS / PATENTS - RESTRICTIONS

1. Sposób przemysłowej produkcji miodu naturalnego, znamienny tym, że ule (1) ustawione szeregowo w pasiece do której transporterem (2) dostarczane są z dostępem, odkryte kuwety inspektowe (3) do i z pożytkami w formie jednorocznych roślin miododajnych (17), przykryte tak w całości tunelem (4) o zmiennej, regulowanej od 0 do 100 procent powierzchni krycia płatem foliowym (10), sterowanej w tym zakresie ręcznie lub automatycznie według zadanego programu reagującego poprzez system czujników na zmiany pogody co umożliwia planowe zbierania pożytków przez pszczoły w okresach bezpożytkowych i deszczowych z planowo przygotowanych i prowadzonych w tym celu upraw (5) i (6) roślin miododajnych (17), wysiewanych i wzrastających planowo w kuwetach inspektowych (3).

2. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że uprawy produkcyjne, przyległe skrzydłowo (5) i (6) prowadzone są w dwudzielnych kuwetach (3) z których górna przezroczysta (13) przepuszcza promieniowanie świetlne i dodatkowo przeszklona jest wiekiem, szybą (14) otwieraną na zawiasie (15) a wewnątrz kuwety (3) ściśle do i na części czarnej dolnej (18) wypełnionej ziemią (19) umieszczona jest siatka wzrostowa (16) kształtująca wzrost roślin (17) oraz ograniczająca niepożądany dostęp pszczół do pożytków i roślin (17) a okres ich prowadzenia od wysiewu roślin (17) na poszczególnych i wydzielonych częściach plantacji i jej skrzydeł (5) i (6) wchodzących w skład całego obszaru produkcyjnego jest planowo, czasowo i etapowo zróżnicowany zależnie i przy uwzględnieniu ilości, jakości i odległości pożytków zewnętrznych z poza tego obszaru produkcyjnego oraz prognozowania przyszłej pogody.

3. Sposób według zastrz.1, znamienny tym, że jedno ze skrzydeł plantacji (5) albo (6) jest obsiewane i uprawiane a drugie w tym czasie (6) albo (5) jest w części odłogowane na okres kompostowania ziemi (19) wyrzuconej i usuniętej z kuwet (3) po ostatecznym zebraniu i pozyskaniu nasion roślin miododajnych (17) a całość tych skrzydeł (5) i (6) połączona jest taśmą i transporterem (2).

4. Urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego w postaci tunela, znamienne tym, że segmentowy tunel (4) kryjący pasiekę i ule (1) oraz transporter (2) i kuwety (3) z roślinami miododajnymi (17), wyposażony jest w ruchomy zwijany foliowy płat (10) o zakresie przemieszczania i krycia od 0 do 100 procent po kabłąkach (9) wyposażonych w dwa wzdłużne kanały (11) do prowadzenia i naciągu linek (12) prowadzących płat (10) odwijany ze szpuli lub rolki mechanizmu (7) zagłębionego i skanalizowanego w podstawie tunela (4) za pomocą sprzężonych mechanizmów (8) do zwijania linek (12) zagłębionych i skanalizowanych tak w drugiej i przeciwnej podstawie tunela (4).

5. Urządzenie według zastrz.4, znamienne tym, że mechanizmy (7) i (8) oraz płat (10) dzielone są równo na segmenty wyznaczone kolejnymi kabłąkami (9) tunela (4) a całość połączona mechanizmów (7) i (8) sterowana jest ręcznie albo automatycznie według zadanego programu reagującego poprzez system zewnętrznych i zdalnych czujników na wszelkie możliwe zmiany pogody.

6. Urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego w postaci kuwety inspektowej, znamienne tym, że kuweta (3) składa się z dwóch rozłącznych i dwufunkcyjnych części z których przezroczysta górna (13) wyposażona jest w wieko, szybę (14) otwieraną na zawiasie (15) w zakresie kąta 90 stopni o roli i funkcji wraz z jej częścią dolną (18) wypełnioną ziemią (19) lub nie, zamkniętej lub półotwartej modułowej szklarni w której przebiega planowy wzrost roślin miododajnych (17) wysianych do części dolnej (18) lub do samego gruntu.

7. Urządzenie według zastrz.6, znamienne tym, że wyposażone jest w siatkę wzrostową (16) o średnicy oczka nie pozwalającego na przejście pszczoły, która kształtuje i ochrania wzrost roślin miododajnych (17) przed dostępem niepożądanym do kompletnie złożonej kuwety (3) lub samej jej części dolnej (18) albo zasiewu wykonanego bezpośrednio do gruntu.

8. Urządzenie według zastrz.6, znamienne tym, że część górna (13) posiada u podstawy i wierzchołka na całym swym obwodzie otwory wentylacyjne (20) a wieko, szyba (14) także tożsame otwory wentylacyjne (20) o średnicy nie pozwalającej na przejście pszczoły do wnętrza zamkniętej kuwety (3) lub jej samoistnej części górnej (13) osłaniającej wzrost roślin z zasiewu do gruntu.

9. Urządzenie według zastrz.6, znamienne tym, że część dolna (18) kuwety (3) jest czarna i posiada wpuszczone w jej wewnętrzne światło uchwyty (21) do przenoszenia oraz otwory odpływowe (22) w dnie do odprowadzania wody.

10. Urządzenie według zastrz.6, znamienne tym, że kuwety (3) jako moduł dają się układać i łączyć w płaszczyznową poziomą całość albo sztaplować w pionowe stosy tak w module złożonym z części górnej (13) i dolnej (18) jak i każda z nich osobno i rozdzielnie dla potrzeb cyklu produkcyjnego i przerobu.

11. Urządzenie do przemysłowej produkcji miodu naturalnego w postaci rolkowego lub taśmowego transportera, znamienne tym, że transporter (2) przebiegający przez tunel (4) ma swój początek i koniec na obu krańcach plantacji i jej skrzydeł (5) i (6) a ruch jego jest dwukierunkowy, stopniowany i regulowany ręcznie lub zdalnie z każdego miejsca i obszaru produkcyjnego oraz automatycznie według zadanego programu regulującego prędkość przesuwu taśmy z kuwetami pustymi lub pełnymi (3) wraz z roślinami (17) lub samą ziemią (19) bądź jej osobnymi częściami (13) , (18) i (16).

RYSUNKI - DRAWINGS (zobacz w wersji kompletnej w formacie PDF)

OFERTA - opis i rysunki w pdf.

POLSKI OPIS PATENTOWY w pdf.

... PATENT NR 199683

aktywne PATENTY KRAMARZ POLSKA pod dotacje unijne ... więcej